Zoek op

uitdrukkingen

rechtswetenschap: juridische termen of zegswijzen. Bijv. nullum crimen sine lege. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/uitdrukkingen

Uitdrukkingen

Nederland was een toonaangevende scheepvaartnatie. Veel woorden en uitdrukkingen, of zoals je wilt spreuken, in ons dagelijks taalgebruik hebben een maritieme (heel vaak marine) of visserij oorsprong. Een door de schipper - voor zover mogelijk - van oorspronkelijke betekenis voorziene bloemlezing. I...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipu.htm#uitdrukking
Geen exacte overeenkomst gevonden.