Kopie van `Asperger-syndroom begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Medisch > Asperger-syndroom
Datum & Land: 06/06/2007, NL
Woorden: 4


DSM-IV
Diagnostic and Statistical Manual, Fourth Edition. Dit is een classificatiesysteem, uitgegeven door de American Psychiatric Association. Het poogt van allerlei psychiatrische syndromen en stoornissen kenmerken op te sommen waaraan iemand moet voldoen om een bepaalde classificatie te krijgen. Iedere classificatie heeft een nummer. Er zijn meerdere classificatieschema's. Een veelgebruikte is die van de World Health Organization, de International Classification of Diseases, 10e versie (ICD-10), die ook voor de psychiatrische stoornissen uitgebreider is.

high functioning autisme
Met High functioning autism (meestal afgekort als HFA), wordt bedoeld autisme zonder dat er tegelijkertijd sprake is van zwakbegaafdheid. In verreweg de meeste gevallen dat autisme wordt gediagnosticeerd is er tevens sprake van zwakbegaafdheid. In de vele gevallen van aan autisme aanverwante stoornissen komt het zeer regelmatig voor dat er wel sprake is van een normaal IQ. In de onderzoeksliteratuur wordt vaak de grens van een IQ van 70 gebruikt voor de definitie van HFA. In uitzonderlijke gevallen is er sprake van een hoog IQ.

RIAGG
Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Een instelling waar mensen terecht kunnen met psychosociale en psychiatrische problemen. Momenteel zijn er in den lande fusies gaande tussen de RIAGG's en de in de regio aanwezige Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen, waardoor aan de cliënten een totaal pakket van geestelijke gezondheidszorg geboden kan worden. In de meeste regio's valt de zorg en voor en diagnostiek van autisme en aanverwante problematiek bij normale of hogere begaafdheid onder de RIAGG's.

theory of mind
Het begrip theory of mind wordt vaak gebruikt om de moeilijkheden die autisten ondervinden in het begrijpen van andere mensen te beschrijven. Het is een begrip uit de cognitieve psychologie. De mind is een niveau van beschrijven tussen wat er in de hersenen gebeurd en wat er zich in het gedrag laat zien. Met theory of mind wordt dan globaal bedoeld, de theorie die we hebben om te snappen wat er in iemand anders hoofd omgaat. Zich kunnen verplaatsen in de ander is voor de meeste autisten en aanverwanten uitermate moeilijk. In de onderzoeksliteratuur wordt vaak gesproken over 1e orde en 2e orde TOM. De eerste orde is eenvoudiger: Jan denkt dat Piet denkt. De tweede orde gaat een stap verder: Jan denkt dat Piet denkt dat Klaas denkt.