Zoek op

Volumeprocent

Het begrip volumeprocent (afgekort als % vol of vol.-%) is een maat voor de concentratie van een stof in een mengsel. Bij het volume van het bestanddeel gaat het om het volume van de stof in zuivere vorm. Zodra het bestanddeel met andere stoffen is gemengd, is het begrip volume van het bestanddeel namelijk niet meer goed gedefinieerd. Het is immer...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Volumeprocent

Volumeprocent

In de drankenwereld gebruikte standaardterm voor de aanduiding van het alcoholgehalte. Uitgedrukt in volume alcohol per volume water. Het gebruik van de term gewichtsprocenten bij alcoholhoudende dranken is veel minder gebruikelijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942
Geen exacte overeenkomst gevonden.