Zoek op

totaliteit

de totaliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [totali'tɛit] alles bij elkaar Voorbeeld:   `de totaliteit van verhalen over goden bij verschillende volkeren`Synoniem:   geheel in zijn totaliteit  (in zijn geheel) `een gesprek in zijn totaliteit beoord...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/totaliteit

TOTALITEIT

1) Absoluutheid 2) Alles 3) Alles bij elkaar 4) Eenheid 5) Geheel 6) Gezamenlijkheid 7) Het geheel 8) Het geheel omvattend 9) Onverbrekelijk geheel 10) Totaal 11) Volkomenheid 12) Volledigheid 13) Voltalligheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TOTALITEIT/1

totaliteit

alles bij elkaar
Jaar van herkomst: 1814 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

totaliteit

alles bij elkaar (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/totaliteit

totaliteit

alles bij elkaar, als een geheel vb: in zijn totaliteit was het een geslaagd feest
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=totaliteit
Geen exacte overeenkomst gevonden.