Kopie van `Nissaba`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nissaba
Categorie: Religie en filosofie > Godinnen
Datum & Land: 14/06/2013, NL
Woorden: 266


Erinyen
(Ereshkigal) (Ereshkigal) Gevleugelde Erinyen op Griekse krater. Vierde eeuw v.o.j.http://www.nissaba.nl/godinnen-erinyen.php

Eris
(Erinyen) (Erinyen) Gevleugelde Eris. Atheense Kylix, zesde eeuw voj.http://www.nissaba.nl/godinnen-eris.php

Ertha
(Eris) (Eris) Ertha. Aarde. Ertha is een Germaanse godin. Haar zegewagen staat in een grot op een eiland, verhuld in sluiers. De enige die erbij mag is haar priester. Hij zorgt voor de wagen, die wordt getrokken door koeien. Tijdens haar seizoen heerst overal vreugde en de wapens worden neergelegd. Aan het einde van het seizoen, als de godin er genoeg van heeft zich met aardse zaken bezig te houden, wordt ze door de priester teruggeleid naar de tempel. Vervolgens wordt de wagen, naar verluidt met de godin erin, gereinigd in een meer. Dit ritueel wordt uitgevoerd door slaven, die samen met de wagen onder de oppervlakte verdwijnen. Zie Nerthus. De mythe is ook verwant aan Griekse en Semitische mythen over ondermeer Hera en Cybele. Het bijbelse verhaal over de zoektocht naar een stichtingsplaats voor de tempel door koning David herinnert hier ook aan.© nissaba.nl Deze pagina is 1445 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ertha.php

Europa
[Andere spelling: Europe(Europa [Andere spelling: Europe, Europia](Ertha) vorige volgende (Eurynome)) Europa. Haar naam tracht men als Grieks woord te vertalen als 'breed gezicht', een verwijzing naar de 'volle maan', maar is waarschijnlijk een verbastering van een oud Semitisch woord, ehreb, dat 'avond' of 'westen' betekent. Op Kreta en in Korynthe heette ze Hellotis. Hellotis is ook een bijnaam voor Athene. Hesychios noemt een Hella die de bijnaam Europia had. In Boeoti? is ze dezelfde als Demeter. Een Europa komt voor als zuster van de Kretenzische Klymene; deze Europa is de moeder van Agammemnon, de echtgenoot van Klytaemnestra en Menelaos, echtgenoot van Helena. Als haar ouders werden genoemd de Fenicische koning Agenor en Telephassa, Phoenix en Perimede, en Agenor en Argiope. Europa op de witte stier, met op het hoofd een 'Fenicische' muts. De afbeelding herinnert aan bijvoorbeeld Artemis Tauropoloshttp://www.nissaba.nl/godinnen-europa.php

Eurynome
(Europa) (Europa) Eurynome. 'Breed heersen'. Titaanse godin of een van de Oceaniden. De moeder van de Oceanide was Tethys, haar vader de zee Oceanos. Haar echtgenoot was de god Zeus. Ze was de moeder van de Grati?n. Ze werd godin van de weilanden genoemd. Ze werd vereerd in Arkadi? als de godin van de rivier de Neda. Ze was hier ook de moeder van Asopos, een andere rivier in de buurt. Eurynome werd wel ge?dentificeerd met de Titaanse koningin Euryome, die was getrouwd met de koning Ophion. Zij heersten over de Olympos, de woonplaats van de Olympische goden.© nissaba.nl Deze pagina is 1916 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-eurynome.php

Eva
[Andere spelling: Chawwa(Eva [Andere spelling: Chawwa, Hawa](Euterpe) vorige volgende (Faten)) Eva en Adam eten van de boom der kennishttp://www.nissaba.nl/godinnen-eva.php

Faten
[Andere spelling: Fatae](Eva) (Eva) De schikgodinnenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-faten.php

Fatima
[Andere spelling: Fatma(Fatima [Andere spelling: Fatma, Fatimah](Faten) vorige volgende (Fatima bint al-Assad)) Fatima. Ook Fatma of Fatimah. Haar naam wordt gewoonlijk afgeleid van fatir (openen); het is ook verwant met het Romeinse fatum (het gesprokene). Fatima al-Zahra, Zohra of Az-Sahra ('lichtende', 'verlichte'), al-Nuriyya ('lichtende'): as Sammawiyya ('hemelse'). Taherah ('zuivere'); al-Azra ('gelouterde', 'zuivere'); Al-Mubarakah ('overvloed', 'zegen'), al-Muhadissa. Als al-Batul ('maagd') was ze de verlosser van zondaren. Sayedattun Nisa ('Meesteres der Vrouwen'); Afzalun Nisa ('hoogste der vrouwen'); Khairun Nisa ('beste vrouw'). Maryam al-Kubra ('Oudere Maria'). As Sadiqa ('Spreekster van de waarheid'). In de Islam is ze de dochter van Mohammed en diens eerste vrouw Khadisha; ze is de moeder van Hassan en Hoessein, zijn enige kleinzoons, die zijn erfenis moesten uitdragen. Ze werd ook wel Moeder van de twee Jezussen genoemd. De martelaarsdood van zoon Hoessein werd net als Jezus' kruisiging opgevat als een offer voor het welzijn van de mensheid. Zijn offer wordt herdacht op de tiende van de maand Muharram, tijdens het Ashura-feest, te vergelijken met het christelijke Pasen. Hoessein wordt beschouwd als de grondlegger van het shi'isme. Het feest in Iran bezat elementen van het feest van de verlossergod Mithra, die was verbonden met Anahita. Meer over de dood van Hoessein en het Ashura-feest bij Anahita. Mohammeds neef Ali ibn Abu Talib was Fatima's echtgenoot. Ali's moeder, die eveneens Fatima heette, had een deel van Mohammeds opvoeding op zich genomen nadat zijn moeder Amina was overleden. Fatima's nakomelingen, de Fatimiden, verspreid...http://www.nissaba.nl/godinnen-fatima.php

Fatima bint al-Assad
(Fatima) (Fatima) Fatima bint al-Assad. Fatima bint al-Assad was de moeder van Ali ibn Abu Talib, de echtgenoot van Mohammeds dochter Fatima. Haar echtgenoot was Bani Hashim Abu Talib. Net als Mohammed behoorde Fatima tot de stam der Qurayshiten. Volgens de legende vond de wonderbaarlijke geboorte van Fatima's zoon Ali plaats in de ka'aba. Op een dag was ze tijdens een zwangerschap op weg naar haar eenvoudige huis, en passeerde de heilige ka'aba. Opeens werd ze overvallen door wee?n, en leunde tegen de muren van de tempel. Ze was bang een kind te baren temidden van al de vreemdelingen die in de ka'aba de goden eerden en bad tot god om haar te helpen. Een stem vroeg haar om binnen te komen, en de muur opende zich. Zodra ze binnen was, sloten de muren zich weer om haar. Daar werd ze geholpen door mooie, vriendelijke vrouwen. Waar ze de ka'aba binnenging, bevindt zich nu een scheur in de muur. De Qurayshiten probeerden vervolgens de deur te openen, maar de houten sleutel brak in de deur. Ze moesten afwachten, terwijl de priester en de vereerders rond de ka'aba trokken, hierbij zingend en fluitend en dansend ter ere van de god Hubal. Fatima verbleef drie dagen in het heiligdom. Na drie dagen spleten de muren open en Fatima verscheen, omgeven door een stralend licht, en met in haar armen haar pasgeboren zoon. Ze noemde het kind Haider ('leeuw'), maar haar pleegkind Mohammed veranderde de naam in Ali. Fatima vertelde hoe ze in het heiligdom werd geholpen door vier of vijf bijzonder mooie vrouwen, die geheel gekleed waren in het wit, en een licht uitstraalden waarvan zijzelf de bron leken te zijn. Deze vrouwen waren Hawas (Eva), Mariam (Mirjam), Sara (de moeder van Isaac), Hajar (de moeder van Isjmael; hun graf bevind...http://www.nissaba.nl/godinnen-fatima-bint-al-assad.php

Fatima bint Zaida
[Andere spelling: Fatima bint Za'ida](Fatima bint al-Assad) (Fatima bint al-Assad) Fatima bint Za'ida. Islamitisch. Fatima bint Za'ida was de moeder van Khadija, de moeder van Fatima az-Zahra en de andere kinderen van Mohammed. Haar echtgenoot, de vader van Khadija, was Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza. Hij maakte deel uit van de stam van dienaren van de godin Al Oeza ('machtige') van de Qurayshiten. © nissaba.nl Deze pagina is 1483 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-fatima-bint-zaida.php

Fatima Masuma
(Fatima bint Zaida) (Fatima bint Zaida) Fatima Ma'Suma (de onbevlekte). Islamitisch, Shi'itisch. Deze Fatima was de zuster van de achtste imam, Abul Hasan. Haar graf bevindt zich in de Iraanse stad Qumm of Qom. Haar heiligdom is het religieuze centrum van Qumm, volgens de overlevering sinds het jaar 712, of 816, toen het werd gesticht door binnenvallende Arabieren. De plaats zou een bedevaartsoord zijn sinds Fatima hier overleed. Het huidige heiligdom was gebouwd in de zestiende eeuw, door Shah Bigum, de dochter van Shah Ishmael. De 'Onbevlekte' was de naam of titel van de belangrijkste Perzische godin, Anahita, die al sinds oudsher deel uitmaakte van de Perzische godsdiensten, en verschillende metamorfoses onderging, alvorens haar functie blijkbaar door de islam in de figuur van Fatima Ma'suma werd geabsorbeerd. Ook zijn er in Fatima, de dochter van de profeet, verhalen opgegaan die eerder aan Anahita waren toegeschreven. Anahita was sinds de oudste tijden een watergodin, die ondermeer werd geassocieerd met rivieren. Volgens een verhaal baadde zij in een rivier, en toen ze hieruit kwam, was ze zwanger van de verlossergod Mithras. Over Fatima bestond een verhaal dat ze zwanger was van Hoesein na het baden in een rivier. De zwangerschap duurde maar zes maanden; aan het einde van deze periode straalde haar baarmoeder als de zon. Voor de geboorte werd ze bezocht door engelen. Een verhaal van een wonderbaarlijke geboorte bestaat ook over Fatima bint al-Assad, de moeder van Ali, de echtgenoot van de dochter van de profeet. De leeuw waarmee Anahita als stadsbeschermster werd geassocieerd was tot de recente islamitische revolutie het nationale Iraanse embleem, en het kwam voor op de vlag. Tot in de 19e eeuw werden waterreservoir...http://www.nissaba.nl/godinnen-fatima-masuma.php

Fatimah bint Rabiah
(Fatima Masuma) (Fatima Masuma) Fatima bint Rabiah. ('dochter van de Vrouwe'). Rabiah is in het Semitisch de vrouwelijke vorm van Rabbi, 'meester', bij de joden de voorganger in de synagoge. Rabbia was een titel voor een vrouw met een hoge functie, of van een godin. Rabat Chawat 'Elat was bijvoorbeeld een titel van de west-Semitische of Hebreeuwse Ashera. De Arabische Allat droeg eveneens de titel ar-Rabbah. Wadi al-Qura werd bewoond door joden. Daar het gebied langs een belangrijke karavaanroute lag, bloeide de economie. Fatima bint Rabiah was in dit gebied de koningin. Zij ging door voor de best beschermde vrouw van het land; in haar huis hingen vijftig zwaarden. Ze was een fel bestrijdster van de islam. Mohammed nodigde de bevolking hier uit om zich te bekeren tot de islam. Als beloning hiervoor zouden ze veilig in dit gebied kunnen wonen. De bewoners gingen hier echter niet op in, en hun bezittingen werden door de islamitische strijders veroverd. Alleen het bos met dadelpalmen bleef staan. Dadelpalmen waren niet alleen van belang voor het levensonderhoud, maar ze hadden ook betekenis in de religie, en waren heilig voor de joden. De naam van Tamar, de stammoeder van de joden, betekent 'palmboom'. De vader van haar kinderen was Juda, die de naam droeg van het joodse volk en land. De heilige bossen waaraan in deze mythe wordt herinnerd waren gewijd aan Ashera. De mythe beschrijft in feite niet de overwinning op een joodse koningin, maar het omverwerpen van de godinnenreligie. Het is dus een beetje vreemd dat in deze legende over het bekeren van de bewoners van Wadi al-Qura hun heilige bos kan blijven bestaan. Fatimah bint Rabiah kwam om in een gevecht tijdens de ramadan. Vele legendarische gevechten van de islam zijn...http://www.nissaba.nl/godinnen-fatimah-bint-rabiah.php

Fatua
(Fatimah bint Rabiah) (Fatimah bint Rabiah) Fatua. Romeins. Fatua werd ge?dentificeerd met Fauna. De naam Fatua komt van fatuari, 'spreken voor'. Het is een verwijzing naar haar betekenis als profetes. Ze was de moeder van de fatui, de geesten van het veld, die zowel goed als kwaad konden zijn. Fatua was een bijnaam voor Cybele, in haar hoedanigheid als orakel. Als waarzegster heette haar echtgenoot Fatuus. Zij gebruikte haar gaven voornamelijk voor vrouwen. De naam Fatua wordt in verband gebracht met Fata, een Romeinse godin die verbonden was met lot en levensloop, of de Faten. De betekenis is ook verwant aan fatum, het gesproken woord waarmee over het lot wordt beschikt. Zie verder ook bij Fatima. Een andere naam voor haar in Tarentum was Damia. Fatua was ook een naam voor de Bona Dea, de 'goede godin'. In Bona Dea's tempel op de Aventijn, die werd bewaakt door slangen, werden geneeskrachtige kruiden bewaard. Bona Dea was een titel waarmee naar de godin werd verwezen, omdat, aldus een mededeling van Servius, zij niet bij haar naam zou mogen worden genoemd. Haar vereerders noemden haar ook Fenta Fatua (of Fanda Fatua) of Fenta Fauna. De Latijnse titel Fatua werd ook een titel voor de godin in Galli?. De naam Fenta werd gegeven aan een Gallische geitgodin; door de Romeinen werd zij Caprina Galla genoemd, de Gallische geit. Haar Romeinse evenknie was Juno Caprotina. Zij droeg een mantel van geitehuid, en haar wagen werd getrokken door geiten. Voor Juno Caprotina werd op de Nonae Iuliae (7 juli) een feest gevierd waarop werd herdacht hoe de Romeinen de Galli?rs hadden verslagen nadat zij hadden ge?ist dat Rome alle vrouwen aan hen zou uitleveren. Slav...http://www.nissaba.nl/godinnen-fatua.php

Fauna
(Fatua) (Fatua) Fauna. Een andere naam voor haar was Bona Dea, de Goede Godin. Ze kan worden ge?dentificeerd met de orakelgodin Fatua; Faunus, die soms haar man is en soms haar vader, is dan haar echtgenoot dan Fatuus. Fauna is ook een naam voor Diana als Moeder van de wilde Dieren. Haar echtgenoot was Faunus, een mannelijke vorm van de Griekse Pan, een orgiastische geitgod. Als echtgenote van Faunus werd Fauna ook wel Fatua of Oma genoemd. Ze werd ook gelijkgesteld aan Ops of aan Bona Dea. Fauna werd wel gelijkgesteld aan Acca Larentia; Pan werd aangeroepen als Lupercus, die centraal stond in de Lupercalia. Als Bona Dea verschijnt Fauna vaak met haar dronken vader Faunus, terwijl ze aan zijn incestueuze avances tracht te ontsnappen. Faunus sloeg Fauna onder invloed van wijn met mirtetakken, en om die reden waren tijdens de verering van Fauna wijn of mirte verboden. Een andere versie van dit verhaal vertelde dat Fauna een beroemd orakel was, te vergelijken met de Sibyllen. Toen Faunus haar orakel overnam, sloeg hij Fauna dood, omdat ze wijn had gedronken. Dit verwijst naar alcohol als onderdeel van heilige rituelen, waarbij onder invloed van de alcohol contact met de goden werd verkregen, zodat het mogelijk werd een orakeluitspraak te doen. Dit komt overeen met de trance waar de Pythia van Delphi in verkeerde onder invloed van dampen, die haar het vermogen schonk te communiceren met de doden of de goden. Dergelijke orakels waren in de wijde omtrek populair. Toen de vrijheden en rechten van vrouwen steeds verder werden ingeperkt, en de macht van vrouwelijke orakels werd overgenomen door mannen, ontstonden mythen die hieraan herinnerden. Vrouwen was het bij de Romeinse wet verboden alcohol te ...http://www.nissaba.nl/godinnen-fauna.php

Ferentina
(Fee?n) (Fee?n) Ferentina. Beschermster van de Latijnse stedenbond. Itali?, Romeins: Ferentinum, Latium.© nissaba.nl Deze pagina is 2020 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ferentina.php

Feronia
(Ferentina) (Ferentina) Feronia. Feronia was een godin van de lentebloemen en de bossen. Ook was ze godin van de vrijheid. Haar herkomst wordt teruggevoerd op de Sabijnen en Etrusken. Ze werd in Rome en heel Itali? vereerd door bevrijde slaven en armen. Feronia is soms de naam voor de wolvin die Romulus en Remus voedde. Ook werd ze wel genoemd als godin van de handel en markten. Varro noemde haar van oorsprong een Sabijnse, maar mogelijk ook een Etruskische, omdat er voor haar tempels stonden in Etruri?, het moderne Toscane (Tusci genoemd door de Romeinen). Door Latijnse schrijvers werd deze streek ook Tyrrhene genoemd. Ze werd vereerd in Falerii. In de Etruskische stad Losna (Luna) stond voor haar een tempel. Volgens Fraser komt deze naam van het Griekse los of las, 'licht'. Strabo noemt een tempel voor haar aan de voet van de berg Soracte in Etruri?, op de grens van Latium en het land der Sabijnen. De plaats werd Lucus Feroniae genoemd. Bij deze berg zou Feronia worden vereerd als godin van de handel. De markt en haar tempel hier aan de Via Appia waren een haltplaats voor handelaren met het zuiden. Verder werd Feronia soms ge?dentificeerd met de korengodin Persephone, de vrijheid Libertas of de bloemengodin Flora. In Rome had Feronia een gewijd bos en later ook een tempel op het Marsveld. Haar feest viel hier samen met de Plebe?sche spelen voor Jupiter, half november, wat op een oude herkomst duidt. Livius vermeldde in zijn Geschiedenis van Rome dat de Sibyllijnse boeken, Romes Heilige Boeken, een offer aan Feronia voorschreven. Bevrijde vrouwen (libertiinae) moesten naar draagkracht offeren aan Feronia. Vrije vrouwen (matronae&...http://www.nissaba.nl/godinnen-feronia.php

Flora
(Feronia) (Feronia) Flora. 'Bloem', 'bloei'. Flora was Romeinse beschermster van de bloeiende gewassen, oorspronkelijk van Sabijnse afkomst. Haar tempel stond op de Aventijnse heuvel. Een andere tempel stond op de Quirinaal. Flora had een eigen flamen, de flamen Floralis. Haar feest de Floralia werd rond begin mei gevierd; een ander feest vond plaats op 13 augustus. Ze vertegenwoordige het seksuele aspect van de planten en de aantrekkingskracht van bloemen. Ze was de beschermgodin van de prostitutie. In -238 kreeg ze op grond van de Sibyllijnse boeken naar aanleiding van een droogte een eigen Romeinse tempel. De tempel werd laag op de Aventijn gebouwd, vlak bij het Circus Maximus. Hij werd gewijd op 28 april. De keizer Augustus begon met de restauratie, die werd voltooid door Tiberius in het jaar 17. Flora kan in bepaalde opzichten worden vereenzelvigd met godinnen als Maia, Ops of Fauna. Met de termen flora en fauna worden nu nog het plantenrijk en het dierenrijk aangeduid. Het volksfeest ter ere van Flora, de Floralia, werd gevierd van 28 april tot 2 mei, waarbij ze werd voorgesteld als een meisje met een bloemenkrans. Met de Florae werd waarschijnlijk verwezen naar de derde mei, als het feest werd afgesloten met spelen, maar het zou ook een plechtigheid in de tempel op de Quirinaal kunnen betreffen. De Floralia werd ingesteld in 238 v.c., vanwege een orakel in de Sibillijnse boeken. Dit feest was de aankondiging van het 'groene' seizoen. Gedurende zes dagen vierde men haar feest met sporten, pantomime, toneel en ontkleedpartijen. Het feest was zo alom verbreid dat de eerste mei, de calenda maia nu nog steeds in vele landen een feestdag is. Waarschijnlij...http://www.nissaba.nl/godinnen-flora.php

Fornax
(Flora) (Flora) Ondergrondse oven met boogvormige ingang op Sicili?http://www.nissaba.nl/godinnen-fornax.php

Fortuna
(Fornax) (Fornax) Fortuna met gevulde hoorn des overvloeds en scheepsroerhttp://www.nissaba.nl/godinnen-fortuna.php

Freija
[Andere spelling: Freya(Freija [Andere spelling: Freya, Freyja](Fortuna) vorige volgende (Frigga)) Freya met katten en speer, door Johannes Gehrtshttp://www.nissaba.nl/godinnen-freija.php

Frigga
[Andere spelling: Frigg(Frigga [Andere spelling: Frigg, Fricka, Frija, Freke, Frouke, Frige](Freija) vorige volgende (Fuji)) Frigga op een bezem, geassocieerd met hekserij. Muurschildering uit de twaalfde eeuw.http://www.nissaba.nl/godinnen-frigga.php

Fuji
(Frigga) (Frigga) Fuji. Japanse vooroudergodin die heerste over het vuur. Zij regeerde over de vulkaan op de Fujiyama. Deze heilige berg is een belangrijke bedevaartsplaats voor Japanse pelgrims. Fuji is te vergelijken met de Hawaiiaanse Pele. Ze is verwant met Sengen.© nissaba.nl Deze pagina is 1600 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-fuji.php

Fulla
[Andere spelling: Fylla](Fuji) (Fuji) Fulla. Ook Fylla. Vrouw uit de Germaanse godenwereld. Bediende of kamermeisje van Freija of Frigga, de Germaanse Aphrodite. Fulla komt voor in de Edda als kamenierster van Freya. Ze beheert alle kleren en juwelen van Freija. Ook is ze in het bezit van Frigga's toiletdoosje, waarin ze de gouden appelen der onsterfelijkheid bewaart. Deze appelen worden geassocieerd met Idun, die te vergelijken is met de Griekse Hera als bezitster van de tuin der Hesperiden, en met de bijbelse Eva. Haar naam Idun of Iduna is verwant aan Eden. © nissaba.nl Deze pagina is 1756 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-fulla.php

Furina
[Andere spelling: Furrina](Fulla) (Fulla) Furina. Ook Furrina. Romeinse of Etruskische godin van de duisternis en de dieven. Ze werd ge?erd in een heilig bos. Haar feestdag (Furrinalia) viel op 25 juli. Varro vermeldde dat de ouden aan haar offerden, en dat zij een priester had, een flamen. Cicero beschouwde haar als verwant aan de Furi?n, de wrekende godinnen der gerechtigheid, vanwege de naamsgelijkheid, en vanwege haar vermogen om misdaad te herkennen en te wreken. Het beschermen van dieven was ook een functie van de dodengeleiders Mercurius of Hermes. © nissaba.nl Deze pagina is 1991 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-furina.php

Gabija
[Andere spelling: Gabiet(Gabija [Andere spelling: Gabiet, Gabet, Gabjaujis](Furina) vorige volgende (Gaia)) Gabija. Baltische godin of geest van het haardvuur en het huishouden. Ook Gabieta, Gabeta, Polengabija ('schitterend haardvuur') of Gabjaujis. Misschien is ze dezelfde als de Litouwse vuurgodin Panike of Panicke, bij de Pruisen Ponyke geheten. Haar naam Ugnis of Uguns Mate (Letland) is verwant aan die van de mannelijke hindoestaanse vuurgod Agni, en met het Griekse hagne ('zuiver' of 'heilig'). Gabija was een vrouwengodin, die de familie en het huis beschermde. Ze speelde ook een rol als korengodin. Een heilig vuur, ?venta ugnis, werd vroeger brandend gehouden in heiligdommen op hoogtes of bergen en rivieroevers. Een keer per jaar, met midzomernacht, werd dit vuur gedoofd en opnieuw ontstoken. Sint Agneshttp://www.nissaba.nl/godinnen-gabija.php

Gaia
[Andere spelling: Ge(Gaia [Andere spelling: Ge, Gaea](Gabija) vorige volgende (Galatea)) Gaia, zittend op een troon met een kind in de armen. Op haar hoofd draagt ze een polis, een kroon in de vorm van een stadstoren. Beeld uit Thebe, vijfde eeuw.http://www.nissaba.nl/godinnen-gaia.php

Galatea
(Gaia) (Gaia) Galatea schrijlings zittend op een zeemonsterhttp://www.nissaba.nl/godinnen-galatea.php

Ganga
(Galatea) (Galatea) De riviergodin Gangahttp://www.nissaba.nl/godinnen-ganga.php

Ganymede
[Andere spelling: Ganymeda](Ganga) (Ganga) Ganymede. Ook Ganymeda. Griekse godin, bekerdraagster van de goden. De nectar uit Ganymedes kruik zou eeuwig leven geven. Pausanias vermeldde dat voor haar een heiligdom was in Corynthe. Op de citadel van Philios bevonden zich een heilig cypressenbos en een heiligdom. Dit was al sinds de oudste tijden een bijzonder heilige plaats. De oudste bewoners noemden haar Ganymeda. Later noemde men de draagster van de beker die hier werd vereerd Hebe. Homerus noemde Hebe in zijn verslag van de strijd tussen Menelaus en Alexander de 'bekerdraagster van de goden'. In Argos, de belangrijkste cultusplaats voor Hera (Hebe's moeder), zou volgens Pausanius in Philios bij Nemea Hebe worden vereerd. Dezelfde godin werd ook vereerd als Dia. De oudste bewoners noemden haar Ganymeda. In het heiligdom werden mensen gereinigd van al hun zonden, en criminelen kregen vergiffenis. Ganymeda maakte in de Griekse mythologie plaats voor een mannelijke Ganymedes voor als bekerdrager. Deze werd ontvoerd door Zeus in de gedaante van een adelaar, die was gecharmeerd door de lichamelijke schoonheid van de jongen. Hij werd als het sterrenbeeld waterman aan de hemel geplaatst.© nissaba.nl Deze pagina is 2139 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ganymede.php

Gefion
[Andere spelling: Gefn](Gaut?ovan) (Gaut?ovan) Standbeeld van Gefion in Kopenhagenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-gefion.php

Gerd
[Andere spelling: Gerdr](Gefion) (Gefion) Skimir brengt Freyrs boodschap aan de schitterende Gerd. Illustratie van Collingwood, 1908http://www.nissaba.nl/godinnen-gerd.php

Gesjtinanna
[Andere spelling: Geshtinanna(Gesjtinanna [Andere spelling: Geshtinanna, Gishtin Ana](Gerd) vorige volgende (Gna)) Soemerische godin. In teksten wordt Geshtinanna onder andere een schrijfster genoemd. Ze was tevens een wijngodin. In het verhaal 'De droom van Doemoezi' verklaart zij de droom van haar broer, de herder Doemoezi; ze voorziet hoe hij om het leven wordt gebracht. Haar moeder was de schapengodin Duttur of Durtur. Geshtinanna's mannelijke metgezel was de onderwereldgod Ningishzida. Ningishzida was ook een geneeskrachtig god. Hij werd al 2000 jaar v.o.j. afgebeeld met twee slangen die kronkelden rond een stok, een symbool dat in de huidige artsenij bekend is als de esculaap. De esculaap is genoemd naar de Griekse genezende god Aesculapios. Als schrijfster van de onderwereld werd ze ook wel Beletseri genoemd; dan is haar echtgenoot de stormgod Martu. In een lied wordt gezegd dat haar tempel lijkt op een aljarsur, een muziekinstrument dat 'een aangename klank voortbrengt'. Geshtinanna's broer Dumuzi wordt een 'herder' genoemd. Dumuzi is letterlijk een herder, want hij wordt geassocieerd met het vee en het karnen van de melk, maar het verwijst ook in overdrachtelijke zin naar zijn functie van priester en koning, titels waarmee hij eveens wordt aangesproken. In de hymne 'De boodschap van de zuster' treedt Geshtinanna op als tussenpersoon, omdat Inanna liet weten een oogje te hebben op haar broer. Geshtinanna brengt haar broer het nieuws in opgetogen woorden, en Dumuzi wil met haar hulp het paleis inkomen om Inanna te ontmoeten. De seksuele escapades van Inanna en Dumuzi in Dumuzi's tuin worden in een hymne vrijmoedig besproken, in een context die doet denken aan de bijbelse beschrijving ...http://www.nissaba.nl/godinnen-gesjtinanna.php

Gna
(Gesjtinanna) (Gesjtinanna) Gna. Germaans. Boodschapster van Frigg. Zij wordt genoemd in de lijst van Snorri Sturluson als godin, maar komt vaker voor als bediende en boodschapster van Frigga, die haar er vaak opuit stuurt. Ze berijdt het snelle paard Hofvarpnir ('hoefwerper'), dat net zo snel rijdt over land als door de lucht en over het water.© nissaba.nl Deze pagina is 1553 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-gna.php

Gorgonen
(Gna) (Gna) Gorgonenhoofd van een tempel uit Syracusehttp://www.nissaba.nl/godinnen-gorgonen.php

Graeae
[Andere spelling: Graiai](Gorgonen) (Gorgonen) Perseus pikt het oog van de Graiai inhttp://www.nissaba.nl/godinnen-graeae.php

Grootmoeder spin
(Graeae) (Graeae) Grootmoeder spin. Grootmoeder Spin, Spinnevrouw of Denkende Vrouw was het Amerikaanse oerwezen dat alles cre?erde. Volgens de legende van de Pueblo-Indianen is haar eerste scheppingsdaad het kruisgewijs verdelen van de aarde in vier kwartieren. Ze spon een draad van oost naar west, en toen een van noord naar zuid; het kruispunt dat nu ontstond was het middelpunt van de aarde. De Cherokee-indianen vertellen een geschiedenis uit de tijd dat de dieren in het duister leefden. Dappere dieren probeerden licht te stelen bij de mensen aan de andere kant van de wereld, maar het lukte niemand. Uiteindelijk ging Grootmoeder Spin, hoewel niemand hier veel vertrouwen in had. Ze maakte een klein kommetje en trok naar de andere kant van de wereld, terwijl ze een lange draad spon. Omdat ze zo klein was, kon ze de mensen dicht naderen, en ze nam wat licht mee in haar kommetje. Dankzij de draad kon ze de lange weg naar huis terug vinden, tot grote blijdschap van alle dieren. Ook de Hopi-indianen vertellen dit verhaal, maar dan vangt de spin het licht in haar web, dat prachtig schitterde aan de horizon.© nissaba.nl Deze pagina is 2165 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-grootmoeder-spin.php

Gula
(Grootmoeder spin) (Grootmoeder spin) De honden van Gula bij een zieke man. Neo-Assyrische rolzegel, ca. 9e eeuw v.o.j.http://www.nissaba.nl/godinnen-gula.php

Hala
(Gula) (Gula) Kassitische geneeskrachtige godin. Ze kan worden gelijkgesteld aan de Soemerische Gula (zie verder daar).© nissaba.nl Deze pagina is 2199 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-hala.php

Hannahanna
(Hala) (Hala) Hittitische of Hoerritische grootmoedergodin. 'Hanna' betekent 'grootmoeder'. Ze werd vereerd in Anatoli?. Ze was moeder aarde. Ze stond in verband met de schepping, geboorte en het lot. De Hittieten noemden haar Hwanhwanar, en zij was getrouwd met de heilige koning tijdens het Puruli-feest. Later verdween de koning naar het rijk van haar afgrond, waar hij de Heer van de Doden werd. Zijn naam was Samael, en zij komen overeen met de bijbelse Hannah en haar zoon Samuel. De namen Samael en Samuel komen overeen met de titel van de hindoegod van de doden Yama, 'Samana', in zijn functie als geleider van de zielen. Hana was in Oud-Iraans de naam voor de stamoudste, en betekende 'grootmoeder'. Varianten van Hannahanna zijn de namen Hannah, Anna of Nana. In het Engels is nan nog altijd een woord voor grootmoeder. De Anatolische godin was de grootmoeder van de maagdelijke Mari. De godin Inaras werd wel haar maagdelijke aspect genoemd. In de christelijke traditie is de grootmoeder van Maria Anna, de moeder van Elizabeth of Elisjaba. Het Hittitische ideogram voor Hannahanna komt overeen met dat voor Dingirmah ('Grote Godin') of Nintu. In de proto-Hattische tijd werd ze genoemd naast de godin Katahziuuri, en naast de god Telipinu. In de mythologie kwam ze voor als helpster tijdens de zoektocht naar een verdwenen kind. Zij stuurde een bij, die het kind terugvond.© nissaba.nl Deze pagina is 2801 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-hannahanna.php

Harmonia
(Hannahanna) (Hannahanna) vlnr Athene, kadmos, slang, harmonia, Areshttp://www.nissaba.nl/godinnen-harmonia.php

Harpijen
(Harmonia) (Harmonia) De harpijen nemen het eten weg van de Thrakische koning Phineus. Attische vaas van ca. -480.http://www.nissaba.nl/godinnen-harpijen.php

Hathor
[Andere spelling: Het-Heru(Hathor [Andere spelling: Het-Heru, Hwt Har, Het Hert](Harpijen) vorige volgende (Hatmehit)) Hathor met typisch hathorkapsel en koeieorenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-hathor.php

Hatmehit
[Andere spelling: Hatmehyt](Hathor) (Hathor) Hatmehit en haar metgezel Banebdjedet op schenkingsstele uit Mendes, ca. 775 v.o.j.http://www.nissaba.nl/godinnen-hatmehit.php

Haumea
(Hatmehit) (Hatmehit) Haumea. Hawaii. Haumea was onder andere een naam voor Papa. Ze was onder andere een geboortegodin en vruchtbaarheidsgodin van de wilde planten. Ze was de moeder van de vulkaangodin Pele. Ze werd ook wel met haar ge?dentificeerd. Een andere dochter was Hi'iaka of Laka, de godin van Hula. Haumea komt in de verhalen voor als beschermster van de landbouw en van de geboorte. Als geboortegodin leerde ze de vrouwen hoe ze hun kinderen moesten baren. De kinderen van Haumea waren geboren in het mythische land Kauihelani of Hapakuela, of ook Holani-ku. Ze werden geboren vanuit verschillende delen van haar lichaam. Er werd gezegd dat haar generatie uit 'de hersens' of het hoofd was geboren. Volgens de priesters van Kane en Kanaloa van Maui zeiden dat de eerste man door Haumea was gemaakt. Door anderen werd gezegd dat Haumea samen met Kane en Kanaloa van over zee naar Hawaii kwam. Ze zou 'vreemde en lawaaierige wezens' hebben gebaard. Haumea bezat een houten stok of tak, Makalei genaamd, die vissen aantrok. Ook kon ze zich hiermee naar wens jong of oud maken. Ze kon zich verjongen of worden wedergeboren, en trouwde op die manier met haar eigen kinderen en kleinkinderen. Het laatste kind dat ze op deze manier kreeg was Kio, en deze werd de voorouder van de koningen. De stok kwam van een boom die altijd voedsel gaf. Ze veranderde zichzelf eens in een boom, waarin ze haar echtgenoot verborg toen men hem wilde offeren. Als Papa is Haumea's echtgenoot Wakea. Als Kamehaikana trouwt ze met Makea en leeft ze in een vallei op Oahu. Terwijl ze een keer op visvangst is, wordt Makea gevangen genomen door mannen die hem willen verbranden. Bij een boom haalt ze het gezelschap in en vraagt afscheid ...http://www.nissaba.nl/godinnen-haumea.php

Hebat
[Andere spelling: Hepit(Hebat [Andere spelling: Hepit, Hepatoe, Hepa, Hita, Kheba, Khepat](Haumea) vorige volgende (Hebe)) Zonnegodin van Arinnahttp://www.nissaba.nl/godinnen-hebat.php

Hebe
(Hebat) (Hebat) Gevleugelde Hebe, de schenkster van de Olympus, brengt nektar en ambrozijn naar de goden. Zo behielden de goden hun eeuwige jeugdhttp://www.nissaba.nl/godinnen-hebe.php

Hekate
[Andere spelling: Hecate](Hebe) (Hebe) Hekate leidt als fakkeldraagster de doden door de onderwereldhttp://www.nissaba.nl/godinnen-hekate.php

Heket
[Andere spelling: Hekit](Hekate) (Hekate) kikkerhttp://www.nissaba.nl/godinnen-heket.php

Hel
[Andere spelling: Hella(Hel [Andere spelling: Hella, Holla, Holda, Hilde, Helle, Hol, Hulda, Halja](Heket) vorige volgende (Helena)) Hel. Noorse Godin van het dodenrijk Helheim. Ze heet ook wel Hella, Holla of Holda, Hilde, Helle, Hol, Hulda etc. De Gothen noemden haar Halja. Een andere naam is Nifl ('nevel'). Er is ook wel gesuggereerd dat Nehallenia een variant van Hel is. Ze was de dochter van de god Loki en de reuzin Angerboda. Haar kinderen waren de slang Midgardsormr en de wolf of hond Fensir. Ze was half wit en half zwart. De ekster was aan haar gewijd. Hel bezat een oog van vuur waarmee ze alles kon zien; stervelingen konden niets voor haar verborgen houden. Dit oog werd wel gesymboliseerd door een diamantvormig teken met hierin een kruis. Hels geheime land werd wel 'rozentuin' genoemd. Dit was het dodenrijk Niflheim. De grote wereldboom, de es Yggdrasil, had drie reusachtige wortels, waarvan er een zich uitstrekte over het dodenrijk Niflheim. De boom werd verzorgd door de nornen. Hels naam Nifl verwijst naar haar functie als bewaakster van het dodenrijk. Niflheim is te vertalen als 'huis van nevel' of 'huis van duister'. Het is een van de negen werelden uit de Noorse mythologie. In Niflheim ontspringen de elf of twaalf rivieren, de Elivagar, waaruit het leven ontstond. Nifls kinderen waren de Niflungar of Nibelungen; zij waren de geesten van de voorouders, die als zwartgekleurde schaduwen leefden in het rijk van Nifl. Er is verwantschap met de nephilim, de bijbelse vooroudergeesten. In de Joodse traditie stammen de nephilim uit het geslacht der reuzen, evenals Hels moeder Angrboda. Ook is Nifls naam verwant aan Nephele, een manifestatie van Hera als wolk. Beide namen zijn te vertalen als mist, wolk of duister. Ons...http://www.nissaba.nl/godinnen-hel.php

Helena
[Andere spelling: Helene(Helena [Andere spelling: Helene, Elina](Hel) vorige volgende (Hina)) Helena kruipt uit haar ei, helemaal alleen. Wit kalkstenen beeldje met sporen van rode verf, uit de vijfde eeuw. Moeders mooiste is ze nog niet, vind ik eerlijk gezegd.http://www.nissaba.nl/godinnen-helena.php

Hina
[Andere spelling: Ina](Helena) (Helena) Hina. Ook Ina. 'Maan'. Eerste vrouw, en schepster van de wereld in Polynesi?, moeder van alle goden en van de eerste mensen. Ze was onder andere moeder van vergoddelijkte natuurlijke fenomenen zoals de maan, de zee en de dood. Ze werd vaak voorgesteld als slapende vrouw, een beeld van de barende aarde. De god of eerste mens Tane maakte Hina uit rood zand, en werd vervolgens haar echtgenoot. Tane heet op Hawaii Kane. Daar werd hij vereerd als god van de voortplanting en als de voorouder van de leiders en burgers. Volgens de Kumuhonua-legende schiep hij de hoogste hemel voor de goden, een lagere hemel boven de aarde, en de aarde als tuin voor de mensen, en waar hij ook de bewoners voor maakte. Ook verdere mythologie laat een duidelijke overeenkomst zien met het bijbelse Genesis. Hina werd soms opgevat als eerste vrouw, in andere verhalen als godin. De godin Hina en Tane werden de ouders van de dodengodin Hine-nui-te-po, de wachteres van het dodenrijk. Hina was tegelijk maagd en moeder. Bij de Maori's was ze de vrouw van de maan, en ze werd beschouwd als de maan zelf. Hina was ook de moeder van de god Maui ('links'); Hina's geliefde heette in dit verhaal Tiki. Maui doodde Hina's ex-geliefde Tuna, een aal of slang. Uit zijn hoofd, dat door Hina werd begraven, ontstond de eerste kokospalm. Hina en Kane-hoa-lani werden soms genoemd als ouders van de vulkaangodin Pele. Een oudere legende vertelt hoe Hina de grote vloed veroorzaakte die Pele dwong om rond te zwerven over de oceaan. Als Hina's broer werd Ku-waha-ilo genoemd. Hina had ruzie met hem, en verweet hem dat hij de mensen verslond. Tane was de zoon van Papa en Rangi, de Polynesische aarde en de hemel; hij moest zijn ouders uit elkaar duwen voo...http://www.nissaba.nl/godinnen-hina.php

Hine-nui-te-po
(Hina) (Hina) Hine-nui-te-po. ('Grote Vrouwe de Nacht'). Polynesische onderwereldgodin, vereerd door de Maori. Haar moeder is Hina, haar vader Tane. Ze trouwde met Tane. Volgens een verhaal was Tane een zoon van de aarde Papa en de hemel Rangi. Hij kreeg behoefte aan een vrouw, en Papa liet zien hoe je die uit aarde kon maken. Tane blies er leven in. Toen Hine-nui-te-po ontdekte dat haar geliefde eigenlijk haar vader was, vluchtte ze naar de onderwereld, waar zij sindsdien heerseres was. Tane achtervolgde Hine naar de onderwereld, en smeekte haar terug te komen, maar zij zei dat hij terug moest keren naar de aarde, om hun nakomelingen, het menselijke ras, op te voeden; zij zou ze na hun leven ontvangen. Hiermee werd voor het eerst de dood in de wereld ge?ntroduceerd; voor die tijd was er nog nooit iemand overleden. De mythe vertoont overeenkomsten met bijvoorbeeld de Mesopotamische mythe over Ninlil, of de onderwereldgodin Eresjkigal, waarmee Ninlil wel werd ge?dentificeerd. In de bijbelverhalen, eveneens ontwikkeld uit de Semitische cultuur, zijn de motieven te herkennen. De eerste mens, Adam, werd net als Hina gemaakt van rode aarde; een boom wordt geassocieerd met een slang; en ook hier leidde het overtreden van en taboe tot het ontstaan van de dood, toen Adam uit het paradijs werd verdreven zoals Tane uit de onderwereld werd verdreven. Ook Eva, de bijbelse moeder van het menselijke ras, werd volgens de joodse overleveringen uit klei gemaakt. De paradijsmythe is ook geassocieerd met de introductie van de sterfelijkheid. Maui stal het vuur uit het rijk van Hine-nui-te-po, van zijn stammoeder Mahuika, en gaf dit aan de mens. Mahuika bewaarde het vuur onder haar vingernagels. De Grieken vertelden dit verhaal ...http://www.nissaba.nl/godinnen-hine-nui-te-po.php

Horta
[Andere spelling: Hurta(Horta [Andere spelling: Hurta, Hortate](Hine-nui-te-po) vorige volgende (Irene)) Horta. Etruskische landbouwgodin. Haar naam is te herkennen in het Latijnse woord voor 'tuin', hortus. Ze is verwant aan de Latijnse godin van de boomgaard, Pomona. Ze werd gelijkgesteld aan de godin van de gezondheid Salus, het Romeinse equivalent van Hygeia. Horta was de Romeinse naam voor het Etruskische Hurta of Hurtate, wat voorkwam als een persoonlijke naam. Het is de Etruskische vorm van de Romeinse naam Horatius. Plutarchus, die schreef in de eerste eeuw, zei dat de tempel van Horta altijd open was. Hij leidde haar naam af van hortari, aanmoedigen, en stelde dat ze mensen retoe aanzette goed te doen. Het is onbekend waar deze tempel zich bevond. Gesuggereerd is dat Plutarchus haar verwarde met Hora, de metgezel van Quirinus. Hun tempel bevond zich op de Quirinaal. Quirinus, van oorsprong een Sabijnse god, werd in de Romeinse tijd de vergoddelijkte Romulus, de stichter van Rome. Hij werd gelijkgesteld met Mars. De echtgenote van Romulus was Hersilia. Na Romulus' dood nam Juno haar mee naar de aan Quirinus gewijde heuvel, waar een ster uit de hemel op haar hoofd neerdaalde. Ze verdween en werd door Romulus als Hora in de tempel van Quirinus opgenomen. Hora was zowel een huwelijks- als een krijgsgodin. Hora en Horta worden verward, of zijn misschien van oorsprong dezelfde. Ook werd ze door velen gelijkgesteld met de Etruskische lotsgodin Nortia, bij de Romeinen Fortuna. Tacitus wees echter op de verschillen tussen deze godinnen. De Etruskische plaats Hurta, het huidige Orte in Midden-Itali?, wordt met haar naam geassocieerd. De naam kwam voor in de necropolis van de stad; deze vondsten worden teg...http://www.nissaba.nl/godinnen-horta.php

Irene
[Andere spelling: Eirene](Horta) (Horta) Irene met het kind Ploutos (overvloed) op de armenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-irene.php

Juturna
[Andere spelling: Iuturna](Irene) (Irene) Juturna. De Romeinse godin van de bronnen. Ze werd ge?dentificeerd met de nimf van de bron in de zuidwestelijke hoek van het Forum Romanum, die bekend stond als de Lacus Iuturnae. Het water van de vijver werd gebruikt voor offici?le offerfeesten. Juturna stond ook in verband met de legendarische tweeling de Dioscuren (Castor en Pollux), die een tempel hadden vlak bij haar altaar. Hun paarden zouden uit de bron gedronken hebben toen ze de goede tijding kwamen brengen over de zegen bij het Meer Regillus in het jaar 494 v.o.j. Een tempel voor Juturna stond op de Campus Martius. Deze was opgericht door Lutatius Catulus, en waarschijnlijk gewijd op 11 januari, de datum van de Juturnalia op het Forum. De Juturnalia werd gevierd op elf januari, als ook de Carmentalia begon. Aan het feest werd vooral deelgenomen door mensen die beroepsmatig een band hadden met water. Verder namen mogelijk ook dichters en schrijvers deel, omdat de bronnimfen hun inspiratie via het bronwater verspreidden. Ook werd ze ge?erd tijdens de Vulcanalia op 23 augustus, samen met Stata Mater, de godin die de vuren uitdoofde. De Vulcanalia waren gewijd aan de vulkaangod Vulcanus. Zowel de staat als burgers brachten offers aan Juturna. De offers bestonden uit geiten, lammeren, melk of olie. Wijn echter werd nooit aan haar geofferd. Virgilius noemde Juturna als zuster van de prins Turnus. Haar echtgenoot was Janus, de god van het eind en het begin met de twee gezichten. Ze was de moeder van de brongod Fons of Fontus. Ooit had ze een affaire met de god Jupiter. Dit werd door de nimf Larunda of Lara verraden aan Juno, die analoog aan de Griekse Hera als echtgenote van de oppergod werd gezien. Jutu...http://www.nissaba.nl/godinnen-juturna.php

Manto
(Juturna) (Juturna) Manto was een priesteres of Sibylle. De Sibyllen waren oorspronkelijk priesteressen van het orakel van Delphi. Haar werkgebied was Thebe in Bo?ti?. Haar vader was de blinde ziener Tiresias, die gedurende zeven jaren zelf een vrouw was geweest. Volgens Pausanias was de steen waarop de priesteressen zetelden terwijl ze hun orakels spraken in zijn tijd nog te zien. De steen heette de zetel van Manto. In Delhpi werd Manto geassocieerd met Apollo, die daar het oude orakel van de aardgodin had overgenomen. Apollo had haar naar Azi? gezonden om daar het orakel van Clarus te vestigen. © nissaba.nl Deze pagina is 1773 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-manto.php

Mater Matuta
(Manto) (Manto) Geboortegodin en godin van de ochtendschemering, vereerd door de oude Italische volken. Als de roodgekleurde ochtendschemering bracht ze dagelijks de zon voort, en begeleidde hem op zijn reis door de hemel. Ze was tevens de beschermster van de pasgeborenen. De rode kleur van de dageraad werd wel metaforisch opgevat als de kleur van het bloed dat de geboorte van het nieuwe leven begeleidt, of als menstruatiebloed. Ze was ook godin van de zee en de haven. Ze werd ook gelijkgesteld aan de geboortegodin Eilythia. Verder werd ze ge?dentificeerd met Ino of Leukotheia. Ovidius noemde haar de Thebaanse godin. Er is ook een verband met de Egyptische godin Matet, wier naam 'groei' of 'toenemende kracht' betekent. De Griekse dageraadgodin Eos komt overeen met de Romeinse Aurora. Een tempel voor haar stond bij Satricam, in de buurt van Anzio. Een andere tempel stond in Rome op het Forum Boarium, waar de veemarkt werd gehouden. Op 11 juni werden hier de matralia gevierd, een feest voor moeders, waaraan alleen vrouwen mochten deelnemen die met hun eerste echtgenoot waren gehuwd. Zij mochten een krans op het standbeeld leggen. Aan Matuta werd geel gebak geofferd, testuacium ('potgebak'), dat werd gebakken in een aarden pot. De eerste gebeden van de vrouwen gingen uit naar hun neven en nichten, en dan kwamen hun eigen kinderen aan de beurt. De vrouwen brachten een offer van bloemen, en ze droegen de kinderen van hun verwanten, om voor hun de bescherming van de godin te vragen. Dit ritueel herdacht de geschiedenis van Ino of Leukotheia, die de zorg op zich nam voor Dionysos, het verweesde kind van Ino's zuster Semele. Ino werd soms als eerste, soms als tweede echtgenote genoemd van Athamas, die eerder was gehuw...http://www.nissaba.nl/godinnen-mater-matuta.php

Ops
[Andere spelling: Opis](Mater Matuta) (Mater Matuta) Ook gespeld Opis. Haar naam betekent 'rijkdom'. Ze komt overeen met de Etruskische graangodin Epiune. Ze komt overeen met de Romeinse korengodin Ceres of Bona Dea. Ze is ook dezelfde als Maia of Fauna. Ook werd ze Ma, Oma of Maia Maiestas genoemd. Een andere naam voor haar was Consivia. Ze is dezelfde als de Griekse korengodin Demeter. In het Grieks was haar naam Plouto. In de Middeleeuwen werd ze Habondia of Abundantia genoemd. Ops was de ontwerpster van de Romeinse wet. Haar rituelen waren niet toegankelijk voor mannen, behalve gedurende de decemberfeesten, tijdens de Opalia, een feest met een orgiastisch karakter, waarbij de band met de aarde een rol speelde. Dit feest werd op 19 december gevierd, op de derde dag van de Saturnalia. De Saturnalia duurden van 17 tot 23 december, de dagen rond het wintersolstitium, en waren gewijd aan Ops en de zaaigod Saturnus, het Romeinse equivalent van Kronos, de echtgenoot van Rhea. Saturnus werd beschouwd als haar gemaal of als haar broer. Ops en Saturnus deelden hun tempel, de Ops Capitolina, op het Capitool. De rituelen werden geleid door een priesteres. In deze tempel was de schatkist van de staat ondergebracht. Met Ceres deelde Ops een tempel op het Forum Romanum. Verder had ze een altaar in de Regia, het oude paleis van de koning. Tijdens de Saturnalia had iedereen vakantie, oorlogen werden opgeschort, en zelfs werden misdadigers vrijgesteld van berechting. Gedurende dit feest werd de eerste tijd van de mensen, de zogenaamde 'Gouden Tijd', herdacht, toen de mensen nog in harmonie leefden met de natuur. Het werd ook opgevat als terugkeer naar de onbezorgde vreugde van d...http://www.nissaba.nl/godinnen-ops.php

Pakhet
[Andere spelling: Pakht(Pakhet [Andere spelling: Pakht, Pekhet](Ops) vorige volgende (Papa)) Pakhet is een aspect van een de leeuwgodin Sekhmet. Ze is in feite een versmelting van twee Egyptische godinnen, de katgodin Bast en de leeuwgodin Sekhmet. Ze werd afgebeeld als een vrouw met het hoofd van een kat. Ze doodde vaak slangen met haar klauwen. De Egyptische farao Hatsjepsoet (ca 1450) liet een een tempel voor Pakhet uithouwen in een rots bij Beni Hasan. Beni Hasan is bekend vanwege de graven die dateren uit het Middenrijk, van ca. 2040-1640. Hatshepsoet, de vijfde farao van de 18e dynastie uit het Middenrijk, liet een hieroglyfentekst aanbrengen waarin ze de Hyksos verwierp. Ze kondigde haar missie aan om de tempels te restaureren die door de Hyksos waren vernietigd. De Grieken noemden deze ondergrondse tempel Speos Artemidos; zij stelden Pakhet gelijk aan Artemis vanwege haar kenmerken als jachtgodin. In de catacomben hier werden veel gemummificeerde katten gevonden. Hatshepsoet en haar dochter bouwden ook een andere tempel voor Pakhet, bekend als Speos Batn el-Bakarah. http://en.wikipedia.org-wiki-Pakhet http://per-bast.org-bast-essay14.html© nissaba.nl Deze pagina is 1917 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-pakhet.php

Papa
(Pakhet) (Pakhet) Papa. 'Plat'. Aardgodin (maakster van het land), beschermster van het eerste leven op Hawaii en Nieuw-Zeeland. Naam: Papa-ha-nau-moku (zij die het land heeft voortgebracht). Op Hawaii heette ze ook wel Haumea. Als Haumea is ze de beschermster van de geboorte en van de landbouw. Ook werd ze vereerd als de moeder van de vulkaangodin Pele. Haar echtgenoot op Hawaii was Wakea; in Nieuw-Zeeland de hemelgod Rangi (ook wel Raki); Op Tahiti was ze gehuwd met Tu-Tum. Papa op Hawaii voorzag de eilanden van een onderzees fundament. Ze huwde met Wakea, het eerste stamhoofd, kreeg vele kinderen en overstelpte het volk met geschenken. Toen Wakea een incestueuze relatie begon met zijn dochter, verliet ze uit boosheid de aarde en strafte de mens met sterfelijkheid. Tevens was dit het begin van een samenleving onderverdeeld in klassen. Een van haar kinderen was de eerste slaaf. De Papa van Nieuw-Zeeland (Maori's) was gehuwd met Rangi. Hun verstrengeling was zo innig dat de nakomelingen niet uit haar buik konden ontsnappen. De bosgod Tane-mahuta, hun zoon, duwde hen uit elkaar, zodat hemel en aarde nu gescheiden waren. De stormgod Tawhiri-matea teisterde zijn broers met storm en noodweer. De krijger Ty-matavenga was de enige die zich niet klein liet krijgen, en uit boosheid at hij al zijn andere broers op. Tane-mahuta kreeg het gezag over de hemel. Door de overstromingen tijdens deze strijd ontstonden de eilanden in de Grote Oceaan. Deze mythologie vertoont overeenkomsten met die over de Egyptische hemelgodin Noet en haar echtgenoot, de aarde Geb, die door hun vader, de luchtgod Sjoe uit elkaar werden geduwd. Ook bij de Grieken was dit verhaal bekend. De kinderen van de aarde Gaia en de hemel Uranos konden pas ...http://www.nissaba.nl/godinnen-papa.php

Pax
(Papa) (Papa) Munt van de keizer Tiberius met op de achterzijde Livia als Pax op een troon, met lauriertak en scepterhttp://www.nissaba.nl/godinnen-pax.php

Pele
(Pax) (Pax) Pele. Pele was de vuur- en vulkaangodin op Hawaii. Ze was tevens godin van de natuur, chaos, ceremonies en seksualiteit. Op Hawaii was de aardgodin Papa haar moeder. Papa werd ook Haumea genoemd. Volgens een bron was Pele de dochter van Hina en Kane-hoa-lani. Volgens een ander verhaal was Kane-hoa-lani haar broer. Hina heerste over het water, en veroorzaakte een enorme vloed, waardoor Pele werd gedwongen over de oceaan rond te zwerven, tot ze op Hawaii kwam. Pele woonde in de krater van een aktieve vulkaan, Halema'umu'u. De vulkaan fungeerde als hiernamaals voor de overledenen, en Pele bewaakte hier de zielen van de doden. Ze werd verleid door Kamapuk'a ('varkensjong'), een heldengod of -mens met een knots. Ze noemde hem een vies varken, en er ontstond een ruzie met veel vuur, regen en mist. Volgens een legende verliet Pele haar geboorteland na een ruzie om een man met haar zus Na-maka-o-ka-hai (ook N?maka), een zeegodin. De man was Au-kele-nui-a-iku, een tovenaar die met zijn magische kracht de bron met het levenswater had ontdekt. Na-maka-o-ka-hai achtervolgde Pele, verwoestte haar land met een vloedgolf en joeg haar op. Pele's familie kwam haar te hulp, maar allen raakten hun huis kwijt en werden door het woeste water de oceaan in gedreven. In kano's konden ze zich veilig stellen op verafgelegen eilanden. Pele sloeg overal waar ze kwam met haar magische schep Pao-a een vulkaan uit de grond, als woonplaats. Aan de rook van de vulkanen, die tot in de hemel reikte, zag haar zuster de zee vanuit de verte dat Pele nog niet was vernietigd. Verder werd ze opgejaagd, tot Pele ten slotte, gewond en gebroken, voor dood werd achtergelaten. Pele trok verder naar Honolulu, en groef daar een put van vuur. I...http://www.nissaba.nl/godinnen-pele.php

Rumina
(Pele) (Pele) Romeinse godin van de borstvoeding. Haar zusters waren Cuba, de godin van de wieg, die de pasgeboren kinderen in slaap bracht, en Cunina, beschermster van de zuigelingen. Rumina was de godin van de borstvoeding en de moedermelk. Ze zorgde ervoor dat het kind aan de tepel van de moeder kon zuigen. Haar tempel of grot stond bij haar heilige vijgeboom de ficus ruminalis, op de Palatijnse heuvel en op het Forum Romanum in Rome. De Palatijn is de eerste heuvel waarop Rome is gebouwd. Dit zou de plaats zijn waar de tweeling Romulus en Remus vanuit de Tiber zouden zijn aangespoeld, en hier zou de wolvin de tweeling Romulus en Remus hebben gezoogd. De Romeinen associeerden het woord ruminalis met ruma of rumis, wat 'borst' zou betekenen. Misschien komt die associatie voort uit de vorm van de vijg. Ook de namen Romulus en Remus worden met 'ruma' in verband gebracht. Faustulus, de echtgenoot van de Vestaalse Acca Larentia gaf hen deze namen omdat hij de kinderen vond terwijl ze onder de boom door de wolvin Lupa werden gezoogd, volgens een oorsprongsmythe van de stad. Ruma was de naam die de Etrusken aan Rome gaven. 'Ruma' of 'Rome' wordt ook in verband gebracht met Etruskisch rumon of Grieks reuma, rivier of stroom. Mythologische aanwijzingen geven in elk geval geen uitsluitsel, omdat zowel de vijgeboom als de rivier worden geassocieerd met vruchtbaarheid en geboorte. De islamitische Mirjam, volgens de moslims de moeder van Jezus, baarde haar kind onder een dadelpalm aan een beek. De Finse Mariatta werd zwanger door het eten van een bes, kreeg haar kind in een stal bij de rietbeek Sara. Maar ook diverse goddelij...http://www.nissaba.nl/godinnen-rumina.php

Sopdet
[Andere spelling: Sopdu(Sopdet [Andere spelling: Sopdu, Sept](Rumina) vorige volgende (Theia)) Isis rijdend op een hond die Sirius voorstelt. Op haar hoofd draagt ze een stralende ster.http://www.nissaba.nl/godinnen-sopdet.php

Theia
[Andere spelling: Thea(Theia [Andere spelling: Thea, Thya](Sopdet) vorige volgende (Vrouwe van Fatima)) Theia. Griekse godin van het heldere daglicht. Ook werd ze beschouwd als de godin van het zicht (thea. Ook Theia Euryphaessa (schijnende). Hyginus noemt haar Aethra. Als dochter van de aarde Gaia en de hemel Uranus was ze een van de Titanen. Haar echtgenoot was Hyperion. Haar kinderen waren de dageraad Eos, de zon Helios en de maan Selene. Theia is ook een naam voor Thetys of Dione. Ook wordt Eurynome genoemd als Theia's moeder. Als godin van de helder schijnende blauwe hemel werd ze ook geassocieerd met de schitterende edelstenen en edelmetalen. In Thessali?, waar Theia de titel Ikhnaie droeg, bevond zich een orakel voor Theia. Ook een aantal van haar Titaanse zusters waren bekend vanwege hun orakels. Het orakel van Delphi werd geassocieerd met Phoebe, een naam voor de maan of Artemis. Mnemosyne beheerde het orakel van Lebadeia, Dione profeteerde in Dodona en Themis werd bij al deze orakels ge?erd. © nissaba.nl Deze pagina is 2282 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-theia.php

Vrouwe van Fatima
(Theia) Vrouwe van Fatima. Heilige maagd van de stad Fatima in Portugal, die volgens een moderne legende in 1917 een aantal keren aan drie kinderen is verschenen, om te waarschuwen over de verdorvenheid van de mens en van de kerk. Tot de elfde eeuw, toen er nog moslims op het Iberisch schiereiland woonden, was Fatima een islamitisch centrum. Volgens de legende leefde er een koningin in de stad met de naam Fatima; toen Spanje Christelijk werd, bekeerde zij zich tot het katholicisme. Ze werd met Onze Lieve Vrouwe ge?dentificeerd. Ongetwijfeld werd de stad in de islamitische tijd ge?dentificeerd met Fatima, de dochter van de profeet en de stammoeder van de Fatimiden, shi'isische moslims die het noorden van Afrika arabiseerden en ook Spanje binnenvielen. Fatima, die net als Maria de betekenis overnam van godinnen die werden vereerd voor de islamisering, had de betekenis overgenomen van de Arabische beschermgodin van de stad AlLat. Toen Spanje katholiek werd, nam Maria Fatima in zich op, terwijl de legende ontstond dat Fatima een koningin was die zich bekeerde. De stad bleef echter haar naam dragen. De bekering volgt hetzelfde proc?d? als dat van de christelijke heiligen, voormalige goden en godinnen die als heilige werden opgenomen in het christendom. In de islam werd dezelfde werkwijze toegepast op de familieleden van Mohammed en de hoofdpersonen uit de vroegste, mythische geschiedenis van de islam. In het jaar 1917, toen Europa in de ban was van de bloedige Eerste Wereldoorlog, en Rusland zich opmaakte voor de bevrijding hieruit door de ongelovige, marxistische revolutie, verscheen Onze Lieve Vrouwe aan drie kinderen, en deelde hen een boodschap mee die uit drie geheimen bestond. De eerste 'profeties' hadden betrekking op de heers...http://www.nissaba.nl/godinnen-vrouwe-van-fatima.php