Zoek op

Zelforganisatie

Zelforganisatie is het proces waarbij in een chaotisch systeem spontaan structuren ontstaan. Bij elk chaotisch systeem waar een kracht aan toegevoegd wordt, bijvoorbeeld straling van licht of geluid, ontstaat er in grotere of kleinere mate een zelforganisatie. Deze structuren kunnen een steeds complexere vorm aannemen. Het ontstaan van structuren ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelforganisatie

zelforganisatie

Organisatie, instelling, vereniging, club.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Zelforganisatie

groep die georganiseerd is rond een bepaald probleem; de leden hebben zelf met dit probleem te maken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Zelforganisatie

Reactie als gevolg van toenemende complexiteit, in de vorm van een herkenbaar en benoembaar (gedrags)patroon of een herkenbaar en voorspelbaar proces.
Gevonden op http://www.van-osch.com/bwlrgw.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.