Zoek op

spel

het spel zelfst.naamw.Uitspraak:   [spɛl] 1) activiteit die je leuk vindt in je vrije tijd, ook met anderen samen en dan vaak als wedstrijd Verbuigingen:   spelen (meerv.) Voorbeelden:   `Verstoppertje is een leuk spel.`, `in het weekend spelletjes d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/spel

SPEL

1) Aangename tijdsbesteding 2) Aantrekkelijkheid 3) Acteerprestatie 4) Activiteit 5) Activiteit als ontspanning 6) Activiteit ter ontspanning 7) Amusant tijdverdrijf 8) Beuzelarij 9) Bezig ter ontspanning 10) Bezigheid 11) Bezigheid ter ontspanning 12) Bezigheid tot ontspanning 13) Deel van een toernooi 14) Gespeeld 15) Geurigheid 16) Gezelschapssp...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SPEL/1

Spel

Een spel is een activiteit, buiten de gewone dagelijkse bezigheden, waaraan een of meer mensen deelnemen, als vermaak en-of om een of meer vaardigheden of talenten ten volle te benutten of te vergroten. In het meervoud is == Doel en middelen == Een spel wordt over het algemeen voor het plezier van de deelnemers gespeeld, hoewel een doel van het sp...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spel

Spel

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spel_(hoofdbetekenis)

Spel

[taal] - Onder een taalspel kunnen allerlei spelletjes worden verstaan die mensen met elkaar spelen voor hun plezier. Een voorbeeld van een taalspel zijn tongbrekers, waarmee mensen elkaar uitdagen om snel een normaal uitziende zin uit te spreken, wat bijna onmogelijk blijkt door de volgorde van een aantal medeklinkers. Het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spel_(taal)

spel

•een bezigheid ter ontspanning volgens vaste regels met elementen als competitie, behendigheid, inzicht en kans.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/spel

spel

[Vergeten woorden] (o. spellen) 1) verkondiging, vertelling, verhaal
2) tijding, bericht, boodschap, nieuws [in bijspel, dingspel, eedspel, goedspel, zandspel, ? spel ‘bezigheid, vermaak’, = Engels spell, IJslands spjall, ~ spellen ‘spreken, verkondigen’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Spel

Let op: Spelling van 1914 sur. Speri, n.e. In den slaventijd werd het woord gebruikt in den zin van wachtbeurt, waakbeurt, hetzij in het huis van den meester, hetzij op de plantages, in de fabriek, enz. Een spel heette ook het dansfeest der slaven met nieuwjaar of wanneer de eigenaar of administrateur de plantage bezocht. Zie ook bij
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Spel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), vermaak, uitspanning, verlustiging, vertooning; het spelen; scherts; [figuurlijk] zijn - met [iemand] drijven, [iemand] foppen, om den tuin leiden; [in de muziek] ) welk een meesterlijk -! (op een instrument); [figuurlijk] het - (de beweging) der oogen; het - der gebaren, aanduiding van iets door ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

Spel

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Spel``] Zie Mijnen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0020.htm

spel

bezigheid tot ontspanning
Jaar van herkomst: 1240 (CG I 1 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Spel

Abstract: Het spel van kinderen is van groot belang voor hun ontwikkeling. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taal en woordenschat en intellectuele activiteiten.
Tekst: Frea Janssen Vos stelt in `de magische kracht van het rollenspel`(De wereld van het jonge kind 10, juni 2005, p.297) dat `spel het voertuig is voor ont...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

spel

Vorm van ontspanning die ten minste enige lichamelijke inspanning of praktische activiteit behelst, vooral bij kinderen en jonge dieren tijdens het aanleren van volwassen gedrag en het ontdekken van hun omgeving.
Categorie: Abstracte Begrippen > recreatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

spel

bezigheid als ontspanning (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/spel1

spel

[Belgisch Nederlands] speling
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

spel

bezigheid met regels, vaak een wedstrijd vb: kaarten is een spel
ze gaan op in hun spel [zien of horen verder niets]
een spelletje met iemand spelen [hem voor de gek houden]
hem buiten spel zetten [niet mee laten doen]
er was bedrog in het spel [dat speelde een rol]
veel op het spel zetten [veel ...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=spel

spel

(vorm) Gebruikt voor: denkspelen spelen Minder specifiek: documenten (vorm)
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/9639
Geen exacte overeenkomst gevonden.