Kopie van `Nissaba`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nissaba
Categorie: Religie en filosofie > Godinnen
Datum & Land: 14/06/2013, NL
Woorden: 266


Abia
(Abnoba) Voedster van Heracles' zoon Glenos. Pausanias noemde een stad met de naam Abia in Messenia (4.30.1). Deze plaats heette eerder Ire. Het zou een van de zeven steden zijn die Agamemnon tijdens de Trojaanse oorlog aan Achilles had beloofd. Nadat de Dori?rs door de Achae?rs waren verslagen, trok Abia zich in deze plaats terug en richtte een tempel op ter ere van Heracles. Kresphontes, een nakomeling van Herakles, toonde haar diverse eerbewijzen, en noemde ondermeer de stad naar haar. © nissaba.nl Deze pagina is 6670 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-abia.php

Abnoba
(Abia) (Abia) Votiefsteen voor Diana Abnoba, uit Badenweilerhttp://www.nissaba.nl/godinnen-abnoba.php

Abundantia
(Abnoba) (Abnoba) Hoorn des overvloeds of cornucopeiahttp://www.nissaba.nl/godinnen-abundantia.php

Acca Larentia
[Andere spelling: Laurentina(Acca Larentia [Andere spelling: Laurentina, Larentina, Lara](Abundantia) vorige volgende (Accla)) De Etruskische wolf voedt Romulus en Remus, de stichters van Rome.http://www.nissaba.nl/godinnen-acca-larentia.php

Accla
(Acca Larentia) (Acca Larentia) Aclla's. (Uitverkorenen.) Ook Acllacuna's. Maagden van de zon, die bij de Inca's woonden in de tempel. De Aclla's dienden in de tempel voor het welzijn van de staat. Ze werden soms geselecteerd uit de aristocratische lagen van de bevolking, maar waren vooral vaak afkomstig uit door de Inca's overwonnen volken. De 'uitverkorenen' zouden door de zon, Inti, zijn gezegend; de familie moest het zien als een vreugdevolle gebeurtenis, en het was niet toegestaan te rouwen. Jonge meisjes werden geselecteerd door de Apo Panacas als ze acht jaar waren, en opgenomen in de Acllahuasi, het 'Huis der uitverkorenen'. Ze werden ondermeer geselecteerd op hun aanleg in ambachten als weven, het voorbereiden van voedsel en het maken van bier, chicha. De Mamaconas, de oudere Aclla's, zagen toe op de textiele werksters, die ondermeer sponnen, weefden en de stof verfden. De geselecteerde meisjes bleven soms hun hele leven aan de tempel verbonden. Andere werden als bijvrouw aan de aristocraten gegeven. Ook voor mensenoffers aan de zon werden acllacuna's uitgekozen. De meisjes werden geacht geen seksuele betrekkingen te onderhouden; wie die toch deed, werd streng gestraft. De overeenkomst met de Romeinse Acca Larentia en de Vestaalse maagden (Vesta) is opvallend. Het weven van vrouwen in de tempel was ook bij de Fenici?rs gebruikelijk. Het weven stond in de Acllahuasi centraal.© nissaba.nl Deze pagina is 2723 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-accla.php

Adamanthea
(Accla) (Accla) Griekse nimf, voedster van Zeus. Rhea gaf het kind Zeus aan Adamanthea terwijl zij vader Kronos een in doeken gewikkelde steen te eten gaf. Adamanthea hing de baby in een boom, zodat hij, niet aanwezig op het land, in de lucht of in de zee, voor zijn vader niet te vinden was. © nissaba.nl Deze pagina is 1905 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-adamanthea.php

Aditi
(Adamanthea) (Adamanthea) Aditi. 'Ongebondenheid'. India. Vedische moeder- en aardgodin, die betekenis had als verwekkende, vrouwelijke kracht. Aditi was de handhaafster van de wet en de kosmische orde. Ze werd wel voorgesteld als de kosmische koe, wier melk neerstroomt als het dagelijks voedsel van de mens. In Griekenland bestond een verwant beeld over de moedermelk van Hera, die de Melkweg produceerde. Aditi was ook verbonden met het licht. Ze was de moeder van de goden en de moeder van alle lichten van de hemel. Ook baarde ze de twaalf geesten of zonnegoden van de dierenriem, de Addityas ('Kinderen van Aditi'). Een van hen was Aryaman, de vooroudergod van de Ari?rs. Andere zijn Surya (de zon), Mitra, Varuna en Indra. Aditi was gekleed met het zonlicht, een beeld dat ook bestaat van de zoroastrische Anahita. In de bijbelse Openbaring 12:1-4 wordt gesproken over een vrouw met de zon bekleed, de maan onder de voeten, op het hoofd een krans van twaalf sterren. Zij was zwanger en slaakte in haar barenswee?n smartelijke kreten. Haar kind zou de hoeder worden van alle volkeren. De vrouw werd achtervolgd door een draak of slang, en kon dankzij de vleugels die ze kreeg naar de woestijn vluchten. De mythe vindt een parallel in de geschiedenis van Leto, de moeder van Artemis of Diana en Apollo. Ook de Akkadische Ishtar is getooid met de dierenriem. Dit soort beelden wordt soms opgevat als Aditi. De handen dragen lotussen, en het hoofd is vervangen door een lotusbloem, de vagina is duidelijk zichtbaar. Het beeld uit Karnataka dateert uit ca. 650.http://www.nissaba.nl/godinnen-aditi.php

Adrastea
[Andere spelling: Adrasteia](Aditi) (Aditi) Adrasteahttp://www.nissaba.nl/godinnen-adrastea.php

Aesa
(Adrastea) (Adrastea) Zie Aisa.© nissaba.nl Deze pagina is 2063 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-aesa.php

Africa
[Andere spelling: Afri(Africa [Andere spelling: Afri, Ifri](Aesa) vorige volgende (Agape)) Africa, getooid met olifantsoren,slurf en slagtandenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-africa.php

Agape
(Africa) (Africa) Agape-feest in de Romeinse catacombe van St. Pietro e Marcellino.http://www.nissaba.nl/godinnen-agape.php

Agave
[Andere spelling: Agaue](Agape) (Agape) Haar naam betekent 'hooggeboren'. Haar ouders waren Harmonia en Kadmos. Haar echtgenoot heette Echion. Hij was een Spartaanse soldaat, geboren uit de tand van een door Kadmos gedode draak, die in de aarde was begraven. Agaves zoon was Pentheus. Ook had ze een dochter, Epirus. Agave was een zus van Semele, de moeder van Dionysos, en van Ino, ook Leukotheia of Mater Matuta geheten, de moeder van Melikertes. Dionysos, Melikertes en Pentheus komen alledrie om in rituelen die verband houden met de jaarlijkse oogst- of seizoenscyclus, waarin herinneringen overleefden aan mensenoffers of koningsoffers. In onder andere de Metamorfosen van Ovidius valt te lezen hoe Agaves zoon Pentheus zich verzette tegen de orgiastische riten van Dionysos' cultus toen die in Thebe werden ge?ntroduceerd. Hij probeerde Dionysos samen met de Maenaden aan te houden, maar hij werd krankzinnig en rekende een stier in. De Mainaden trokken, razend geworden door de wijn, over de berg Cithaeron, waar ze kalveren verscheurden. Zij werden aangevoerd door Agave, die ten slotte Pentheus, die hen trachtte te stoppen, het hoofd afrukte. Agave doodde ook de Illyrische koning Cithaeron. Zijn rijk gaf ze aan haar vader. De naam Agave wordt ook genoemd als een van de Nere?den of de Dana?den. De moeder van de Dana?de Agave heet Europa, net als de zuster van Kadmos, Agaves vader. De vader van de Dana?den was Danaos. Zijn broer was Aegyptos, de vader van de vijftig echtgenoten van de vijftig Dana?den. Volgens de Grieks-Egyptische Manetho, die wordt aangehaald door Josephus Flavius, waren Danaos en Aegyptos namen voor de Egyptische farao's Ramses en Seti. Ramses I was inderdaad de vader van zeker vijftig zonen en vijftig dochters. De mytholog...http://www.nissaba.nl/godinnen-agave.php

Ahurani
(Agave) (Agave) Perzisch of Iraans. Zoroastrische yazat (geest) die met water wordt geassocieerd. De naam komt voor in de Avesta, zowel in het enkelvoud als in het meervoud. Het kan zowel een naam van godheid betreffen als betrekking hebben op een groep goden die worden aangeduid met het woord ahurani's. De naam kan worden vertaald als 'metgezel' of 'metgezellen' van Ahura; om die reden wordt Ahurani wel geassocieerd met de Iraanse hoofdgod Ahura Mazda. Ahura Mazda is een Perzische-Zoroastrische god die is voortgekomen uit de oudere Assyrische oppergod Ashura. Ahurani zorgde voor een goede oogst en veel nakomelingen. Ze werd ondermeer aangeroepen door vrouwen die zwanger wilden worden. Een bestanddeel van de voor haar gehouden rituelen was een wateroffer. In de Yasna 68 uit de Avesta vraagt iemand Ahurani om een lang leven, en om later welkom te worden geheten in de schitterende woonplaats van de rechtvaardigen, het paradijs. Ahurani lijkt te worden geassocieerd met alle vormen van vocht en water, niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. De naam kon betrekking hebben op rivieren, zee?n, lichaamsvocht, regen enz. Deze vereenzelviging met water is misschien een herinnering aan oudere animistische godsdiensten, waarbij de natuurverschijnselen zelf een bepaalde kracht werd toegedicht. Dat kan worden vergeleken met de numen van de Romeinse godsdienst. In een latere tijd kregen de numen een antropomorfe gestalte. Hetzelfde proces is zichtbaar bij de Perzische goden. In de Perzische zoroastrische leer was de belangrijkste godin van het water en vocht Anahita, een godin die wordt afgebeeld in menselijke gedaante. Zij werd sinds de tijd van de Achaemeniden gelijkgesteld aan de B...http://www.nissaba.nl/godinnen-ahurani.php

Aisa
[Andere spelling: Aesa(Aisa [Andere spelling: Aesa, Asia](Ahurani) vorige volgende (Aisa (winti))) Ook Aesa of Asia ('lot', 'bestemming'). Griekse lotsgodin, of personificatie van het lot. Soms wordt ze genoemd als een van de Moiren of Parcen ( bij de Romeinen de faten), als alternatieve naam voor Faten (degene die de draad doorsnijdt). Als een der Moiren wordt ze dochter van Nyx (de nacht) genoemd. Maar ook wordt ze wel als afzonderlijke lotsgodin beschouwd, afkomstig uit Argos. Ze wordt afgebeeld met een zwaard. Ook wordt gezegd dat zij het zwaard sleep van Dike, de godin van het recht. Soms wordt ze gekoppeld aan Ate, het blinde lot. Aisa's macht was zo sterk dat zelfs Zeus eraan was onderworpen. Aisa werd als lotsgodin vaak in verband met de oorlog. Homerus noemt in de Trojaanse oorlog een kracht, Moira ('lot'), die zo sterk is dat zelfs de goden, inclusief Zeus, eraan waren onderworpen. Door deze manier van denken wordt de onvermijdelijkheid van een bepaalde gebeurtenis een plaats gegeven in een natuurlijke orde. Hij benoemde deze kracht met vier verschillende woorden: Ate ('blind lot'), Moira ('stuk'), Moros ('aandeel') en Aesa ('lot', 'bestemming'). Deze begrippen verwijzen naar wat ieder mens voorbestemd is te ontvangen, of wat hem door het lot is toegewezen. Het lot wordt al bij of voor de geboorte bepaald. Alle geluk of ongeluk die de mens ten deel valt, is van te voren bestemd. De mens zelf weet niet van te voren wat hem te wachten staat. Slechts ??n zekerheid omtrent het vastgelegde lot geldt voor iedereen, namelijk de dood. Een dergelijke opvatting over de levensloop leidt tot een levenshouding die naar het Latijnse woord voor lot fatalisme wordt genoemd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor...http://www.nissaba.nl/godinnen-aisa.php

Aisa
(winti) wintiritueelhttp://www.nissaba.nl/godinnen-aisa-winti.php

Aisha Qandisha
[Andere spelling: Lalla Aisha](Aisa(Aisa (winti) 'Aisha Qandisha. Ook Lalla 'Aisha ('vrouw Aisha'). Marokkaanse volksfiguur, belichaming van de seksuele drang van vrouwen die mannen tot haar slaaf maakt. Ze woont bij bronnen of stromend water. De naam Aisha Qandisha is verwant met de west-Semitische Ashera, die als titel Qadishtu droeg, de 'heilige Ashera'. Deze had ondermeer de functie van heilige prostituee, en was verbonden aan tempelseks. Haar naam is overgeleverd door de Fenicische kolonisten. Mogelijk kwam de naam Aisha al eerder voor vanwege verwantschap met de Egyptische Isis. In Egypte kwam het Semitische Qadishu voor als de godin Qetesh, een vorm vanAstarte. Bij de Grieken werd zij Aphrodite. 'Qadishu' (in de bijbel het woord 'qadesh') betekent heilig. Dit woord werd ook gebruikt voor de aan de tempel verbonden prostituees, omdat deze seks een 'heilige' functie had, zoals in Deuteronomium 23:17 voor mannelijke prostituees. Uit de wet van Hammurabi blijkt dat kinderen die uit deze verbintenissen waren geboren, 'kinderen van God' werden genoemd. Als het woord Qadesh in de bijbel echter voor heilige seks wordt gebruikt, geeft de vertaling altijd iets als 'pleger van sodomie' (mannelijke prostituees), 'hoer', etc. Dus hoewel uit het Hebreeuws nog blijkt dat het om een heilige functie ging, werd het in de tijd dat de huidige bijbel werd gecompileerd al als een verderfelijk gebruik gezien. In de Arabische aanduiding van Aisha Qandisha als djinn is deze 'demonisering' overgenomen. In de Arabische overlevering leven de namen Isis en Qadishu verder voort als Aisha en Khadija, vrouwen die een rol speelden in het leven van de profeet Mohammed. 'Aisha Qandisha verschijnt in menselijke gedaante, soms als aantrekkelijke j...http://www.nissaba.nl/godinnen-aisha-qandisha.php

Aithra
[Andere spelling: Aethra](Aisha Qandisha) (Aisha Qandisha) Moeder van Theseus, de geliefde van Ariadne, die hij echter op Naxos moest achterlaten omdat de godin Athene hem niet toestond haar mee te nemen naar de stad. Aithra verzorgde Helena, de dochter van Leda, toen deze door Theseus op jonge leeftijd werd ontvoerd, iets wat door Athene evenmin op prijs werd gesteld. Aethra stichtte een tempel voor Athene Apaturia, de godin die haar zoon steeds zo mishaagde, en voerde voor het eerst het gebruik in van een gordel bij jonge meisjes voor het huwelijk. Aithra staat in verband met een haaroffer. In de Ilias zijn Aithra en Klymene dienaressen van Helena. © nissaba.nl Deze pagina is 2598 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-aithra.php

Aja
[Andere spelling: Ai(Aja [Andere spelling: Ai, Aya, Aa, Ajja](Aithra) vorige volgende (Aja (Nigeria))) Akkadische of Babylonische zonnegodin, of de godin van de dageraad. Ook Ai, Aya of Aa. Misschien is er verwantschap met de Griekse dageraadgodin Eos. Ze is een van de oudste Semitische goden. Haar echtgenoot was de zon Sjamasj. Haar zonen zijn Kettu ('waarheid') en Mesharu ('gerechtigheid'). Ook de oorlogs- of vruchtbaarheidsgodin Anunit werd als echtgenoot van Sjamasj gneoemd. In het Gilgamesjepos noemt Ninsun Aja de bruid. Ze werd geassocieerd met de bergen in het oosten, de richting waar dagelijks de zon opkomt in het morgenrood waarmee het licht van de sterren wordt verdreven. Als A of Aa wordt ze ook genoemd als maangodin van de Chaldee?n. Een andere naam voor haar is Sirdu, Sirda of Serida. Haar associatie met het licht blijkt uit haar symbool, een schijf van licht met acht stralen. In sommige legendes werd haar echtgenoot Iao genoemd. Aja wordt later Ishtar. In de bijbel komt een Ajja voor als echtgenoot van Saul. Haar dochter is Rispa, die wordt genoemd in verband met een hongersnood en een rouwritueel om haar opgehangen zonen (Armoni en Mefiboosjeth) tijdens de periode van de gerstoogst (2 Sam. 21).© nissaba.nl Deze pagina is 2149 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-aja.php

Aja
(Nigeria) Afrikaanse godin, vereerd door de Yoruba in Nigeria. Genezeres, die haar volgelingen inwijdde in de kruidengeneeskunde. Aja speelde ook een rol in de scheppingsmythe van de Yoruba, met de scheppergodin Oduduwa.© nissaba.nl Deze pagina is 1939 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-aja-nigeria.php

Ajysyt
(Aja(Aja (Nigeria) 'Schenkster van het leven'. Siberische moedergodin, vereerd door de Jakoeten of Turkmenen. Zij staat vrouwen bij tijdens de bevalling en geeft de pasgeborenen een ziel. © nissaba.nl Deze pagina is 1549 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ajysyt.php

Aka
(Ajysyt) (Ajysyt) Anatolische naam, in een aantal dialecten als 'moeder' te vertalen. © nissaba.nl Deze pagina is 1482 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-aka.php

Akewa
(Aka) (Aka) Zonnegodin van de Toba in Argentini?. © nissaba.nl Deze pagina is 1683 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-akewa.php

Al Oeza
[Andere spelling: Al Oezza(Al Oeza [Andere spelling: Al Oezza, Al Uzza, Al-Uzza, Al-Ozza, Han Uzzai](Akewa) vorige volgende (Ala)) Al Oeza, omgeven door de sterrenbeelden van de dierenriemhttp://www.nissaba.nl/godinnen-al-oeza.php

Ala
(Al Oeza) (Al Oeza) Afrikaanse aardgodin en moedergodin en godin van het recht, vereerd in Zuidoost-Nigeria door de Ibo. Haar symbool is de maansikkel. Ze wordt in Nigeria nog steeds vereerd. Ala heeft betekenis voor zowel vruchbaarheid als de dood van mensen en dieren. Als heerseres van de onderwereld ontvangt ze de doden na hun leven terug in haar baarmoeder. Ala is de schenkster van de wetten, die de basis vormen voor het beschaafde menselijke gedrag. Groepen beelden van goden worden in de huizen gehouden. Centraal in de groep staat Ala. Zij wordt zittend afgebeeld, in een plechtstatige houding. Ze wordt omringd door haar familie, vooroudergeesten en de andere goden. Als belangrijkste zit zij het hoogste van de groep. Ze wordt wel afgebeeld met een kind in haar armen, als beschermster van de geboorte en van kinderen. Volgens het Ibo-geloof schenkt Ala vrouwen kunstzinnig talent. Zij beoefenen ondermeer de figuratieve Uli-schilderkunst, abstracte patronen aangebracht op het lichaam. Gedurende het jaarlijks Yam-feest wordt haar eer betuigd. © nissaba.nl Deze pagina is 1779 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ala.php

Alcyone
(Ala) (Ala) Haar naam wordt verklaard als 'ijsvogel' (van halcyon). Alcyone staat aan de hemel als een der Pleiaden, in het sterrenbeeld stier. Ze was een dochter van de windgod Aeolus. Haar geliefde was Ceix, de zoon van de morgenster. Ze stortte zich in zee toen Ceix bij een zeereis omkwam. Ze werden door de goden in een ijsvogel veranderd om zich weer te kunnen verenigen. IJsvogels blijven volgens het volksgeloof het hele leven bij elkaar. Met de Alcyonii dies worden 7 dagen in december bedoeld, tijdens welke de stormen rusten; in deze periode zou de ijsvogel haar eieren leggen. Plinius zegt dat de halcyon uitsluitend wordt waargenomen tijdens de solstitia en het ondergaan van de Pleiaden. Volgens Graves is dit een bewijs dat ze oorspronkelijk de maangodin vertegenwoordigde. Tijdens de soltitia vertegenwoordigde zij leven of dood; in november, als de Pleiaden van de hemel verdwenen, werd [elk groot jaar] het lot van de heilige koning bezegeld. © nissaba.nl Deze pagina is 2180 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-alcyone.php

Alfrodul
(Alcyone) (Alcyone) Betekenis: elfenstraal. Deze Germaanse godin was de dochter van de zon; zij bracht na de 'schemering de goden' alles weer tot leven.© nissaba.nl Deze pagina is 1660 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-alfrodul.php

Alkmene
[Andere spelling: Alcmene](Alfrodul) (Alfrodul) Griekse mythologie, moeder van Heracles, afkomstig uit Mycene. Haar echtgenoot Amphitryon was de koning van Tirijns in Argolis. Na haar dood of na de dood van Amphitryon werd de rechter van de doden Rhadamantys, een zoon van Europa en broer van Minos, haar echtgenoot. Rhadamanthys, die net als Hercules een zoon was van Zeus, die Europa had ontvoerd, trouwde volgens een overlevering met Alkmene in Boeoti?, nadat hij door zijn jaloers broer van Kreta was verjaagd. Volgens sommigen was Euridike, die ook met het dodenrijk en het recht wordt geassocieerd, Alkmenes moeder. Heracles was de zoon van de god Zeus; zijn sterfelijke tweelingbroer Iphicles was een kind van Alkmenes echtgenoot zelf, Amphitryon. De godin Hera stuurde twee slangen naar de kinderen om ze te vermoorden, maar het kind Hercules wurgde de slangen met zijn blote handen. 'Heracles' kan worden vertaald als 'roem van Hera'; volgens de Etruskische mythologie was Hera (Uni) zelf de moeder van Hercules. Soortgelijk erfopvolgingsbedrog wordt ook in de bijbel genoemd, bijvoorbeeld als Isa?c zijn zoon Esau wil zegenen; zijn moeder Rebecca zorgt door een truc dat haar favoriete zoon, de jongere Jacob, de zegen van zijn vader krijgt, en daarmee de rijkdom van de aarde en de heerschappij over volkeren. In Rebekka's schoot verdrongen de kinderen elkaar al, en Jahweh voorspelde dat de oudste de jongste zou dienen. Esau was de eerste, en hij had een rossige, pelsachtige huid. Jakob kwam er vlak achteraan, en hield de hiel van zijn broertje vast. Het kind Perez van Tamar stak als eerste zijn hand naar buiten, maar nadat de vroedvrouw er als herkenning een purperen draad om had gebonden, trok hij zijn hand weer terug, en kwam zijn broertje Zerah ...http://www.nissaba.nl/godinnen-alkmene.php

Allat
[Andere spelling: Al-laat(Allat [Andere spelling: Al-laat, Allaat, Allatu, Al-Ilat, Alilat](Alkmene) vorige volgende (Allatu)) Allaat van Palmyra, met op haar hoofd een stadstoren en zittend op een leeuw.http://www.nissaba.nl/godinnen-allat.php

Allatu
(Allat) (Allat) Akkadische onderwereldgodin, titel voor Eresjkigal. Haar naam wordt ook in verband gebracht met Allat. © nissaba.nl Deze pagina is 1751 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-allatu.php

Alma Mater
(Allatu) (Allatu) Alma Mater komt voor als een titel voor verschillende godinnen. De Romeinen gaven Ceres en Cybele de titel Alma Mater. Alma komt van het (vrouwelijke) woord almus, dat 'voedzaam' betekent, van alere ('voeden'). De titel betekent dus 'voedende moeder', wat herinnert aan de verwante godinnen Abundantia en Ops. Alma Mater is soms een titel voor de maagd Maria. In het Hebreeuws betekent 'almah' een jonge vrouw; het woord wordt meestal vertaald als 'maagd'. In Jezaja 7:14 wordt als de geboorte van Emanuel, de zoon van de 'maagd' (almah) aangekondigd. Zijn geboorte wordt voorgesteld als een 'teken van god'. De aankondiging van Emmanuel wordt soms opgevat als de aankondiging van de maagdelijke geboorte van Jezus. Ook Rebecca wordt 'almah' genoemd, tijdens de ontmoeting met Isaac aan de bron. De betekenis 'alma' als titel voor Maria wordt soms als maagd (almah), soms als voedende verklaard. Ook wordt de titel 'Alma Mater' verklaard vanwege de 'wonderbaarlijke geboorte' die in Jezaja was aangekondig, dus in relatie met Immanuel. Tegenwoordig verwijst 'Alma Mater' naar de universiteit waar iemand is opgeleid; 'voeding' heeft hier de overdrachtelijke betekenis van 'geestelijke' voeding van de wetenschappen. © nissaba.nl Deze pagina is 3332 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-alma-mater.php

Alpan
[Andere spelling: Alpanu(Alpan [Andere spelling: Alpanu, Apanu, Alpnu](Alma Mater) vorige volgende (Althea)) 'Geschenk', 'gegeven', 'offer', 'vreugde'. Etruskische of oud-Italische godin. Ook Alpanu, Apanu of Alpnu. Alpan werd meestal naakt uitgebeeld. Ze had betekenis voor de liefde en seksualiteit, maar stond ook in verband met de onderwereld. Ze is een van de Lasa, de vrouwelijke beschermsters van de graven die behoorden tot het gezelschap van Turan, de Etruskische Aphrodite. Misschien is ze te vergelijken met de Griekse HarmoniaHarmonia[-a] of de Romeinse Concordia. © nissaba.nl Deze pagina is 1609 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-alpan.php

Althea
[Andere spelling: Althaia(Althea [Andere spelling: Althaia, Altheia](Alpan) vorige volgende (Ama-no-uzume)) Griekse godin. Althea's moeder was Eurythemis, haar vader Thestius. Thestius werd als Thespias ook wel vader van de Thespiaden of de Heliconiden, kinderen van Heliconis. Haar kinderen zijn onder andere Deianira, de echtgenote van Hercules, Meleager, een geliefde van Atalanta, Toxeus en Gorge. Hun vader was Oenus, de koning van Kalydon, hoewel de geruchten de ronde gingen dat de werkelijke vader van Deianira de wijngod Dionysos was ('Oenus' betekent eveneens wijn), terwijl de echte vader van Meleager de oorlogsgod Ares was, de minnaar van Aphrodite. Deianira had zelf ook kenmerken van een oorlogsgodin; zij mende een strijdwagen en vocht in oorlogen. Althea ontving van de schikgodinnen, de Moiren, een houten blok; zolang ze dit bewaarde zou haar zoon Meleager niets overkomen. Tijdens haar zwangerschap van Meleager at Althea olijfbladeren, de heilige boom van Athene. Bij de geboorte van het kind kwamen ook de olijfbladeren onverteerd tevoorschijn. Toen Meleager op een dag Althea's broers doodde vanwege een meningsverschil over de prijs die Atalanta zou toebehoren voor het dodelijk verwonden van het Kalydonische everzwijn, was ze zo geschokt dat ze het blok in het haardvuur wierp, waarop Meleager verzwakte en kon worden overwonnen in de strijd. Ook was er wel sprake van een pop in plaats van een houtblok. Een Etruskische spiegel toont Meleager en Atalanta terwijl hun lot onafwendbaar wordt bekrachtigd door Athrpa, de Etruskische Moiren, een van de Moiren. Althea's zoon Toxeus werd door Oeneus gedood toen hij over de gracht sprong, die een onderdeel van de verdedigingswerken van de stad waren. Een variant van deze mythe kee...http://www.nissaba.nl/godinnen-althea.php

Amalthea
[Andere spelling: Amaltheia](Ama-no-uzume) (Ama-no-uzume) Een nimf voedt Zeus uit de hoorn des overvloeds, aan de voet van een eikeboom. Tekening naar een Romeins reli?f uit het jaar 130, Museum van het Vaticaan.http://www.nissaba.nl/godinnen-amalthea.php

Ama-no-uzume
[Andere spelling: a-no-uzume-no-mikito(Ama-no-uzume [Andere spelling: a-no-uzume-no-mikito, Uzume](Althea) vorige volgende (Amalthea)) Ama-no-uzume. Ook Ama-no-uzume-no-mikito of Uzume. 'Uzume' is ter vertalen als 'wervelend'. Ze werd Dochter van de Hemel genoemd. Ze is de Japanse godin van de vreugde en de dans. Ze is ook de godin van de gezondheid. Het gezegende water uit haar stroom is geneeskrachtig. Uzume is verwant aan dansgodinnen als de Apsara's, wier naam eveneens met wervelend werd vertaald; ook de Apsara's hebben een functie als watergodin. Zij is vooral bekend vanwege haar rol in een mythe over de zonnegodin Amaterasu. Deze verborg zich ooit uit boosheid op haar broer, de windgod Susanoo, in een grot. De aarde was in duisternis gehuld, maar niemand kon haar overhalen terug te komen. Uiteindelijk lukte het Ama-no-Uzume de zonnegodin uit haar spelonk te lokken door haar schunnige dansen en grappen, waarmee ze de hele godenwereld aan het lachen maakte. Ze maakte een gezicht van de voorkant van haar naakte lichaam, waardoor Amaterasu zich uiteindelijk liet verleiden. Haar dansen stonden model voor de dans waarmee tegenwoordig de tempelmeisjes de goden vermaken. Zij voeren ondermeer een dans op die de doden uit hun slaap wekt. Tijdens de jaarlijkse kagura wordt met een soort pantomime dit ritueel herdacht. Met een andere dans wordt het planten van de zaden uitgebeeld. Ama-no-Uzumes karakter en mythologie komt overeen met de Griekse Baubo, die op identieke wijze de boosheid van Demeter weet te sussen. Baubo werd afgebeeld met haar hoofd direct op haar benen geplaatst, wat doet denken aan Ama-no-uzumes grapje. Baubo's begeleidster Jambe was een danseres, en gaf haar naam aan een bepaalde versmaat of ritme. Ook in ...http://www.nissaba.nl/godinnen-ama-no-uzume.php

Amaoenet
(Amalthea) (Amalthea) Egyptische oergodin. Zij vormt een eenheid met Amon ('verborgene'). Ze is een verpersoonlijking van de Noordenwind, die het leven verwekt. Ze wordt afgebeeld als een slang of als slangehoofd met de kroon van Beneden-Egypte. © nissaba.nl Deze pagina is 2343 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-amaoenet.php

Amaterasu
(Amaoenet) (Amaoenet) Amaterasuhttp://www.nissaba.nl/godinnen-amaterasu.php

Amazones
[Andere spelling: Amazonen](Amaterasu) (Amaterasu) Amazone vecht met een griffioen..http://www.nissaba.nl/godinnen-amazones.php

Amentet
(Amazones) (Amazones) Egyptische godin. Haar hi?roglyf is een uitbeelding van het westen. Ze is het westen (amenti), of het gebied waar de zon ondergaat. Hier bevindt zich de toegang naar de onderwereld, waar zij de doden verwelkomt. © nissaba.nl Deze pagina is 1563 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-amentet.php

Amphitrite
(Amentet) (Amentet) Amphitrite en Poseidon op een Romeins mozaiek van ca. 315-325 uit Cirta.http://www.nissaba.nl/godinnen-amphitrite.php

Ana
(Amphitrite) (Amphitrite) Ierse, maagdelijke godin. Ze werd vereerd als Moeder der Goden. Ze zou deel uitmaken van een triade die bij elkaar alle aspecten van de Ierse Morrigan zijn. De andere godinnen van deze triade zijn Badb ('koken'), de moeder, en Macha (raaf), de moeder van de doden. Haar belangrijkste cultusplaats was Munster, in Zuidoost-Ierland. Bij Killarny liggen twee heuvels met de naam Paps of Anu (borsten of tepels van Anu). © nissaba.nl Deze pagina is 1811 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ana.php

Anahid
[Andere spelling: Anahit](Ana) (Ana) Armeense moedergodin. Ook Anahit. Anahid is de Armeense naam voor de Perzische, zoroastrische Anahita. Ook is er overeenkomst met de Semitische Anat. Ze werd vereerd als 'Schenkster van het leven' en 'Gouden Moeder'; ook noemde men haar 'Weldoenster van de mensheid'. Ze was de beschermgodin van de geneeskunst. Haar feestdagen vielen in de herfst en in de lente. De belangrijkste dag die aan haar was gewijd viel op de 15e dag van de maand Navasard, de eerste maand van het Armeense jaar; dit viel waarschijnlijk in de lente. De 15e dag van de maanmaand is de maan vol. Strabo vermeldt dat dochters van hoogstaande Armeense families voor het huwelijk eerst enige tijd als prostituee moesten hebben gediend in een tempel voor Anahid. Door de Armeni?rs werd Anahid beschreven als een mooi jong meisje met een aangenaam rond figuur. Ze droeg gouden sieraden en was bekroond met sterren. Een bijnaam voor haar was Oskrhat, 'van goud'. Ook werd ze 'koningin' genoemd. Ze offerden vooral ooien aan haar. Ze werd de dochter van Aramazd genoemd. Hier is mogelijk uit af te leiden dat de Iraanse Anahita de dochter is van Ahura Mazda. Anahid vormde een triade met de vruchtbaarheidsgodin Astlik ('sterretje', d.w.z. Venus) en de zonnegod Vahagn.© nissaba.nl Deze pagina is 2778 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-anahid.php

Anahita
(Anahid) (Anahid) Perzische watergodin, oorlogsgodin en personificatie van de planeet Venus. Haar naam betekent onbevlekte, wat verwijst naar haar functie als Heilige Maagd. Andere namen: Ardvi Sur, Arduisur of Aredvi Sura. Sura wordt vertaald als 'machtige'; de vertaling van Aredvi is niet bekend, maar meestal wordt het vertaald als 'vochtige'. Ardv werd genoemd als moeder van de sterren. Variaties zijn Nahid, Tanais, Anaitis (Grieks), Anna?s of Nais (in Frankrijk), Tanata. Anaea (Strabo). An-hit (gelijk te stellen aan Artemis). De Parthen, hoewel niet Zoroastrisch, namen Anahita ook op in hun pantheon. De Parthen van Susa noemden haar Nanaia. De in de bijbel genoemde Nanaya wordt ook in verband gebracht met Anahita; Nanaya is ook een van de oudste namen voor Inanna. 'Inanna' was de Soemerische naam voor Ishtar, de Akkadische voorloper van Anahita. De Achaemeniden stelden Anahita gelijk aan Ishtar. Andere godinnen die assimileerden met Inanna, zoals Antum, Anatu en Anunitu, vertonen ook naamsverwantschap met Anahita. Anahita werd door vele Aziatische volkeren vereerd. Zij is dezelfde als de Armeense Anahid, en ligt waarschijnlijk ook ten grondslag aan de Slavische Mokos. Met de komst van het Christendom gingen verschillende aspecten van Anahita op in Maria. In Iran bleef haar betekenis onder andere bewaard in Fatima, vooral in Fatima Masuma. Anahita betekent 'Onbevlekte'; titels van haar waren Gouden Moeder en Roem. Anahita rijdt een wagen getrokken door de paarden wind, wolken, regen en hagel. Aan haar worden groene takken en witte ooien geofferd. Anahita schenkt de ring van de macht aan koning Bahram Chobinhttp://www.nissaba.nl/godinnen-anahita.php

Anat
[Andere spelling: Anath](Anahita) (Anahita) Ugaritische godin (Ras Shamra), ca. -1800. Ivoorhttp://www.nissaba.nl/godinnen-anat.php

Anatolia
(Anat) (Anat) Griekse godin. Ook Anatole. Haar naam betekent 'dageraad' of 'oosten,' in de betekenis van 'gebied waar de zon opkomt'. Ze was een van de Horen, de godinnen van de tijd, die toezagen op het juiste verloop der dingen. Anatolia was dienares van Harmonia ('orde', 'harmonie'), de dochter van Aphrodite. Ze was de baker van de wereld. © nissaba.nl Deze pagina is 1779 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-anatolia.php

Anatu
[Andere spelling: Antu(Anatu [Andere spelling: Antu, Anatum of Antum](Anatolia) vorige volgende (Ancaru)) Anatu. Ook Antu, Anatum of Antum. Aardgodin en hemelkoningin in Mesopotami?. Haar naam is de vrouwelijke vorm van Anu, wat 'hemel' betekent. Anatu werd gelijkgesteld aan Ishtar. Ook kwam ze voor als Isjtars moeder. Haar naam is misschien verwant met de naam van de West-Semitische Anat. In het West-Semitisch pantheon zijn zowel Anat als Astarte mogelijk terug te voeren op Ishtar. De hemelgod An of Anu was haar metgezel. Anshar en Kishar waren haar ouders. De Syrische stadsgod Assur werd rond de 8e eeuw v.o.j. gehouden voor dezelfde als Anshar, en werd sindsdien vereerd als hemelgod; zijn echtgenote was Assuritu (de 'Assyrische'), de Syrische naam voor de Babylonische Isjtar. Assur kwam overeen met de Babylonsiche Mardoek. De echtgenote van Assur werd ook wel Beltis (Vrouwe) genoemd, een titel die ook gebruikt werd voor Zerpanitum, Mardoeks echtgenote, en voor Isjtar. Een van Mardoeks titels was Asara (prins). Mardoek is het equivalent van de Perzische Mitras, die als metgezel Anahita had. Anahita, die van oorsprong een watergodin was, kreeg sinds haar vermening met Isjtar trekken van een oorlogsgodin, en werd ge?dentificeerd met de planeet Venus. Haar naam is mogelijk een variant van Anatu. Mardoek, een voorganger van Assur, heeft ook kenmerken gemeenschappelijk met de bijbelse Jezus. Zijn titel Asari is misschien verwant aan de naam van de Egyptische vorm van Mardoek, Osiris, de echtgenoot van Isis. Assurs titel was 'Heer der Heerscharen van hemel en aarde', een variant van een titel die werd gebruikt voor de god van de bijbel.© nissaba.nl Deze pagina is 1853 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-anatu.php

Ancaru
[Andere spelling: Angarona](Anatu) (Anatu) Etruskische godin van de dood. Latijn Angarona© nissaba.nl Deze pagina is 1443 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ancaru.php

Andre Mari
(Ancaru) (Ancaru) Andre Mari. (Vrouwe Mari). 'Andre' of 'andere'is Baskisch voor vrouw. Het woord kwam ook voor als een vrouwennaam. De naam 'Mari' is niet Baskisch, en misschien ontstaan onder invloed van het Christendom. Baskische aard- en maangodin; Vrouwe van de zee. Soms werd ze gelijksteld aan de Baskische aardgodin Lur, de moeder van de zonnegodin Ekhi en de maangodin Illargui. Dood en wedergeboorte. Profetes en orakel. Brood bakken, spinnen. Wetgever en beschermer (toezichthoudster) van de wet. Onderwereld. Mari. Maan. Ze wordt begeleid door of ge?dentificeerd met een kraai of gier. Vuur en broodoven symboliseren haar betekenis als godin van leven en dood. Bezem. Ze rijdt door de lucht op een ram. Ze heeft vogel- of geitebenen. Haar echtgenoot heet Sugaar ('Mannelijke slang') of Maju. Andre Mari is een oude Baskische giergodin. Tegenwoordig wordt ze wel vereenzelvigd met Maria. Tijdens de inquisitie werden haar aanhangers als heksen achtervolgd. Ze spint draad met een gouden klos en kamt het haar met een gouden kam. Op vrijdag bakt ze brood. Haar hoofd is omcirkeld door de volle maan. Mari is ook wetgever en bewaarder van de wetten; ze waakt over de moraal en veroordeelt laakbaar gedrag als diefstal, liegen of trots. Ze reguleert storm en regen, en beweegt zich door de hemel voort op een wagen, bezem of ram. Ze regelt de natuurverschijnselen (hagel, wind, regen) vaak als straf voor slechtheid. Ze doorkruist het luchtruim, in een wagentje, per ram, of gehuld in vuur. Ze is een incarnatie van de bliksem. In de Baskische myhologie komen Mairi, Maide en Maindi voor; deze staan in verband met Mari en worden geassocieerd met stenen, graven en voorouders. De Mairi (haar nakomelingen) zijn bouwers van de dolmen...http://www.nissaba.nl/godinnen-andre-mari.php

Andromeda
(Andre Mari) (Andre Mari) Andromeda, Perseus en het zeemonster Ketos. Het Griekse schrift ligt nog niet helemaal vast. De namen staan achterstevoren, de 'S' is omgedraaid.http://www.nissaba.nl/godinnen-andromeda.php

Anna Perenna
(Anna) (Anna) Godin van het nieuwjaar. Itali?, Romeins. Haar lentefeest werd op 15 maart, de ides, aan de oevers van de Tiber gevierd. Deze datum was de eerste volle maan van het nieuwe jaar, dat begon op 1 maart. De dag werd gevierd met openbare en priv?feesten. Volgens een verhaal werd een dronken oude vrouw, Petreia geheten, tijdens een processie door een dronken oude man door de straten getrokken. Waarschijnlijk symboliseren zij het afgelopen jaar. De oude man was misschien Mamurius Veturius (oude Mars), die de dag ervoor met roeden gemaakt van takken door de straten werd gejaagd. Ook werd wel gezegd dat het feest was gewijd aan een stromende rivier, de amne perenne. De oude vrouw Anna Perenna bakte, volgens Ovidius, brood voor de Romeinse soldaten bij Bovillae. De Romeinen trokken op deze dag naar buiten en sloegen hun kamp op aan de Via Flavima, waar zich het heilige bos van Anna Perenna bevond. Anna Perenna werd, ook volgens Ovidius, ge?dentificeerd met Anna, de zus van Dido of Elissa. Nadat Dido, de stichteres van Carthago, zelfmoord had gepleegd, vluchtte Anna naar Latium, waar ze Aeneas ontmooette. Ze vluchtte voor de vijandigheid van Aeneas' echtgenote Lavina en verdronk zichzelf in een rivier, of werd ontvoerd door de riviergod Numicus, waarna ze een waternimf werd. Uit vreugde hierover werden jaarlijks feesten gevierd. Anna Perenna wordt ook wel genoemd als ega van Mars, de god van de oorlog en vroegere landbouwgod en jaargod.© nissaba.nl Deze pagina is 2196 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-anna-perenna.php

Anna
(Andromeda) (Andromeda) De heilige Anna was de moeder van de maagd Maria. In het proto-evangelie van Jacobus wordt verteld hoe zij en haar echtgenoot Joachim kinderloos zijn. Om die reden wordt een offer van Joachim door de tempel geweigerd, en hij trekt met zijn kudde de woestijn in. Anna bidt tot god om een kind, en ze wordt zwanger van Maria. Het kind wordt als dank voor de opvoeding aan de tempel gegeven en gewijd aan god, waar ze op haar twaalfde door de hogepriester wordt uitgehuwelijkt aan Jozef. De naam Anna wordt soms in verband gebracht met Hannahanna of Inanna. © nissaba.nl Deze pagina is 1629 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-anna.php

Antum
(Anna Perenna) (Anna Perenna) Antum. Soemerische aardgodin. Haar naam betekent aarde. Ze wordt genoemd als de eerste vrouw van Anu, de hemel. Hun kinderen waren de Anunakki (de goden van de onderwereld) en de Utukki (de zeven kwade demonen). In een latere tijd werd zij vervangen door Inanna of Ishtar. Zie ook Anatu.© nissaba.nl Deze pagina is 1945 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-antum.php

Anuket
[Andere spelling: Anoeket(Anuket [Andere spelling: Anoeket, Anoekis](Antum) vorige volgende (Anunit)) Anoeket. Ook Anuket of Anoekis. Heerseres van de hemel en de Nijl, godin van de bronnen van de Nijl. Heerseres van de hemel; vorstin der goden (in Komir). Ze werd vaak afgebeeld als gazelle, als belichaming van bekoorlijkheid en snelheid. Ze draagt een verentooi of een kroon van riet. Ze vormde een triade met de god Chnoem en de godin Satis. Een belangrijke cultusplaats voor Anoeket was het eiland Elephantine bij Aswan. © nissaba.nl Deze pagina is 2282 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-anuket.php

Anunit
[Andere spelling: Anunitu(Anunit [Andere spelling: Anunitu, Anunitum](Anuket) vorige volgende (Aphrodite)) Anunit. Ook Anunitu of Anunitum. Mesopotami?, stadsgodin van Akkad of Agade, waar ze werd vereerd in het ?-ulma?. Als godin van Sippar werd ze ook Sippar genoemd. De maangod Sin werd genoemd als haar broer of als haar vader. Als Anunitu werd ze genoemd als beschermgodin van Akkar en Sippar. Ellil of Anu komen voor als haar vader; de zon Shamash wordt genoemd als haar echtgenoot. Ook de dageraadgodin Aja werd als echtgenote van Shamash genoemd. Anunit werd afgebeeld met een krans van sterren rond haar hoofd, die de dierenriem symboliseerden. Als de sterrengrop M?L.a-nu-ni-tum stond ze in de dierenriem in het sterrenbeeld dat bij ons 'vissen' heet. In een sterrenlijst wordt ze genoemd gezamenlijk met ?inunutum, als sterren van de Eufraat en de Tigris. Misschien zijn zij de planeet Venus als ochtend- en avondster. Later ging Anunit op in Ishtar.© nissaba.nl Deze pagina is 2001 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-anunit.php

Aphrodite
[Andere spelling: Afrodite](Anunit) (Anunit) Aphrodite berijdt een zwaan. De zwaan was een orakelvogel, die de komst van de dood aankondigt.http://www.nissaba.nl/godinnen-aphrodite.php

Api
(Aphrodite) (Aphrodite) Skythische godin. Aarde. Haar echtgenoot was de zonnegod Papaios (Gr. Zeus). Aarde en zon (Api en Papaios) vormen een paar. Papaios betekent vadertje (vgl Grieks: Zeus wordt vader van goden en mensen genoemd). © nissaba.nl Deze pagina is 1663 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-api.php

Apru
(Api) (Api) Etruskische naam voor Venus, waarschijnlijk afgeleid van de naam van de Griekse godin Aphrodite. Zij zou haar naam hebben gegeven aan de maand april (mensis Aprilis). De Veneralia, een feest voor Venus Verticordia, werd op 1 april gevierd. De tempel voor Venus Erycina werd gewijd op 23 april in het jaar 215 v.o.j. Zie ook Turan. © nissaba.nl Deze pagina is 1586 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-apru.php

Arachne
(Apru) (Apru)http://www.nissaba.nl/godinnen-arachne.php

Aramaiti
(Arachne) (Arachne) Iraanse aardgodin. Zij was de moeder van de 'Mensen gemaakt van Klei'. © nissaba.nl Deze pagina is 1679 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-aramaiti.php

Arduinna
(Aramaiti) (Aramaiti) Arduinna. Dea Arduinna. Woud- of boomgodin; berengodin. Kelten (Ardennen). Diana. Arduinna werd onder andere vereerd door de Sicambri?rs (voorlopers van de Franken) en de Merovingen. De Sicambri?rs werden ook wel het volk van de beer genoemd, vanwege hun verering van de beergodin. De Ardennen waren het heilige woud van de boomgodin Arduinna, die gelijk wordt gesteld aan Diana. De Ardennen zijn zijn naar haar genoemd. Arduinna is waarschijnlijk een lokale vorm van de Tsjechische mythische naam Devena of Debana. In Polen heette ze Dziewona, in Servi? Dilwica. Ze was een godin van het bos en van de jacht. Ze reed door de bossen op haar paard, in gezelschap van haar gevolg, waaronder zich ook honden bevonden. Ze werd wel voorgesteld rijdend op een mannelijk varken. Het varken was van grote betekenis in de Keltische religie. Jaarlijks met oud en nieuw vond een varkensoffer plaats. Tacitus vermeldde dat de Aesti (oude Pruisen afkomstig uit het westelijk-Baltische gebied) de Magna-Mater (Moeder van de goden) vereerden; het symbool van haar verering was een zwijn. De verhalen over de door een varken gedode Adonis of Attis, geliefden van respectievelijk Aphrodite en Cybele, kennen in de Keltische mythologie een parallel in het karakter Diarmaid ua Duibhne, de geliefde van Grainne. Dit was een magisch varken, berucht vanwege de verwoestingen die het aanrichtte aan het land, waarom alle jagers zich tegen het dier verzamelden. Deze geschiedenis kenden de Griekse als de Kalydonische jacht, waaraan Atalanta deelnam, een volgelinge van Artemis. Ook wordt Arduinna wel in verband gebracht met Aredvi Sura of Anahita (Arduisur), de Iraanse watergodin die sinds haar gelijkstelling aan Ishtar bekender is als Ana...http://www.nissaba.nl/godinnen-arduinna.php

Areatha
[Andere spelling: Ariadne](Arduinna) (Arduinna) Areatha. De Etruskische naam voor de Griekse Ariadne. Haar metgezel heette Fufluns, de Griekse Dionysos. © nissaba.nl Deze pagina is 1443 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-areatha.php

Arethusa
[Andere spelling: Arethousa](Areatha) (Areatha) Arethusa. Ook Arethousa. Haar naam kan in verband worden gebracht met ardusa, 'watergietster'. Griekse naiade (waternimf) uit het gevolg van Artemis, afkomstig uit Elis. Ze is de beschermster van een beroemde bron op Sicili?. Ze werd genoemd door dichters als Ovidius in zijn Metamorfosen, en door Pindarus en Vergilius. Ze was een dochter van Doris en Nereus. Arethousa werd ook genoemd als een der Hesperiden, de verzorgsters van de tuin van Hera. Ze zwierf graag door de bossen en velden. Op een dag zag ze, vermoeid na een lange jacht, een schitterende, kristalheldere rivier, in de schaduw van zilveren wilgen, en ze werd verleid een bad in het koele water te nemen. Ze zwom wat rond, maar opeens voelde ze iets onder zich. De maagdelijke nimf wilde hier niets mee te maken hebben, en vluchtte weg. Achter zich hoorde ze een stem 'Waarom vlucht je, mooi meisje?', en haar achtervolger stelde zich voor als de riviergod Alpheus (Alpheios). Met hulp van Artemis vluchtte Arethusa als een zoetwaterstroom onder de oceaan door, helemaal naar Sicili?, en kwam uiteindelijk terecht op Ortygia, het eiland van Artemis, vlak bij Syracuse. Artemis veranderde Arethusa in een fontein om aan haar belager te ontkomen. De beroemde fontein is nu nog te zien in Syracuse op Sicili?. Het water van de Griekse Alpheus zou een weg naar de bron gevonden hebben, en vermengde zich met het water van de nimf. Wie een houten beker in de Alpheus zou gooien, vindt hem terug in de bron van Arethusa. Op de bodem van de heldere bron zou je soms Griekse bloemen kunnen zien bloeien. Arethusa wordt soms met Artemis ge?dentificeerd. Alpheios, de zoon van Thetis, achtervolgde Artemis naar Ortygia: hier smeerde Artemis haar...http://www.nissaba.nl/godinnen-arethusa.php

Argimpassa
(Arethusa) (Arethusa) Argimpassa. Skythische godin, door Herodotus genoemde de Hemelse Aphrodite, Urania of de planeet Venus.© nissaba.nl Deze pagina is 1487 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-argimpassa.php

Ariadne
[Andere spelling: Arianna(Ariadne [Andere spelling: Arianna, Areatha, Ariagne](Argimpassa) vorige volgende (Arianrhod)) Ariadne. Ariadne. Grieks. Varianten: Arianna; Areatha; Ariagne; Aridela. De Romeinen vereerden haar als Libera. De Etruskische naam was Areatha. De Etruskische naam 'Areatha' toont duidelijk dat Ariadne overeenkomt met Athtart of Astarte, de Semitische naam voor Ariadne. Hetzelfde geldt voor de moeder van Ariadnes geliefde Theseus, Aethra. Een andere geliefde van Ariadne was Dionysos (Liber). Liber en Libera werden door de Romeinen vereerd als graangoden. Libera is dezelfde als de Punische hemelgodin Tanit. Over de hele wereld werden voor de graangoden orgiastische bacchanalen gehouden. De klaagrituelen voor de overleden Dionysos komen overeen met de rouw voor goden over de hele wereld, zoals de geliefde van Inanna Dumuzi, of de minnaar van Ishtar, Mardoek of Tammoetz, Anahita's zoon Mithras, Cybeles geliefde Attis, Aphrodites geliefde Adonis enz. Attribuut: draad van Ariadne, betoverd zwaard; Corona Borealis. Ariadne was de dochter van Pasiphae en Minos. Nadat Theseus de Minotaurus had verslagen dankzij de draad die zij hem schonk, nam Theseus haar mee uit Kreta, maar hij liet haar achter op Naxos, waar zij metgezellin van Dionysos werd en onder de sterren werd opgenomen. Haar jaarlijkse lentefeest op Naxos werd gekenmerkt door enerzijds rouw en droefheid vanwege haar dood nadat Theseus haar verliet, maar anderzijds de vreugde als ze weer ontwaakt of tot leven komt en huwt met Dionysos. De geschiedenis is een metafoor voor het sterven of de tijdelijke slaap van de natuur in de winter, en de lenteperiode daarna, als alles weer tot leven komt. Haar dood en ontwaken is te vergelijken met die van Adonis, Attis...http://www.nissaba.nl/godinnen-ariadne.php

Arianrhod
(Ariadne) (Ariadne) Keltische godin, afkomstig uit Wales. Haar naam wordt vertaald 'Zilveren wiel' of 'koningin van het wiel'. Ze komt overeen met de Ierse Eithne ('vrucht' of 'voortbrengen'). Arianrhod heeft betekenis voor de geboorte en voor de re?ncarnatie. In de genealogie van de Keltische goden is Arianrhod de dochter van Don en Beli. Zij corresponderen met de Ierse Dana, Danu of Donu en Balor. Hun herkomst wordt wel gezocht in de Punische Tanit en Baal Hammon. Over haar is maar ??n volledig verhaal bewaard gebleven, in de Mabinogion, die dateert uit de veertiende eeuw. Hier komt ze voor in de Romance of Math, de zoon van Matonwy. Graves behandelt dit verhaal in The white goddess (pagina 304 - 313). Ze is in de Mabynogion de moeder van Dylan en Lleu Llaw Gyffes. Voor de laatste wordt het bloemenmeisje Blodeuwedd gemaakt; deze kiest echter voor zichzelf een andere geliefde. Soms wordt als vader Arianrhods broer Gwydion genoemd; in de Mabinogion komt hij echter alleen voor als hun opvoeder. Een aantal motieven in het verhaal zijn mogelijk terug te voeren op de Keltische matrilineaire organisatie van de maatschappij. Arianrhod tracht schijnbaar in de loop van het verhaal te verhinderen dat Lleu een naam krijgt, zich kan wapenen of een vrouw krijgt toegewezen, tenzij zijzelf hiervoor zorg draagt. In het verhaal is het steeds de tovermacht van haar broer Gwydion die bewerkstelligt dat Arianrhod deze rechten zonder het te weten verstrekt. In feite echter behoort het uitvoeren van deze functies door moeders of vrouwen tot de gangbare Keltische gebruiken. Zo beschrijft Tacitus bijvoorbeeld dat jongens de wapens van hun moeder ontvangen. Ook de opvoeding van de jongens door Gwyd...http://www.nissaba.nl/godinnen-arianrhod.php

Arifa
(Arianrhod) (Arianrhod) Arifa. Godin genoemd in de joodse talmoed ('Ab. Zarah 12a), die werd vereerd in Ashkelon, een kuststad in het huidige Palestina. Uit de Hebreeuwse spelling van haar naam zou kunnen worden afgeleid dat het gaat om Serapia of Sarapia, een naam voor Isis Pharia, de beschermgodin van de zeevaarders. Met het woord 'Arifa' werd ook in het algemeen een tempel met een kegelvormig dak aangeduid, en in het bijzonder een tempel in Ashkalon. Ook is wel gesuggereerd dat met Arifa de visgodin Derceto of Atargatis werd bedoeld, de moeder van Semiramis. Zij werden gezamenlijk in Ashkelon vereerd. 'Arifa' betekent 'samengesteld', en zou dus kunnen verwijzen naar de manier waarop Derceto werd afgebeeld, half vis en half vrouw. Herodotus vermeldt een verhaal over de Skythen, die de tempel van de Hemelse Aphrodite zouden hebben beroofd, waarop zij werden getroffen door een ziekte die hen in vrouwen veranderde. Het verhaal komt overeen met het bijbelse verhaal waarin de Ark des Verbonds door de Filistijnen werd geroofd. In een ander verhaal verwoest de zonneheld Samson (Rechteren) de tempel van Ashkelon. Aan Aphrodite waren, net als aan Atargatis, duiven gewijd. Deze werden in de stad Ashkalon dan ook ongemoeid gelaten, en vlogen overal vrij rond. Ook vissen waren in deze stad heilig, en de vijver waarin de heilige vissen werden gehouden was beroemd. © nissaba.nl Deze pagina is 1802 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-arifa.php

Arinna
[Andere spelling: Arinnidu(Arinna [Andere spelling: Arinnidu, Arinitti](Arifa) vorige volgende (Aroena)) Arinna. Arinnidu, Arinitti. Zonnegodin van Arinna, of zonnegodin van de aarde, vereerd door de Hittieten. Ze droeg de bijnaam Fakkel van het Hittitische rijk. Als Moeder van de zon was de zonneschijf haar symbool. Een titel was Koningin van Hemel en Aarde. Arinna was een plaats in het Hattische rijk. De zonnegodin van Arinna was de voornaamste Hettitische godheid, aan wie de koning verantwoording moest afleggen. Met de naam zonnegodin van Arinna werd verwezen naar de Hoerritische godin Hebat. Zij assimileerde al eerder met de oudere Hattische zonnegodin Wurusemu. In een mythe daalde ze af naar de onderwereld. Zij werd hierheen geleid door de lotsgodin Istustaya. Arinitti had verder betekenis als oorlogsgodin en godin van het recht. Haar echtgenoot was de hemel- en weergod Isjkoer. Iskoer komt overeen met de Hoerritische Tesjoeb en de oudere weergod Taru. Deze god werd ge?dentificeerd met een stier. Ook wordt de stormgod U of Im genoemd als echtgenoot. In het Hittitische spijkerschrift werd haar naam geschreven met het teken voor de zon. Ook wordt een zonnegodin Arinna genoemd die werd vereerd in Lombardije, in de omgeving van de Italiaanse Alpen. Volgens de legendes was ze gehuwd met de weergod, en waren haar kinderen de vier winden. Romeinse soldaten vulden hun kruiken bij de bron van dit heiligdom, voor ze aan hun veroveringstochten begonnen. Het bronwater werd sole genoemd, naar de zon.© nissaba.nl Deze pagina is 2047 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-arinna.php

Aroena
(Arinna) (Arinna) Aroena. Dageraad; Aroena ment de zonnewagen. Vedische godin. Zij was de dageraad in de Rigveda, moeder van de zon Soeriya. © nissaba.nl Deze pagina is 2267 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-aroena.php

Aroeroe
[Andere spelling: Aruru](Aroena) (Aroena) Aroeroe. Ook Aruru. Babylonische aardgodin, moedergodin of baarmoedergodin. Zij is dezelfde als de Soemerische Ki of de latere Ninhursag. Ze werd ge?dentificeerd met Ninmah en met Belet-Ili, die ook Nintu en Mami of Mammi werd genoemd. Ze wordt Vroedvrouw van de goden genoemd. Aroeroe wordt genoemd als de godin die de eerste mens, Eabini, vormde uit klei, daarbij geholpen door Enki of Enlil. In een tekst werkt ze met Mardoek, in een andere alleen. Ze vormde in haar hart een mens in de gelijkenis van Anoe. Ze brak wat klei af, spuugde hierop, en zo ontstond de held Eabani. Als Belet-Ili, in de mythe van Atrahasis, vermengde ze klei met het bloed van de rebelerende god Gesjtoe-e, en maakte hiervan zeven vrouwen en zeven mannen. Deze eerste mensen dienden om het werk van de Igigi, de hemelgoden, te verlichten. Ze maakte Enkidoe, de vriend van Gilgamesj, door een stuk klei in de wildernis te gooien. Het zelfde gegeven komt voor in vele mythen, zoals die over de Soemerische Annunaki (Grote Goden) met Ninhoersag en Ninmah, die de eerste mens maakte met het bloed van de god Lamga. Zijn bloed vormde het verbond tussen de goden en de mensen. Het gegeven komt verder voor bij de Romeinse Cura, die 'homo' maakt, naar de humus waarvan hij werd gemaakt, of de bijbelse Lilith en Adam, wiens naam rode of bloedige klei betekent. De Griekse eerste mens werd gemaakt door Prometheus en Athene. Aroeroe leerde vrouwen hoe ze zwanger konden worden door een magisch amulet te maken van een kleipoppetje, dat ze besmeerde met menstruatiebloed. Menstruatiebloed was een belangrijk aspect in het vermogen zwanger te worden. De rol van de menstruatie voor de vruchtbaarheid was groot, omdat het duidelijk was dat na de overgan...http://www.nissaba.nl/godinnen-aroeroe.php

Artemis
(Aroeroe) (Aroeroe) Artemis, Akropolis museumhttp://www.nissaba.nl/godinnen-artemis.php

Artio
(Artemis) (Artemis) Keltische berengodin.© nissaba.nl Deze pagina is 1747 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-artio.php

Ashera
[Andere spelling: Asjera(Ashera [Andere spelling: Asjera, Asherah, Aherah, Athirat, Atirat](Artio) vorige volgende (Ashnan)) Asjera was de moedergodin en hemelgodin van de Fenici?rs en de Israeliten. Ze werd geassocieerd met een heilige boom; in de bijbel wordt met haar naam verwezen naar de boomstammen die in de Semitische godsdienst als de godin werden vereerd. Asjera betekende ook vijgeboom. De naam zou komen van een woord dat 'rechtop' betekent. Het kan ook 'vrouw' of 'heerseres' betekenen. Ook wordt het in verband gebracht met het Oud-Iraanse asja 'Universele wet', te vergelijken met de Romeinse ius naturale. Het woord 'Asjera' in het Oude Testament wordt vertaald als 'bos' of 'boomstam'. Vrouwen bij de heilige boom van Asjera: de levensboom.http://www.nissaba.nl/godinnen-ashera.php

Ashnan
(Ashera) (Ashera) Ashnan. Ook Asjnan. Soemerische graangodin. Ze is te identificeren met Ashratum, wat de oudst bekende vorm van de naam van de Semitische godin Ashera is.© nissaba.nl Deze pagina is 1805 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ashnan.php

Asia
(Ashnan) (Ashnan) Asia. Griekenland. Prometheus wordt genoemd als haar echtgenoot en als haar kind. Ook Iapetos wordt genoemd als Asia's echtgenoot. Zij zijn de ouders van Prometheus, Epimetheus, Atlas en Menoitios. Asia werd ook Klymene genoemd. Asia was een zeenimf, dochter van Tethys en Oceanus. Door Herodotus genoemd als naamgeefster aan een van de werelddelen; de andere godinnen die hun naam aan een werelddeel gaven waren Europa en Lybia (Noord-Afrika). © nissaba.nl Deze pagina is 1638 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-asia.php

Asia
(islam) Asia. Islamitisch. Asia, Assyya of Assyia wordt in de koran en hadith genoemd als de vrouw van de Pharao. Zij nam het kind Mozes op in de familie. In de bijbel wordt deze rol vervuld door de dochter van de farao, door Josephus Thermutis genoemd, de Griekse naam voor de Egyptische graangodin Renenutet. De naam van de Egyptische vrouw van Joseph in de bijbel is Asenat. In de joodse haggada (legenden) is Asenath de dochter van Dina en Shechem. Dinahs broers wilden het meisje vermoorden, omdat Dina en Shechem niet getrouwd waren, maar Jacob legde haar te vondeling onder een doornbos, en ze werd door een engel naar Egypte gebracht. Zowel de naam Assyia als Asenat zijn verwant aan Aset of Ayshee, de Egyptische uitspraak van het Griekse Isis, die in latere Egyptische tijd net als Renenutet een graangodin en voedstergodin was. De naam Joseph werd in Egypte geschreven met de hi?roglyf die ook voor de oude farao Djoser werd gebruikt. Isis werd in de Syrische woestijnstad Petra vereerd door Arabieren, die haar gelijkstelden aan Al-laat of Allat. Haar zoon en metgezel heette hier Dushara, die werd gelijkgesteld aan Osiris. Zowel de Egyptische Osiris als de Arabische Dushara werden door de Grieken en Romeinen gelijkgesteld aan Dionysos of Bachhos. Dionysos had een functie in de graanrituelen voor Demeter, de Griekse vorm van Isis.© nissaba.nl Deze pagina is 2879 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-asia-islam.php

Asratum
[Andere spelling: Ashratum(Asratum [Andere spelling: Ashratum, Asjratum, A?ratum](Asia (islam)) vorige volgende (Astarte)) Asratum is de Amoritische naam voor de west-Semitische godin Ashera. De Soemerische vorm van haar naam is Gubarra. Haar echtgenoot is de herder en stormgod Amurru, die naamgod van de Amorieten. Amurru is een Amoritische of Akkadische, nomadische god, die wordt gelijkgesteld aan de Soemerische stormgod Martu. Bij de Soemeri?rs heeft hij ook wel de titel Kurgal, 'Heer van de Berg'. Amurru is de zoon van de hemelgod Anu. Hij wordt soms ge?dentificeerd met de stormgod Adad, die ook met een vloed wordt geassocieerd. Amurru-Martu is waarschijnlijk dezelfde god als de west-Semitische hoofdgod El, de echtgenoot van Ashera. Als echtgenote van Martu wordt ook wel Beletseri ('koningin van de woestijn' of 'koningin van de steppe') genoemd. Beletseri is een naam voor Asratum, maar ook van de schrijfster van de onderwereld, Gesjtinanna. Asratum werd al genoemd in de tijd van Ur, en haar naam kwam nog voor in de tijd van de Seleuciden. Haar naam kwam ook voor in Hellenistische bronnen in Babylon. © nissaba.nl Deze pagina is 2052 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-asratum.php

Astarte
[Andere spelling: Ashtart(Astarte [Andere spelling: Ashtart, Athtart](Asratum) vorige volgende (Asteria)) Tempelmeisje van Astarte met haar handtrommelhttp://www.nissaba.nl/godinnen-astarte.php

Asteria
[Andere spelling: Asteri?](Astarte) (Astarte) Asteria. Ook Asteri?. Asteria is een Titaanse uit de Griekse mythologie. In de Theogonie van Hesiodus en door Apollodorus worden als haar ouders de Titanen Phoebe en Koios genoemd. Haar zuster was Leto. Hekate was haar dochter; de vader was Perseus. Asteria wierp zich in de versie van Apollodorus in de gedaante van een kwartel in zee om aan Zeus' avances te ontsnappen. Het eiland van Artemis en Apollo, Delos, zou oorspronkelijk naar Asteria zijn genoemd. Hesiodus noemde Asteria als echtgenoot van Perseus of Perses, een vorm van dezelfde Syrische godheid die de basis was voor Hercules. Perseus kan ook verwijzen naar de Babylonische Mardoek, die in de Babylonische tijd gehuwd was met Ishtar, een voorganger van Asteria, en tevens een voorganger van Leto's dochter Artemis. Ook Mithra, later als de soldaten- en slavengod Mithras door de Romeinen overgenomen, kan met Perseus worden bedoeld; hij wordt geassocieerd met Anahita, die sinds de Achaemenidische tijd aan Ishtar gelijk was gesteld. 'Asteria' betekent 'ster', een betekenis die waarschijnlijk aan de naam Ishtar voor de planeet Venus te danken is. Hesiodus en Apollodorus noemden Leto de zuster van Asteria. Leto was de moeder van Artemis, die ze baarde op het kwarteleiland Ortygia, en Apollo, die ze baarde op Delos. Zowel Artemis als Apollo heetten Phoebe, respectievelijk Phoebos. Asteria en Leto zijn beide verbasteringen van de naam van Semitische godin. Asteria komt van Athart, de Syrische naam voor Astarte; Leto komt van Elat of Lat (Allat), 'godin', de algemene naam waar Astarte mee werd aangeduid. De Romeinse Hyginus noemde de zusters Asteri? en Latone. Latona was de grondlegster van de Latijnse cultuur.© nissaba.nl Deze pagi...http://www.nissaba.nl/godinnen-asteria.php

Astraea
(Asteria) (Asteria) Astrape (bliksem) afgebeeld als Astraea, de godin van het recht en het sterrenbeeld maagd. Ze draagt kenmerken van het hemelrijk en sterrengoden; fakkel, vleugels en aureoolhttp://www.nissaba.nl/godinnen-astraea.php

Atabey
[Andere spelling: Atabei(Atabey [Andere spelling: Atabei, Atabeira](Astraea) vorige volgende (Atalanta)) Aardgodin op Cuba© nissaba.nl Deze pagina is 1453 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-atabey.php

Atalanta
[Andere spelling: Atalante(Atalanta [Andere spelling: Atalante, Atalate, Atlnta, Atlenta](Atabey) vorige volgende (Atanea)) Op een vaas met de Calydonische jacht als onderwerp is haar naam gespeld Atalate. De Etrusken noemden haar Atlnta of Atlenta. Atlanta was een jageres uit de Griekse mythologie. Atalanta was een afstammeling van de Amazones. Ze kan vanwege bepaalde aspecten ook wel worden ge?dentificeerd met Artemis, de grote godin van de Amazones. In Arcadia was haar moeder Klymene, haar vader Iasos; in Boeoti? werd Schoeneus als haar vader genoemd. Atalanta werd bij haar geboorte te vondeling gelegd in de bergen, op de Parthenische heuvel (maagdenheuvel) bij Kalydon, waar ze werd gevonden en gezoogd door een berin, een verschijningsvorm van de godin Artemis. Artemis werd zelf beschouwd als godin van de bergen en de wildernis. Atalanta groeide op temidden van de jagers die haar vonden en grootbrachten. Ze jaagde zelf ook, en nam deel aan de Kaledonische jacht. Ook was ze een der Argonauten, als enige vrouw. Tijdens een worstelwedstrijd versloeg ze Peleus. Pausanias vermeldt dat ze bij de ru?nes van Kyphanta, aan de weg naar Zarax, toen ze bijna omkwam van de dorst tijdens de jacht, Artemis aanriep. Ze sloeg met de punt van haar speer op een rots, waarop een waterbron ontstond. Hetzelfde vermogen om een bron uit een rots te laten ontspringen is toegeschreven aan Rhea op Kreta, toen Zeus werd geboren. Zowel Rhea als Atalanta kunnen worden ge?dentificeerd met Artemis. In de Hebreeuwse mythen komt de bron van Mirjam voor, een naam voor de bron die het joodse volk begeleidde tijdens hun zwerftocht door de woestijn na de Exodus. Atalanta nam deel aan de jacht op het Kalydonische zwijn, dat door Artemis was gezonden om de oogst...http://www.nissaba.nl/godinnen-atalanta.php

Atanea
(Atalanta) (Atalanta) Polynesische godin van de dageraad. Meerdere dageraadsgodinnen geven de verschillende stadia van de dageraad aan. De zee ontstond toen Atanea een miskraam kreeg, uit haar vruchtwater. Atanea maakte 's ochtends het vuur aan. Haar echtgenoot was Atea, haar zoon Tu Mea, de eerste man. Volgens een verhaal op Tahiti was Atea echter een vrouwelijk wezen, een godin van de ruimte, zonder vorm. De tweeslachtigheid van Atea komt naar voren in de mythe waarin zij in twee?n splitste en zo Papa (aarde) en Rangi (hemel) voortbracht. Atarapa, ook een vorm van de dageraad, is het eerste schepsel.© nissaba.nl Deze pagina is 1862 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-atanea.php

Ate
(Atanea) (Atanea) Griekse lotsgodin, godin van het ongeluk, dochter van Eris. © nissaba.nl Deze pagina is 3956 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ate.php

Athbert
(Ate) (Ate) Een godin met de naam Athbert werd vereerd in Tomnoa in Qataban, een oude staat in het tegenwoordige Jemen. Een Frans-Italiaans archeologisch team dat opgravingen deed in het gebied vond naast aardewerk, beelden en juwelen een tempel die gewijd was aan deze godin. De tempel was gebouwd in drie verschillende stadia, en was in verschillende periodes vernietigd en weer opgebouwd. De oudste periode dateert van de vijfde eeuw v.o.j. De tweede periodes tonen aanwijzingen van de eerste eeuw v.o.j. en de vijde eeuw van onze jaartelling.© nissaba.nl Deze pagina is 2120 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-athbert.php

Athene
[Andere spelling: Athena](Athbert) (Athbert) Athenes uil, symbool van de wijsheidhttp://www.nissaba.nl/godinnen-athene.php

Athirat
[Andere spelling: Ashera(Athirat [Andere spelling: Ashera, Asjera](Athene) vorige volgende (Athrpa)) Godin der Kana?nieten of Fenici?rs. Namen: Ashera Astarte, Asthoret, Godin (?elat), Grote vrouwe die de zee bewandelt (rabatu ?athiratu yammi), Heilige (qdsh, qadashu), Schepper-voortbrenger van de goden (qnyt. ilm, qaniyatu ?ilima). © nissaba.nl Deze pagina is 1664 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-athirat.php

Athrpa
[Andere spelling: Atropos](Athirat) (Athirat) Etruskische lotsgodin of dodengodin. Athrpa is de Etruskische naam voor Atropos, een van de drie Moiren. Een andere naam voor de dodengodin is Muira, bij de Grieken Moira. Deze naam is verwant aan de Romeinse Morta of Mors ('dood'), een van de Parcen. Verwant zijn ook Necessitas, Fatum en Fors en Fortuna. Athrpa is verder verwant aan de eveneens Etruskische Nortia. Nortia is Latijn voor 'geluk'. Op een Etruskische Athrpa-spiegel van ca. de vierde eeuw v.o.j., die is gevonden in Perugia, is een gevleugelde godin afgebeeld met de naam Athrpa afgebeeld die op het punt staat een spijker in te slaan. Links van haar staan Atune (Adon) en Turan, de Etruskische Aphrodite. Rechts zijn Atlenta (Atalanta) en Meleacr (Meleager) afgebeeld. De overeenkomst tussen deze paren is het varken, dat in hun noodlotsgeschiedenis een centrale rol speelt. Atune, de geliefde van Turan-Aphrodite, werd omgebracht door een varken. Meliacr stierf indirect doordat hij Atalanta beloonde voor de wond die zij toebracht aan het Kalidonisch everzwijn; in de strijd die hierop losbrandde doodde hij zijn ooms, en uit smart wierp zijn moeder Althea toen het houten blok dat zijn levensloop vastlegde in het vuur. Althea had dit blok gekregen van de lotsgodin Moira, die haar naam had gegeven aan de lotsgodinnen de Moirae, en met wier naam ooit Aphrodite werd aangeduid. Moira is identiek aan Athrpa, wier naam in het Grieks bekend is als Atropos, een van de Moiren. Athrpa vertegenwoordigt de onafwendbaarheid van het lot. Het inslaan van de spijker bekrachtigde de onherroepelijkheid van het gebeurde. Op de plaats waar de spijker wordt ingeslagen is op de achtergrond het hoofd van het everzwijn zichtbaar. Het gebruik van het inslaan van e...http://www.nissaba.nl/godinnen-athrpa.php

Atirat
(Athrpa) (Athrpa) Godin der Kana?nieten of Fenici?rs. Haar naam betekent 'schittering' of 'helderheid'. Stadsgodin van Sidon, het huidige Sa?da. In Zuid-Arabi? stond Atirat in verband met de sterren. Ze werd gekoppeld aan de maangod Amm. Dier: de leeuw. Met het woord Il (godin) wordt naar Atirat verwezen. De mannelijke vorm van dit woord (god) is El. Ze komt overeen met de Westsemitische Asjertu en de Hittitische Aserdus. © nissaba.nl Deze pagina is 1407 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-atirat.php

Atla
(Atirat) (Atirat) Germaanse watergodin, dochter van Ran. Haar naam is verwant aan de naam van de Atlantische oceaan. © nissaba.nl Deze pagina is 1406 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-atla.php

Attart
[Andere spelling: Astarte(Attart [Andere spelling: Astarte, Ashera](Atla) vorige volgende (Atthis)) Fenicische vruchtbaarheids- en oorlogsgodin. Ze werd genoemd in Oegarit. Ze wordt geassocieerd met de planeet Venus; ze is de vrouwelijk vorm van de mannelijk godheid Attar. Zie Astarte. © nissaba.nl Deze pagina is 1457 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-attart.php

Atthis
(Attart) (Attart) Atthis gaf haar naam aan het koninkrijk Attica. Ze werd genoemd als de moeder van Erichthonius, met als vader de smid Hephaistos. Volgens anderen was het kind van Hephaistos en de Aarde (Gaia), of van Hephaistos en Athene. © nissaba.nl Deze pagina is 1507 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-atthis.php

Aurora
(Atthis) (Atthis) Romeinse godin van de dageraad. Haar naam is verwant met een Semitisch of Hebreeuws woord voor goud of licht, 'ohre'. © nissaba.nl Deze pagina is 1876 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-aurora.php

Auxesia
(Aurora) (Aurora) Vruchtbaarheidsgodin. Grieks: in Epidauros gezamenlijk met Damia vereerd. Auxesia was een naam voor Demeter. © nissaba.nl Deze pagina is 1556 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-auxesia.php

Aya
(Auxesia) (Auxesia) Ook Aja, Aia of Aa. Soemerische godin, genoemd als echtgenote van de zonnegod Sjamasj. Haar belangrijkste heiligdom bevond zich te Sippar, samen met Shamash. Hun kinderen waren Littu, het recht, en Misharu, de wet. Aa's verering behoort tot de vroegst bekende tijd. Haar naam komt al voor in een inscriptie voor Man-Ishtusu, die regeerde voor Sargon (2300 v.o.j.). Ze droeg namen die ook hoorde bij haar echtgenoot Utu, de Soemerische naam van de zonnegod. Hieruit wordt afgeleid dat zij zelf een zonnegodin was, of in een oude tijd dezelfde als Utu. © nissaba.nl Deze pagina is 2061 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-aya.php

Ayaba
[Andere spelling: Ayabba](Aya) (Aya) Haardgodin in Benin (Afrika) (Fon). © nissaba.nl Deze pagina is 1515 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ayaba.php

Ayida
(Ayaba) (Ayaba) Regenbooggodin uit Haiti. © nissaba.nl Deze pagina is 1823 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ayida.php

Baba
[Andere spelling: Bau](Ayida) (Ayida) Baba, zittend op een troon. Uruk, neo-Soemerische stijl, ca. 2000 v.o.j.http://www.nissaba.nl/godinnen-baba.php

Baba Yaga
(Baba) (Baba) Eucalypta is net zo'n heks als Baba Yagahttp://www.nissaba.nl/godinnen-baba-yaga.php

Baduhenna
(Bachu?) (Bachu?) Nederlands. Friese oorlogsgodin, vereerd in een heilig bos dat naar haar Baduhennawald heette. In dit bos was volgens Tacitus in het jaar 28 een Romeins leger verslagen. De lokatie was mogelijk in Noord-Holland, in de omgeving van Velzen, omdat de Romeinen de Friezen aanvielen vanuit het fort Flevum (Velzen). Soms wordt ook Heiloo als mogelijkheid genoemd, omdat 'loo' naar een bos verwijst, maar dat is verder geheel onzeker. © nissaba.nl Deze pagina is 1755 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-baduhenna.php

Bahalatis
(Baduhenna) (Baduhenna) Semitische godin, voor wie de Hoerritische koning Urhilinas een troon maakte en een monument oprichtte. © nissaba.nl Deze pagina is 1393 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-bahalatis.php

Bast
[Andere spelling: Bastet](Bahalatis) (Bahalatis) Bast. Egyptische poezengodin. Godin van de vruchtbaarheid en de vreugden van het leven. Ook Bast, Ubasti of Pasch. Bast of Bastet werd afgebeeld als kat. Ze had ook vaak een sistrum in de linkerhand; aan haar rechterarm droeg ze een mandje, en in de rechterhand een aegis bevond, een borstplaat met hierop het hoofd van een leeuw. In de Griekse mythologie draagt Athene de aegis. Bastet doodt de slang die de zon heeft belaagd. Ze draagt een jurk met rood patroon. Soms heeft ze een lichte huid, blond haar en blauwe ogen. Vriendelijk als Bastet: Bastet met poezehoofd en mandje aan de arm. Sakkara, Serapeum, 6e eeuw.http://www.nissaba.nl/godinnen-bast.php