Zoek op

uitlaatgas

het uitlaatgas zelfst.naamw.Uitspraak:   ['œytlatxɑs] Verbuigingen:   uitlaatgas|sen (meerv.) gas dat bij de verbranding van de brandstof in een auto vrijkomt © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'uitlaatgas' komt voor in de Woordenlijst N...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/uitlaatgas

UITLAATGAS

1) Benzinedamp 2) Deel van een auto 3) Uitlaatgassen 4) Uitstoot van auto,s 5) Uitstoot van auto's 6) Verbrandingsproduct 7) Verbrandingsrest
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/UITLAATGAS/1

Uitlaatgas

Uitlaatgassen zijn gassen die ontstaan in verbrandingsmotoren en die via de uitlaat van bijvoorbeeld een voertuig uitgestoten worden. Uitlaatgassen zijn de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging. In de uitlaatgassen zitten onder meer zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx), die beide bijdragen aan verzuring, maar ook het broeikasgas ko...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitlaatgas
Geen exacte overeenkomst gevonden.