Zoek op

straalkanon

oorspronkelijk door het Amerikaanse leger gebruikt wapen tegen demonstranten, bestaande uit een kanon dat gemonteerd kan worden op een jeep, waarmee over een grote afstand door middel van een elektromagnetische straal het zich op iemands huid bevindende transpiratievocht verhit kan worden en een schrikreactie teweeg kan worden gebracht
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/straalkanon

straalkanon

[neologisme of ex-neologisme] Citaat: "Het Amerikaanse leger heeft aan de pers het hittestraalwapen voorgesteld. Dit nieuwe wapen stuurt een geconcentreerde bundel microgolven uit. De straal is niet dodelijk, maar wel pijnlijk. Ze dringt door kleren en verhit zeer snel de bovenste laag van de huid. Het hittestraalwapen zal vanaf 2010 worden ingezet...
Gevonden op http://www.nlterm.org/neoterm/neologisme_nr468.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.