Zoek op

trap

de trap zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [trɑp] Verbuigingen:   trap|pen (meerv.) 1) schuine constructie bestaande uit een aantal treden waarlangs je van beneden naar boven en andersom kunt lopen Voorbeeld:   `keukentrapje`de trap op lopen/komen ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/trap

TRAP

1) Agent van politie 2) Brandtrap 3) Deel van een autobus 4) Deel van een flatgebouw 5) Deel van een gebouw 6) Deel van een glijbaan 7) Deel van een huis 8) Deel van een raket 9) Deel van een woning 10) Fase 11) Gans 12) Gevoelig raken met de voet 13) Graad 14) Graadaanduiding in taal 15) Hengst 16) Klimtoestel 17) Klimwerktuig 18) Ladder 19) Leer,...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRAP/1

Trap

De verschillende vormen van adjectieven die aangeven in welke graad de hoedanigheid aanwezig is Men onderscheidt: positief, comparatief, superlatief en elatief
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_t.htm

Trap

[gebouw] - Een trap is een verbinding tussen twee op verschillende niveaus gelegen vlakken, zoals een vloer of terrein. Via deze verbinding verplaatst men zich lopend zowel horizontaal als verticaal, om zo van het ene niveau naar een ander te komen (door klimmen of dalen). Een trap kan vast zijn (bijvoorbeeld in een huis) o...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Trap_(gebouw)

Trap

[muziek] - Een trap is een naam voor een functie of akkoord in een akkoordreeks. Trappen worden aangegeven met Romeinse cijfers. Mensen gebruiken trappen onder andere om muziek harmonisch te analyseren. Een trap ontstaat door op de stamtoon van een toonladder twee tertsen te stapelen. Er bestaan in diatonische ladders zeven...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Trap_(muziek)

trap

•een reeks treden die naar een hogere plaats voert. • [dierkunde] een vogel uit de "Otididae". •schop, stoot met de benen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/trap

Trap

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-pen), het trappen, het doen of geven van een trap; het treden met den voet, tred.
~, verhevenheid (van hout, steen enz.) door middel waarvan men naar boven of naar beneden komt; graad (van opklimming in rang); van - tot -, langzaam aan, van lieverlede, al wat verder; - op - neer, op- en nedergaande;...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

Trap

Let op: Spelling van 1858 Drep, Dorzucht, eene ziekte der schapen, waarbij het voeder hen doet uitteren, en zij, na eenige weken, sterven
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

trap

schop; constructie met treden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/trap1

trap

Een trap is een uit treden bestaand constructie-onderdeel om naar boven of beneden te gaan, meestal in een gebouw. De hoogte tussen twee treden heet optrede, de diepte van een trede heet aantrede. Een goed beloopbare trap voldoet aan de formule: (2 * optrede) + (1 * aantrede) = 590 mm. Hierbij is de 59...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/trap.shtml

Trap

Twee leuningen is het veiligstDe veiligste trap heeft aan twee kanten trapleuningen die helemaal doorlopen aan de boven- en onderkant; zo heeft u van de laagste tot en met de hoogste trede steeds goed houvast. Geeft de bestaande leuning u niet overal voldoende steun, dan is het verstandig deze leuning te verlengen of extra handgr...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B74903cb6-0fb2-4eda-b51b-96234db3734e%7D

trap

schuin bouwsel met treden waarlangs je naar boven of beneden kunt vb: hij gaat via de trap naar boven
hij is van de trap gevallen [zijn haar is erg kort]
hij staat op de hoogste trap van de maatschappelijke ladder [heeft een heel hoge positie]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=trap

Trap

opeenvolging van treden, naar de uitvoering onderscheiden in lopen (richtingen) en armen (vertakkingen.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.