Zoek op

waarborgfunctie

rechtswetenschap: werking van iets als waarborg, als vorm van zekerheid dat iets inderdaad waar is of zo zal gebeuren. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/waarborgfunctie

Waarborgfunctie

De waarborgfunctie heeft als doel om er voor te zorgen dat iedere burger ten minste over minimale bestaansmiddelen beschikt om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Indien een persoon wegens bezuinigingen wordt ontslagen bij zijn werkgever, is het evident dat deze persoon er qua inkomen op achteruit zal gaan. In beginsel bestaat er bij werklooshei...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Waarborgfunctie
Geen exacte overeenkomst gevonden.