Zoek op

standaardtaal

de standaardtaal zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['stɑndartal] Verbuigingen:   standaard|talen (meerv.) variëtieit van een taal die in het hele taalgebied en in alle situaties bruikbaar is en die geldt als norm voor correct taalgebruik Voorbeeld:   `De ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/standaardtaal

STANDAARDTAAL

1) Algemeen Beschaafd Nederlands 2) Hoog nederlands 3) Taal waarin men gesprekken voert 4) Taalvorm die als norm geldt
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STANDAARDTAAL/1

Standaardtaal

Een standaardtaal is een taalvariëteit waarvoor een zogenaamde `papieren norm` geldt; wat nog binnen de grenzen van een dergelijke variëteit geldt, is niet alleen afhankelijk van het taalgevoel van de sprekers, maar staat ook in woordenboeken, grammaticaboeken, stijlgidsen en dergelijke beschreven. Een standaardtaal wordt ook wel de cultuurtaa.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardtaal

Standaardtaal

We verstaan onder de standaardtaal het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in het publieke domein, d.w.z. in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media. Anders uitgedrukt: standaardtaal is het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in contacten met mensen buiten de...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10110

Standaardtaal

Abstract: De gestandaardiseerde variëteit tot standaardtaal. Dat is afhankelijk van keuze (de variëteit is in een voorkeurspositie geweest), codificatie (de variëteit is vastgelegd), elaboratie (de variëteit kan in elke mondelinge en schriftelijke situatie worden gebruikt) en erkenning van de variëteit.
Tekst: Soms wordt een taalvariëteit ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10364
Geen exacte overeenkomst gevonden.