Zoek op

Ziektewet

(ZW) algemeen overheid: Zwangere vrouwen, uitzendkrachten en werklozen die bij ziekte geen aanspraak kunnen maken op doorbetaling ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=Ziektewet (ZW)

Ziektewet

(ZW) socialeverzekeringsrecht: wet van 5 juni 1913, waarin de uitkering bij ziekte van werknemers is geregeld. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Ziektewet (ZW)

ziektewet

de ziektewet zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['ziktəwɛt] Verbuigingen:   ziektewet|ten (meerv.) wettelijke regeling voor betaling van loon of een uitkering aan werknemers die door ziekte niet kunnen werken in de ziektewet lopen  (wegens ziekte niet aan het...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ziektewet

ZIEKTEWET

1) Verzekeringswet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZIEKTEWET/1

Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering. Beroep op de ZW staat open voor werknemers die: (1)geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zie...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziektewet

Ziektewet

Werknemers zijn verzekerd voor de Ziektewet (ZW), maar deze wet geeft nog maar in een beperkt aantal situaties recht op een uitkering. Normaal gesproken is de werkgever verplicht het loon door te betalen als men ziek is. Kijk ook bij: Wulbz.
De Ziektewet wordt uitgevoerd door het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Maar als een (v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

ziektewet

Iedereen die een dienstbetrekking heeft (werknemer is), valt onder de Ziektewet. Bovendien zijn er andere groepen werkenden, voor wie deze wet geldt, bijvoorbeeld mensen die persoonlijk arbeid verrichten in ‘aangenomen werk’, zij die laatstbedoelden bijstaan, musici, thuiswerkers. Deze opsomming is niet volledig, want er zijn er eigenli...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Ziektewet

(ZW) Wet die ervoor zorgt dat een zieke werknemer de eerste twee jaar recht op loonbetaling behoudt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Ziektewet

Sinds 1 maart 1996 moet de werkgever het loon van de zieke werknemer zelf betalen. Ze moeten minstens zeventig procent van het dagloon doorbetalen. Na 52 weken valt de zieke werknemer onder de WAO. Werkgevers kunnen zich tegen dit risico verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Sommige bedrijfsverenigingen hebben in reactie op de Ziektewet zelf...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Ziektewet

(ZW) De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering. Beroep op de ZW staat open voor werknemers die: (1)geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrac...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Ziektewet

Voor die werknemers die geen recht hebben op de ziekte-uitkering van de werkgever gedurende de eerste 52 weken van ziekte, geldt het vangnet van de Ziektewet. Op grond van die regeling kunnen zij in aanmerking komen voor een uitkering ter hoogte van 70% van hun loon. Gedurende het zwangerschapsverlof ontvangen werkneemsters eveneens een uitkering o...
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.