Zoek op

Servicegraad

De servicegraad geeft het percentage van bestellingen weer waar een onderneming direct uit voorraad aan kan voldoen. Hoe hoger de gewenste servicegraad, hoe hoger het orderpunt komt te liggen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Servicegraad

De mate waarin aan de vraag naar een product wordt voldaan. Wordt meestal uitgedrukt in een percentage en kan gemeten worden op verschillende plaatsen in de keten. Voorbeeld: een 95% servicegraad kan betekenen dat het product 95% van de tijd beschikbaar is of dat 95 van de 100 consumenten het product kan kopen op het gewenste moment.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10198

servicegraad

De servicegraad geeft aan in hoeverre een detaillist aan de vraag van de consument kan voldoen. Het gaat dan om de mate waarin de juiste artikelen, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Servicegraad

(1) De mate waarin aan de vraag van afnemers uit voorraad kan worden voldaan. In de detailhandel wordt als maatstaf gebruikt de frequentie van niet voorradig zijn van artikelen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Servicegraad

(2) Eigenlijk: noodzakelijke servicegraad. Hier: het op de behoefte van de afnemers en in relatie tot de gewenste concurrentiepositie vaststellen van de te leveren fysieke distributieprestatie. Deze prestatie kan men vaststellen op basis van onder andere: 1) gewenste levertijden;
2) gewenste hoeveelheden (in totaal of per keer);
3) gewenste l...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.