Zoek op

Verteltijd

In een verhaal worden een bepaald aantal bladzijden-regels-woorden gebruikt om een bepaald tijdsbestek in het verhaal te omschrijven. Dit wordt de verteltijd genoemd. Wanneer er tijdverruiming plaatsvindt, ofwel wanneer een verhaal of deel van een verhaal een hoge verteltijd heeft in vergelijking met de vertelde tijd (bijvoorbeeld 30 bladzijden om...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verteltijd

verteltijd

Term uit de verhaalanalyse waarmee de tijd wordt aangegeven die een lezer nodig heeft om een verhaal of een gedeelte daarvan te lezen. De verteltijd wordt meestal uitgedrukt in het aantal pagina`s of woorden dat een te onderzoeken verhaal of een gedeelte daarvan omvat. De verteltijd wordt dan afgezet (meestal in een grafiek) op de
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

verteltijd

tijd die nodig is om een verhaal te vertellen (of te lezen). De verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd is bepalend voor het vaststellen van anachronismen en tempowisselingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

verteltijd

[Literatuur] de tijd die nodig is om een verhaal te vertellen of te lezen. omdat niet iedereen in hetzelfde tempo leest, drukken we de verteltijd uit in het aantal bladzijden dat een verhaal telt
Gevonden op https://quizlet.com/112843874/nederlands-literatuur-flash-cards/

verteltijd

tijd die nodig is om een verhaal te vertellen (of te lezen). De verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd is bepalend voor het vaststellen van anachronismen en tempowisselingen.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.