Zoek op

werkloosheid

groei en conjunctuur: In ons land worden twee definities gehanteerd: Ten eerste de geregistreerde werkloosheid (GWL). De ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=werkloosheid

werkloosheid

Iemand is werkloos wanneer hij geen baan heeft, actief naar een baan zoekt en op korte termijn beschikbaar is. Met enquêtes onder de bevolking wordt geteld hoeveel werklozen er zijn. Dit is het aantal ‘werklozen zonder baan’. De ‘geregistreerde werkloosheid’ is het aantal werklozen dat zich heeft laten registreren bij het arbeidsbureau.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/werkloosheid

werkloosheid

de werkloosheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [wɛrk'loshɛit] mate waarin er werklozen zijn Voorbeelden:   `De werkloosheid in Nederlands is het laagst in Europa`, `De stijgende werkloosheid onder jongeren.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/werkloosheid

Werkloosheid

Iemand die bij het UWV Werkbedrijf staat ingeschreven, niet ouder is dan 65 jaar en jonger dan 16 jaar, geen arbeidsverhouding heeft en die wenst en in staat is om arbeid te verrichten in loondienst voor meer dan 12 uur per week.
Gevonden op https://www.finler.nl/werkloosheid/

WERKLOOSHEID

1) Arbeidsreserve 2) Lediggang 3) Ledigheid 4) Leegheid 5) Leegloperij 6) Otium 7) Zonder arbeid zijn
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WERKLOOSHEID/1

Werkloosheid

Werkloosheid is de staat waarin een persoon verkeert als hij of zij werkloos is, dan wel een maat voor het aantal personen dat in deze staat verkeert. Een persoon is werkloos als hij of zij geen betaald werk heeft, maar dat wel zou willen. == Geschiedenis == Een werkloze kwam in vroegere tijden en andere landen direct zonder inkomen te zitten. Er ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkloosheid

werkloosheid

Het percentage van de feitelijke beroepsbevolking dat op de arbeidsmarkt geen werk kan vinden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

werkloosheid

Geen betaalde baan hebben.
Categorie: Abstracte Begrippen > werkgelegenheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

werkloosheid

Werkloos zijn de mensen zonder werk of met werk voor minder dan twaalf uur per week, die direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Werkloosheid

Werkloosheid is het verschil tussen de totale beroepsbevolking en de daadwerkelijk werkzame beroepsbevolking, oftewel de werkloze beroepsbevolking. De beroepsbevolking bestaat uit mensen tussen de 16 en 65 jaar, die tenminste twaalf uur per week werken of actief zoeken naar werk voor minstens twaalf uur in de week en daarvoor direct beschikbaar zij...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Werkloosheid

Werkloosheid

In een markteconomie is de arbeidsmarkt afhankelijk van het principe van vraag en aanbod. Hoewel er naar volledige werkgelegenheid gestreefd wordt, zal nooit iedereen een betaalde baan hebben. Sommigen verliezen hun werk, anderen kunnen geen baan krijgen. In de westerse landen worden werklozen meestal door een sociaal netwerk opgevangen. Toch is de...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/psychologie/werkloosheid

werkloosheid

situatie waarin je geen werk hebt vb: mijn werkloosheid geeft me veel zorgen
hoeveelheid mensen die zonder werk zijn vb: de werkloosheid nam steeds maar toe
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=werkloosheid

werkloosheid

is te onderscheiden in conjuncturele en structurele werkloosheid.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

werkloosheid

is te onderscheiden in conjuncturele en structurele werkloosheid.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Werkloosheid

[Maatschappijleer] Dat de beroepsbevolking geen werk kan vinden
Gevonden op https://quizlet.com/104595080/maatschappijleer-werk-2-flash-cards/

Werkloosheid

Situatie waar een arbeidsgeschikte persoon geen werk kan vinden ondanks hij voldoet aan de beroepskwalificaties. Werkloosheid wordt meestal aanzien als onvrijwillig, dit wil zeggen dat de werkbekwame wel werkwillig is maar in de huidige arbeidsmarkt geen werk kan vinden. Werkgevers zijn vandaag de dag niet verplicht om iedereen werk aan te bieden, ...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/werkloosheid/
Geen exacte overeenkomst gevonden.