Zoek op

verzilting

Toename van het zoutgehalte in het grondwater , de bodem en het oppervlaktewater.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/verzilting

verzilting

Toename van het zoutgehalte in de bodem door binnendringen van zeewater in de riviermondingen of door zout water in de ondergrond.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geografie-en-demografie/verzilting

VERZILTING

1) Verbrakking 2) Verzouting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERZILTING/1

Verzilting

Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem, water of lucht. Dat kan komen door overstromingen vanuit zee, door zoute kwel (opwelling) waarbij zeewater via de ondergrond het land binnendringt of door onzorgvuldige irrigatiemethoden. Verzilting is al een oud probleem. Het kanaal dat Entemena van Lagash liet aanleggen rond 2...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzilting

Verzilting

Het proces waarbij zout zich concentreert in de bovenste laag van de bodem. Veelal ontstaat verzilting doordat bij een toevoer van water in een warm gebied het water verdampt warbij de in het water opgeloste stoffen achterblijven.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

verzilting

Het proces waarbij zout zich concentreert in de bovenste laag van de bodem. Veelal ontstaat verzilting doordat bij een toevoer van water in een warm gebied het water verdampt warbij de in het water opgeloste stoffen achterblijven.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

verzilting

Toename van het zoutgehalte in het oppervlaktewater, grondwater of in de bodem.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

verzilting

Verzouten van een bodem door verdamping van water, waarbij het zout achterblijft.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Verzilting

Het zouter worden van de bodem doordat water verdampt waarin zouten zitten. Het zout blijft achter in of bovenop de grond. Hierdoor gaan planten minder goed groeien.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

verzilting

Het zouter worden van het water of de bodem. Doordat West-Nederland zo laag ligt en er zoveel openingen in de kust voorkwamen, kon het zoute zeewater via die openingen en ook ondergronds het land binnendringen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_water.htm

verzilting

Toename van het zoutgehalte in het oppervlaktewater, grondwater of in de bodem.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

verzilting

het zouter worden van de bodem
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Verzilting

het zouter worden van water. Komt vooral voor in gebieden waar de verdamping groter is dan de neerslag (zoek in Spanje de gebieden op met
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10212

Verzilting

Het toenemen van het zoutgehalte in het oppervlaktewater of in de grond.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10235

Verzilting

Toename van het zoutgehalte in het oppervlaktewater, grondwater of in de bodem
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

verzilting

Def.: het toenemen van het zoutgehalte in oppervlaktewater, in de grond of het grondwater
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Verzilting

Toename van het zoutgehalte in het oppervlaktewater, in het grondwater of in de bodem.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Verzilting

[Aardrijkskunde] Proces waarbij het zoutgehalte van grondwater of van de bodem toeneemt
Gevonden op https://quizlet.com/55066191/aardrijkskunde-hoofdstuk2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.