Zoek op

Verlichting

rechtsgeschiedenis: 17de-19de eeuw: politieke en filosofische stroming. Rationalisme, d.w.z. kennis vanuit de rede, was het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Verlichting

Verlichting

Intellectuele beweging die begon in Engeland in de zeventiende eeuw (Locke ) en zich verspreidde over Frankrijk (Voltaire , Diderot ) en Duitsland (Lessing en Wolff), en uiteindelijk haar voltooiing vond in Kant . De Verlichting streefde ernaar de mensen te bevrijden van hun onmondigheid. Ze wilde een einde maken aan de macht van het bijgeloof en d...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/verlichting

Verlichting

Verzamelterm voor de opvattingen in de achttiende eeuw die het vrije, kritische denken centraal stelden en die de rede als uitgangspunt namen. De Verlichting werd voorbereid door het rationalisme , dat in de zeventiende eeuw de kern van het natuurwetenschappelijk denken werd. Men geloofde dat de mens door het verwerven van kennis uiteindelijk vrij ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-1450-1815/verlichting

verlichting

de verlichting zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vərˈlɪxtɪŋ] Verbuigingen:   verlichting|en (meerv.) 1) installatie om iets te verlichten Voorbeelden:   `de verlichting dimmen`, `straatverlichting` 2) vermindering van de moeilijkheid...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verlichting

VERLICHTING

1) Bedlampje 2) Deel van een auto 3) Deel van een gebouw 4) Geruststelling 5) Heul 6) Hulp 7) Illuminatie 8) Illustratie 9) Kerstboomattribuut 10) Lafenis 11) Lamp 12) Leniging 13) Licht 14) Mitigatie 15) Ontheffing 16) Ontlasting 17) Opheldering 18) Opluchten 19) Opluchting 20) Periode (historisch) 21) Schijnsel 22) Schijnt iets uit de 18e eeuw te...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERLICHTING/1

verlichting

periode in de cultuurgeschiedenis waarin de nadruk lag op het verstand
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

verlichting

Term uit de cultuurgeschiedenis en de geschiedenis van de wijsbegeerte voor een stroming tussen 1650 en 1850 (enlightenment, aufklärung, le siècle des lumières) die, afkomstig uitEngeland (J. Locke, D. Hume, e.a.), in de 18e eeuw is overgewaaid naar Frankrijk (Voltaire, Montesquieu, encyclopedisten). Kern van de beweging is het
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

verlichting

Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - rationalistische en sceptische stroming in het denken in de 18e eeuw
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bnl48.htm

Verlichting

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - (18e eeuw) Beweging die vrijheid en gezond verstand wilde gebruiken om vooroordelen aan te pakken en het bestaan te verhelderen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Verlichting

Verlichting is een verzamelbegrip voor alles wat licht in de duisternis brengt. In een donkere kamer is dat het venster, 's nachts op straat de straatverlichting. De lantaarn is eveneens een begrip dat zowel het licht doorlatende als het licht uitstralende in zich verenigt: de lantaarn op het dak en...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Verlichting

verlichting

Verlichting betekend eigenlijk einde van het lijden en is eindpunt van vele spirituele stromingen. `Verlichting is begrijpen dat je nergens naartoe hoeft, niets hoeft te doen en niemand hoeft te zijn, behalve de exacte persoon die je op dit moment bent` Bron Neale Donald Walsch in een Ongewoon Gesprek met God.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10022

Verlichting

Periode in de cultuurgeschiedenis, waarin allerlei traditionele (kerkelijke) leerstellingen, gewoonten en gebruiken opnieuw werden beschouwd in het licht van de kritische rede, en waarin vooroordelen, mythen en bijgeloof opzij werden gezet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Verlichting

Periode van het rationalisme in de 18e eeuw: de menselijke rede is het centrum van alle werkelijkheid en de oorsprong der waarheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

verlichting

De Verlichting was een beweging in de filosofie en kunst die zich in de laat-17e en 18e eeuw over heel Europa verspreidde. De belangrijke denkers van de Verlichting hadden gemeen dat zij veronderstelden dat de mens zich kan verwezenlijken zonder tussenkomst van de kerk. De wet moest worden getoetst aan de rede en het natuurrecht. De wet was geen wi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

verlichting

verlichting is een verlichtingsinstallatie die is aangesloten op de voorziening voor elektriciteit, vanaf het aansluitpunt tot en met de verlichtingsarmatuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/94390426

Verlichting

aanduiding voor verlossing uit duisternis, zowel in de mystieke zin (hereniging met het goddelijke) als in rationele zin (verlossing van bijgeloof en onwetendheid).
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Verlichting

Het begrip verlichting is voornamelijk bekend van het Boeddhisme. Het is het ultieme spirituele doel van een Boeddhist, ook het wel Nirvana genoemd. In deze staat is de geest bevrijd van het lijden en is er een einde gekomen aan de cyclus van wedergeboorten (reïncarnatie). De wet van bevrijding (Dhamma) van Boeddha omvat de vier Edele Waarheden, d...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/V/verlichting_499/

Verlichting

naam van een cultuurstroming in het 18de- eeuwse Europa die gekenmerkt werd door een op verstandelijk inzicht gebaseerde vooroordeelvrije houding, door een voorkeur voor empirische analyse en experimenteel onderzoek en door verzet tegen het door traditionele machten en autoriteiten opgelegd gezag.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Verlichting

vrijheid van verlangen, overgave aan de innerlijke stem van rede en logica, de soevereine, zelf-verantwoordelijke houding met de wijsheid in zelfverwerkelijking. Zie ook het begrip van bevrijding welk betrekking heeft op het van dienst zijn dienst met of dienen van deze positie en het begrip schizofrenie als de mislukking van de verlichting. Het ve...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

Verlichting

Periode van het rationalisme in de 18e eeuw: de menselijke rede is het centrum van alle werkelijkheid en de oorsprong der waarheid.
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Verlichting

[Geschiedenis] Periode in de 17e eeuw en 18e eeuw toen mensen hun kennis wilden vergroten door hun verstand te gebruiken.
Gevonden op https://quizlet.com/105871158/geschiedenis-flash-cards/

Verlichting

[Literatuur] Geestelijke stroming in 18e eeuw - kennis overbrengen naar burger
Gevonden op https://quizlet.com/97022979/nederlands-literatuur-pw-max-havelaar-flash-ca
Geen exacte overeenkomst gevonden.