Zoek op

wissel

groei en conjunctuur, markten en prijzen: onvoorwaardelijke schriftelijke opdracht van een schuldeiser aan een schuldenaar ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=wissel

wissel

handelsrecht: onvoorwaardelijke schriftelijke opdracht van een schuldeiser aan een schuldenaar om een bepaald bedrag op een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/wissel

wissel

de (m)/het wissel zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈwɪsəl] Verbuigingen:   wissel|s (meerv.) 1) beweegbare constructie waardoor een trein of tram van het ene op het andere spoor kan rijden transport Voorbeeld:   `vertraging door een vastgevroren wissel`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wissel

WISSEL

1) Akte 2) Beursterm 3) Cambio 4) Change 5) Deel van een horloge 6) Deel van een spoorweg 7) Devies 8) Draaibare rails 9) Échange (Frans) 10) Financiële term 11) Geldswaardepapier 12) Geldswaardig papier 13) Geldwaardig papier 14) Handelspapier 15) Invaller 16) Overgang 17) Pad voor wild 18) Pad waarlangs het wild gaat 19) Papier van waarde 20) P...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WISSEL/1

Wissel

[Duitsland] - Wissel is een plaats in Duitsland behorend tot de gemeente Kalkar in de Nederrijnregio. Het dorp heeft ongeveer 2030 inwoners (2005). ==Geschiedenis, cultuur en recreatie== Wissel is omgeven door een historische dijk, die tot de aanleg van de betrouwbare dijken langs de Rijn diende ter bescherming van de bebou...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wissel_(Duitsland)

Wissel

[Epe] - Wissel is een buurtschap in de gemeente Epe, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het is gelegen ten zuidwesten van Epe en heeft bijna 200 inwoners. Wissel is landelijk redelijk bekend vanwege het dierenpark dat er gelegen is, Dierenpark Wissel. Wissel heeft een eigen voetbalvereniging SV Wissel en er bevinden zi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wissel_(Epe)

Wissel

[bankdocument] - Een wissel of wisselbrief is een onvoorwaardelijke, schriftelijke betalingsopdracht in (mogelijk ook vreemde) valuta, vastgesteld op een toekomstige datum, of per direct. Het wordt in de internationale handel meestal voor een buitenlandse begunstigde gebruikt. De tussenpersoon verdient aan de wisseltransact...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wissel_(bankdocument)

Wissel

[spoorweg] - Een wissel is een constructie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden. Een wissel realiseert dus een fysieke vertakking in het spoorwegnet. Wissels vormen meestal een onmisbaar deel van een spoorwegknooppunt. In vakkringen wordt vaak gesproken van het wissel, elders vaak van d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wissel_(spoorweg)

wissel

•("het", "de") speciaal
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/wissel

Wissel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), ruil, het ruilen, ruiling.
~,
~BRIEF, m. (...ven), handelsgeschrift waarbij ten behoeve van een derde een zeker bedrag wordt getrokken.
~,
~KOERS, m. (-en), stand -, waarde van den wissel op eene plaats.
~AAR, m. (-s), die geld wisselt [inzonderheid] vreemde munten), bankier
~BA...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

Wissel

zoo heet de plaats, waar het loopend wild gewoonlijk het bosch in- en uitgaat
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php

wissel

(wissel, wisselplaats) verbreding van een gegraven vaarwater, welke aangebracht is om aan brede schepen de mogelijkheid te bieden elkaar te laten passeren. Vroeger kwam het, onder andere in de veenderijen, voor dat de vaarwegen zo smal waren, dat één vaartuig zo veel van de breedte van het vaarwater in beslag nam, dat er voor een ander vaa...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=wer

Wissel

Een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier. In de tekst dient de benaming `wisselbrief` te zijn opgenomen. In deze wissel draagt de uitgever of trekker van de wissel een ander (de betrokkene) onvoorwaardelijk op om een bepaalde som geld aan een bepaald aangewezen persoon (of aan diens order) op een bepaalde plaats te betalen. ( > bele...
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/wissel.htm

Wissel

Een onvoorwaardelijk schriftelijke opdracht van de trekker (crediteur) aan de betrokkene (debiteur) om een bepaalde geldsom op een betaalde datum te betalen aan de nemer (begunstigde) of diens order.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

Wissel

In principe bedient de sleutel van een slot alleen de nachtschoot. De dagschoot werkt met de deurkruk. Met het inbouwen van een wissel kan de dagschoot ook met de sleutel worden bediend. Een systeem dat veel gebruikt wordt in buitendeuren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10705

Wissel

Wildspoor..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Wissel

wisselbrief. Papier waarin de ondertekenaar aan een ander opdracht geeft op een bepaalde datum een bepaald bedrag aan de houder van dat papier te betalen. Ook: bill of exchange. verval­datum.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Wissel

Een onvoorwaardelijke schriftelijke opdracht van de trekker (crediteur) aan de betrokkene (debiteur) om een bepaalde geldsom op een betaalde datum te betalen aan de nemer (begunstigde) of diens order.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

wissel

wisselbrief, getekend stuk voor de overdracht van geld (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/wissel

Wissel

Een bijzondere vorm van betalingsopdracht, zij het niet aan een comptabele functionaris maar aan een debiteur, waarin een de ondertekenaar, meestal een crediteur, (trekker) aan een debiteur (betrokkene) opdracht geeft tot uitbetaling van een som geld aan een derde (nemer).
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Wissel

Een wissel is een geschrift, waarin de ondertekenaar (trekker) aan de geadresseerde (betrokkene) opdracht geeft tot betaling van een bepaalde geldsom aan een aangewezen persoon (nemer).
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.