Kopie van `Nissaba`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nissaba
Categorie: Religie en filosofie > Godinnen
Datum & Land: 14/06/2013, NL
Woorden: 266


Bat
(Bast) (Bast) Egyptische godin. Op het ratelinstrument dat in haar cultus werd gebruikt, de bat, stond zij afgebeeld met het hoofd van een koe. © nissaba.nl Deze pagina is 1426 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-bat.php

Bau
[Andere spelling: Baba](Bat) (Bat) Gula en Bau, de verzorgsters van de levensboom, geven een vrouw een zegen.http://www.nissaba.nl/godinnen-bau.php

Baubo
(Bau) (Bau) Baubo houdt van een grapje. Ze is afgebeeld met haar hoofd direct op haar benen, zonder romp. Terracotta beeldje uit Priene, ca. 5e eeuw v.o.j.http://www.nissaba.nl/godinnen-baubo.php

Beiwe
[Andere spelling: Paive](Baubo) (Baubo) Finse zonnegodin. Haar dochter is Beiwe Neida, de 'zonnemaagd'. Ze is verwant aan de Baltische Saule en de Hongaarse Xatel Ekwa.© nissaba.nl Deze pagina is 1629 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-beiwe.php

Belet Ili
[Andere spelling: Belet-Ili](Beiwe) (Beiwe) Belit-Ili. 'Meesteres van de Goden'. Ook Belet-Ili. Titel van de Akkadische Ishtar en van de Soemerische Inanna. Andere namen: Mami, Ninlil, In de mythe van Atrahasis wordt ze ook Mami en Nintu genoemd. Als vroedvrouw en godin van de baarmoeder is zij degene die de sterfelijke mens schept, zodat deze het werk voor de Annunaki kan verrichten. Ze gebruikt hiervoor niet haar baarmoeder, maar klei die ze van Enki kreeg. Na een reinigingsceremonieel wordt de intelligente god Geshtu-e geofferd; zijn bloed mengt Nintu met de klei. Er verscheen een ziel in, en Nintu verklaarde dit als het levensteken. In de kamer van het lot, waar de baarmoedergodinnen waren verzameld, reciteerde Nintu gezangen. Vervolgens haalde ze veertien stukken van de klei, plaatste er zeven links en zeven rechts, en plaatste er een baksteen (bahar) tussen. De baksteen had betekenis als geboortesteen. De geboortesteen nam zowel een functionele als een religieuze plaats in bij de geboorterituelen. Met riet werd de navelstreng doorgesneden, en de baarmoedergodinnen maakten zeven vrouwen en zeven mannen, de eerste zeven mensenparen. Er werd als regel ingesteld dat in het huis waar een kind werd geboren zeven dagen een baksteen moest staan, en Belet-Ili wordt vereerd, en moest Mami worden genoemd. De moeder snijdt zelf de navelstreng door. Tien maanden later vond de eerste geboorte plaats, en Mami opende de baarmoeder. Met bedekt hoofd voerde ze haar taak van vroedvrouw uit. Ze deed haar gordel om, sprak een zegen uit, maakte een tekening in meel en plaatste een baksteen. Na de geboorte wordt het bed klaargemaakt voor de vrouw en haar echtgenoot. De liefdesgodin Isjtar, die zich verheugt in de band tussen man en vro...http://www.nissaba.nl/godinnen-belet-ili.php

Beletseri
[Andere spelling: Belit-tseri(Beletseri [Andere spelling: Belit-tseri, Beletsheri](Belet Ili) vorige volgende (Belisama)) Beletseri. Belit-tseri of Beletsheri. Meesteres der dieren, Koningin van de woestijn of Koningin van de steppe. Mesopotamische godin, vereerd in Akkad. In het Gilgamesj-epos wordt ze schrijfster van de onderwereld genoemd. Ze knielt voor de onderwereldgodin Eresjkigal, aan wie ze haar tablet voorlas. Toen Enkidu, de wilde vriend van Gilgamesj, naar de onderwereld kwam om te sterven, vroeg ze wie hem had gebracht. Op dit punt is de tekst helaas onderbroken. Beletseri's echtgenoot is Amurru, een Akkadische, nomadische god, die wordt gelijkgesteld aan de Soemerische stormgod Martu. Maar als echtgenote van Martu werd ook de West-Semitische Asratum genoemd. Beletseri is ook een naam voor Ninhursag als de 'Vrouwe van de Wilde Dieren'. Beletseri wordt ook wel ge?dentificeerd met Gesjtinanna, de zuster van Inanna's geliefde Dumuzi (Adon Tammoez), die gedurende een half jaar zijn plaats in de onderwereld overnam. Ook een Husbishag ('vrouwe van het boek') werd genoemd als degene die het tijdstip van sterven bijhield. Tabletten of boeken van de onderwereldgodin bevatten de namen en daden van de doden. Dit hun samen met hun lot, en de lotsgodinnen waren degenen die dit vanaf de geboorte vastlegden in hun boek. Uit de Soemerische tijd zijn al de gulses bekend, de schrijfsters van de onderwereld die onder leiding stonden van de genezende godin Gula. Zij zijn verwant aan de Romeinse fata scribenda en aan de Noorse lotsgodinnen, de Nornen, die ook een boek bijhielden. De betekenis van dit boek is tot in onze tijd overgeleverd in het Sinterklaasfeest; hier staan de namen van de 'stoute ki...http://www.nissaba.nl/godinnen-beletseri.php

Belisama
(Beletseri) (Beletseri) Zuid-Keltische licht- en vuurgodin. De Romeinen associeerden haar met Minerva. Een andere Keltische godin aan wie de Romeinen Minerva gelijkstelden was de Britse graan- en haardgodin Brigid. Belisima kwam in Ierland ook voor als een titel voor Brigid. Belisama werd vooral vereerd in het zuiden van Galli?, in de Alpen en in Noord-Itali?. Het Ierse sam of samrad betekent zomer. Het is verwant aan 'zomer' en andere Germaanse woorden voor zomer, zoals Duits 'sommer', oud-Engels sumor en oud-Noors sumar. Verder is het ondermeer verwant aan Avestisch ham ('zomer') en oud-Indisch s?m? (half jaar, jaargetijd). Belisama's ega was de lichtgod Belenus. Hun namen zijn ook verwant aan het Semitische Ba?lat of Belit(vrouw) en Ba?l (heer). Shamat of Shams was in de Semitische mythologie een naam voor de godin van de zon of het licht. Shamsh betekent 'zon'. In het zuiden van Arabi? werd de zon evenals bij de Kelten en Germanen als vrouwelijk beschouwd. Ons woord 'zon' is nog steeds een vrouwelijk woord; in Engeland is het tegenwoordig mannelijk, maar voor de zestiende eeuw was het vrouwelijk; in het Duits is het die Sonne. © nissaba.nl Deze pagina is 1997 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-belisama.php

Bellona
(Belisama) (Belisama) Bellona. Ook Ma of Ma Bellona. Romeinse oorlogsgodin. Ze draagt een helm op het hoofd, en in de handen een zwaard of een fakkel. Ook blaast ze soms op een trompet. Haar naam wordt in verband gebracht met bellum, 'oorlog'. Haar verering kwam al voor bij de oud-Italische volken, in Toscane en bij de Etrusken. Ze kan worden ge?dentificeerd met Ma, Enyo, Nerio en andere oorlogsgodinnen. Bellona werd geassocieerd met de oorlogsgod Mars, wiens wagenmenner ze was. Een telg van het Sabijnse geslacht Claudius bouwde in het jaar 296 v.o.j. voor haar een tempel op het Marsveld, buiten Rome, vlak bij een altaar voor Mars. Voor de tempel stond een zuil, de columna bellica; over deze zuil wierp de Fetialis een speer in een afgebakende ruimte bij wijze van oorlogsverklaring. In 64 v.o.j. brandde de tempel af. Als echtgenote van Mars werd Bellona ook gelijkgesteld aan Nerio, die uit een oude, Sabijnse cultus met Mars (de Romeinse evenknie van de Griekse Ares) stamt. Maar Mars werd ook haar broer of vader genoemd. Bellona's priesters werden gerecruteerd uit gladiators. De Romeinen identificeerden Bellona met de Klein-Aziatische Ma, die behalve associatie met de oorlog ook betekenis had als landbouw- of vruchtbaarheidgodin. Dezelfde combinatie is ook te vinden bij Mars, die zelf voortkomt uit een oude landbouwgod. Deze godin werd in Rome ge?ntroduceerd tijdens oorlogen met de koning Mithridatus van Pontus, uit Cappadoci?. Zij werd ook vereerd door de Skythen en Thraki?rs. De priesters van deze godin heetten Bellonarii. Ook priesteressen namen deel aan de orgiastische dienst voor deze godin. Hun diensten werden gekenmerkt door het toeb...http://www.nissaba.nl/godinnen-bellona.php

Beltis
[Andere spelling: Baltis(Beltis [Andere spelling: Baltis, Beltu, Belit, Belet](Bellona) vorige volgende (Bendis)) Beltis. Ook Baltis. De Griekse of Syrische vorm van het Semitische Ba?lat, 'Vrouwe', een titel van de West-Semitische godin. Het mannelijk equivalent was Ba?l. In oude Babylonische documenten kwam de vorm Beltu, Belit of Belet voor, samen met het mannelijke 'Bel'. De titel Belti is te vertalen als 'Mijn Vrouwe', een titel die tot vandaag is overgeleverd als Madonna. De titel werd vaak gebruikt zonder te verwijzen naar de naam. Net als Ba?l kon Belit of Beltis voor de naam van iederen godin worden gebruikt. Samenstellingen komen voor met Zer-Pan?tum, Nanaya en Ishtar. In Nippoer in het zuiden van Mesopotami? (tegenwoordig Niffar in Irak) stond een grote tempel voor Belet en haar gemaal Bel. Bel viel later samen met Mardoek, Belet met Isjtar. In Assyri? werd Beltu wel de echtgenote van Assur genoemd, de god aan wie de Assyri?rs hun naam ontleenden. Een latere vorm heeft ook betrekking op Astarte of een equivalent hiervan, zoals de Meesteres van Byblos, Ba?lat Gebal. Maar 'Astarte' is zelf te vertalen als Vrouwe van de stad of Vrouwe met de toren (naar de toren of polis die Astarte op het hoofd droeg). In de bijbel wordt de meervoudsvorm gebruikt als wordt gesproken van de 'ba?ls en astarten', die door het hele land worden vereerd. 'Beltis' werd gebruikt alsof het een naam was. Op dezelfde manier werd de Griekse naam 'Adonis' afgeleid van het Fenicische 'Adon', dat 'heer' betekent. Met 'heer' werd bijvoorbeeld verwezen naar Tammoez ('Adon Tammoetz'), de geliefde van de godin die bij de Grieken gelijk werd gesteld aan Aphrodite. De Griekse mythische koning Belos ontleende zijn naam aan 'ba?l', een...http://www.nissaba.nl/godinnen-beltis.php

Bendis
[Andere spelling: Artemis Tauropolos](Beltis) (Beltis) Terracotta beeld van Bendis als de jachtgodin Artemis, met korte kleding, laarzen en een hond, maar met Thracische kaphttp://www.nissaba.nl/godinnen-bendis.php

Benten
(Bendis) (Bendis) Benten, de beschermgodin van de kunsten, spelend op haar biwahttp://www.nissaba.nl/godinnen-benten.php

Berecynthia
(Benten) (Benten) Berecynthia. Naam voor Cybele in Galli?, gedurende de Romeinse bezetting. Ze werd vereerd als graangodin, en haar beeld werd tijdens een graanfeest door de velden gedragen. Een zingende en dansende menigte begeleidde haar in een processie. Vanaf de vierde eeuw werd haar verering verboden. Cynthus was een epitheton voor Artemis als de godin van de berg Kynthos op Delos, waar haar broer Apollo en soms ook zijzelf geboren was; hun moeder Leto rustte daar uit op de berg Kythos, bij een palmboom en de stromen van Inopus. Ook Cynthia. © nissaba.nl Deze pagina is 2198 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-berecynthia.php

Berehynia
(Berecynthia) (Berecynthia) Berehynia. Russische oogstgodin. De vrouwen borduurden voor haar een kleed voor haar feestdag, ca. 8 september. Acht september werd beschouwd als haar geboortedag. Ook de geboortedag van Maria wordt op deze dag gevierd. Berehynia kan worden vertaals als 'nimf' (bruid?).© nissaba.nl Deze pagina is 1436 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-berehynia.php

Bertha
(Bero?) (Bero?) Bertha. Zie Perchta. © nissaba.nl Deze pagina is 1340 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-bertha.php

Blodeuwedd
[Andere spelling: Blodeuwydd](Bertha) (Bertha) Blodeuwedd of Blodeuwydd ('Bloemengezicht' of 'Bloedbruiloft', 'Bloedverbintenis') was een bloemenmeisje uit de Keltische mythologie van Wales. In de Mabinogion uit de veertiende eeuw wordt beschreven hoe zij geheel uit bloemen werd gemaakt als echtgenote voor Llew Llaw Gyffes. Deze komt overeen met de Ierse Lugh. Hiermee trachtte Gwydion, de broer van Arhianrod, de uitspraak van Arianrhod te ontkrachten dat hij geen vrouw zou vinden uit het ras dat op dat moment op de aarde heerste, tenzij zij zelf hem een vrouw gaf. Deze uitspraak is een verwijzing naar de Keltische gewoonte, waar volgens het matrilineaire recht de moeder een rol speelde als huwelijksmakelaar. In het Middeleeuwse verhaal wordt dit echter uitgelegd als een vloek, waarbij Lleu wordt verhinderd te kunnen trouwen. Met Math vervaardigde Gwydion haar uit onder andere eikebloesem en brem; ze werd het mooiste meisje dat ooit door mensen was gezien. Haar naam werd Blodeuwedd. Het meisje werd echter verliefd op Gronw, de heer van Penllyn. Zij doodden Llew op een magische manier. Blodeuwedd maakte hem onschadelijk door zijn haar aan een boom te binden. Hij werd gedood door een speer die op zondagen was gemaakt, terwijl hij met zijn ene voet op een geit stond en met zijn andere in het bad. Graves wijst op de overeenkomst van motieven bij de moord op Agamemnoon door Klytaemnestra en haar geliefde Aegistus; Agamemnoon werd vermoord terwijl hij niet gekleed was en niet ongekleed (hij was gevangen in een net), niet in het water en niet op het droge (hij stond met zijn ene voet in het bad, met zijn andere op de vloer), niet in zijn paleis en niet erbuiten. Ook het belemmeren van zijn kracht door het binden van het haar komt in vele verhalen ...http://www.nissaba.nl/godinnen-blodeuwedd.php

Boeken bij bol.com
Vrijdag 18 April 2008, 7:36 pm - Categorie: default Onderstaande boeken zijn bij bol.com te bestellen.http://www.nissaba.nl/godinnen-entry-88

Boldog Asszony
(Blodeuwedd) (Blodeuwedd) Boldog Asszony. Hongaarse vruchtbaarheidsgodin, geassocieerd met geboorte en de oogst. Er worden in totaal zeven godinnen met deze algemene naam aangeduid. Nagy Boldog Asszony is een van hen; zij is tevens de moeder van de rest. Het zevental wordt beschouwd als beschermster van het leven en de familie. Zij hebben de macht te genezen en bezitten kennis over genezende kruiden. Ze reguleren de vruchtbaarheid van het leven in de natuur, van de oogst en van de mensen. © nissaba.nl Deze pagina is 1651 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-boldog-asszony.php

Bona Dea
(Boldog Asszony) (Boldog Asszony) Bona Dea. 'Goede godin'. In Rome heette ze Fauna. Ze is dezelfde als Diana. Verder werd ze vereenzelvigd met Maia, Ops en Fatua. Ze bezat helende kracht, en ze schonk vruchtbaarheid. Ze werd afgebeeld als een oudere vrouw met puntige oren, en met een slang. De attributen van de godin waren de hoorn des overvloeds en de slang, die geneeskracht symboliseerde. Twee belangrijke feestdagen werden gevierd op de eerste dag van de maand, de calendae, met nieuwe maan. Deze dagen waren 1 mei en 1 december. Op de eerste dag van de maand werd een gedekte tafel klaar gezet, als bezwerend middel, opdat het jaar overvloed en geluk zou verschaffen. Dergelijke gebruiken werden tot ver in de Middeleeuwen beschreven, vooral door christelijke monniken die het veroordeelden. De gasten die werden verwacht, werden algemeen aangeduid met de naam 'goede vrouwen', of 'goede godin'. In heel Europa bestaan hierover verhalen, ondermeer over Perchta en Holda, en vrouwen die bekend stonden als fee?n of Parcen. In Itali? deed men dit voor Diana, of voor haar verschillende manifestaties. In de Middeleeuwen kreeg de Bona Dea namen als Habundia of Herodias. Op 1 mei werd ze ge?erd in haar tempel op de Aventijnse heuvel. Deze tempel werd uitsluitend onderhouden door vrouwen. In de tuin van de tempel werden zieken verzorgd met de geneeskrachtige kruiden die hier werden verbouwd. Haar orakels werden uitsluitend aan vrouwen onthuld. Vanwege haar betekenis voor vrouwen werd ze ook wel Feminae Dea genoemd. Als profetes was ze ook verbonden aan de archa?sche tempel van de faten in Albunea, ooit de zetel van de Tibertijnse Sibylle, een der Sibyllen, tot het door mannelijke priesters werd overgenomen onder leiding van Faunus, na...http://www.nissaba.nl/godinnen-bona-dea.php

Brid
(Bona Dea) (Bona Dea) Brid. Keltische godin van het licht, de oudste vorm van Brigid. Haar naam is verwant aan bright, 'helder' of 'schitterend', via beorth, wat verwant is aan het Germaanse berkhiaz, 'wit' of 'lichtend', teruggaand op de Indo-Europese wortel bhereg, 'glanzend', 'wit'. Haar naam is dus mogelijk verwant aan het Germaanse Perchta. Ze was een maagdelijke godin voor wie net als voor de Romeinse haardgodin Vesta een eeuwig vuur werd brandend gehouden. Zij werd geassocieerd met licht en inspiratie en met vaardigheden die in verband stonden met het vuur, zoals de metaalbewerking en zuivering.© nissaba.nl Deze pagina is 1881 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-brid.php

Brigantia
[Andere spelling: Brigant](Brid) (Brid) Brigantia. Ook Brigant. Beschermgodin van de Keltische Briganten. De Briganten waren een aan de Kelten verwant volk dat de Britse eilanden al vroeg bewoonde. Ze spraken Britse en Keltische dialecten. De diverse kleine staten van de Briganten strekten zich uit van Derbyshire tot aan de Schotse grens. De godin die dit volk hun naam was was Brigant of Brigantia; zij werd later gelijkgesteld met Brigid. Brigantia betekent 'Verhevene'. Zij was een godin van het landleven en de rivieren, en de beschermster van de kuddes. Ze was grootgebracht met de melk van een witte koe met rode oren, die afkomstig was uit de Andere Wereld. Brigantia heeft ook kenmerken van een oorlogsgodin. Als symbool van de overwinning was ze gekroond, staande op een wereldbol. Ze was gewapend en droeg een borstplaat. Ze werd ook wel met ontblote borsten afgebeeld in gezelschap van de oorlogsgod en een slang met het hoofd van een ram. Brigantia bezat het vermogen om te genezen. In deze hoedanigheid wordt ze geassocieerd met water. De rivieren Briant en Brent zijn naar haar genoemd. Een bekende aanbidster van Brigantia was de Keltische koningin Cartimandua. Uit een inscriptie in de Muur van Hadrianus blijkt dat de Romeinen haar identificeerden met Dea Caelistis, een naam waar ook Libera of Tanit mee werden aangeduid. Het is ook mogelijk dat de heiligdommen die door de Romeinen werden gewijd aan Minerva aanvankelijk van haar waren.© nissaba.nl Deze pagina is 1853 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-brigantia.php

Brigid
[Andere spelling: Brigit(Brigid [Andere spelling: Brigit, Brigidda, Brighid, St. Brigid, St. Bride](Brigantia) vorige volgende (Britomartis)) Brigid. Brigid was beschermster van de dichtkunst, de smeedkunst en het heilige vuur. Kelten (Ierland). Andere namen zijn Brid, Bride (bruid), Brigit, Brigidda of Brighid. Ze werd gelijkgesteld met Brigantia, de beschermgodin van de Briganten in het noorden van Engeland. In Romeinse verslagen werd ze gelijkgesteld aan Minerva. Door de christelijke kerk werd ze later tot heilige uitgeroepen, een lot dat vele niet uit te roeien voormalige goden en godinnen ondergingen. Brigid was ook een graangodin en vruchtbaarheidsgodin, en de godin van de wijsheid. Ze was beschermster van de cultuur en beschaving. Ze wordt soms vereenzelvigd met Dana, haar moeder. Brigid werd door vrouwen vereerd. Voor haar werd een heilig vuur brandend gehouden. Haar tempel bij Kildare in Ierland werd een groot christelijk centrum, waar maagdelijke nonnen een vuur brandend hielden tot dit tijdens de Reformatie werd gedoofd. Volgens de middeleeuwse historicus Gerald of Wales was het mannen niet toegestaan het heiligdom te betreden waar het heilige vuur brandde, dat was afgebakend door een heg. Een soortgelijk vuur gewijd aan Minerva brandde bij Aquae Sulis, het oude heiligdom van Sul. In Schotland is St. Bride nog steeds de beschermheilige van het haardvuur, een familieheilige. Brigid was de maagdelijke zuster van de grote godin van de Kelten. Ze werd vereerd in Galli? en Brittanni?. Gebeden voor haar overleefden tot in de twintigste eeuw. In de Schotse traditie wordt ze wel beschouwd als de pleegmoeder van Jezus. Brigid was beschermster van de dichtkunst en de filibrecht, de traditie van Ierse bar...http://www.nissaba.nl/godinnen-brigid.php

Britomartis
(Brigid) (Brigid) Britomartis. Britomartis was een jachtgodin die werd vereerd op Oost-Kreta. Door verschillende Griekse schrijvers werd ze later vereenzelvigd met Artemis of Hekate. Op West-Kreta werd de maan vereerd als Diktynna, de netgodin. Diktyon betekent net, en Diktynna's naam lijkt samen te hangen met de jacht of visvangst met het net. Graves meldt dat voor de komst van het patriarchaat de koning gewapend met een net moest trachten te ontkomen aan zijn opvolger. Pausanias vermeldde dat zij dezelfde was als de Coryntische Aphaea, die een heiligdom had bij Aegina. Britomartis was de dochter van Carme, een achterkleinkind van Demeter, en Zeus. Zij hield van rennen en van de jacht. Op een dag sprong ze van een rots om te ontkomen aan koning Minos, waarbij ze in de netten van vissers verward raakt. Artemis redde haar, en maakte haar tot godin. De heuvel waarvan Britomartis sprong, werd volgens Kallimachus door de mensen van Kydonia sindsdien de 'Netheuvel' (Diktaion) genoemd. Hier werden offeraltaren opgericht. Strabo wees erop dat dit niet kon, omdat Kydonia hier niet in de buurt lag; bij Kydonia bestond wel een tempel met de naam Diktynnaian, op de berg Tityros. Ook de Pollyrheni?rs hadden een tempel voor Diktynna op Kreta. Ook Cassiopeia en Phoenix werden wel genoemd als ouders van Britomartis' moeder Carme. In Sparta, aldus Pausanias, bevond zich een heiligdom voor Artemis Issoria, die de bijnaam Limnaia droeg, Vrouwe van het Meer; degene die hier werkelijk werd vereerd was niet Artemis, maar Britomartis van Kreta. Op Aegina werd Diktynna ook Laphria genoemd. Dit was ook een naam van Athene, de geitgodin, die Pallas vilde en zijn of haar huid bewerkte tot haar schild of aigis. In de K...http://www.nissaba.nl/godinnen-britomartis.php

Burung Une
(Britomartis) (Britomartis) Landbouwgodin op Borneo in Indonesi?, vereerd door de Dajaks. © nissaba.nl Deze pagina is 1323 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-burung-une.php

Buto
[Andere spelling: Boeto](Burung Une) (Burung Une) Buto. Egyptische cobragodin, voedster van Horus. Andere namen: Uto, Edjo, Wadjet, Wadjit. © nissaba.nl Deze pagina is 1548 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-buto.php

Caca
(Buto) (Buto) Caca. Romeinse of pre-Romeinse numen van het vuur. Ook numen van de uitwerpselen; haar naam komt van het Latijns cacare (Grieks kakkan), dat bij ons het woord kakken heeft opgeleverd. Uitwerpselen van vee werden gebruikt als brandstof. Haar broer was de vuurspugende reus Cacus. Voor Caca brandde in Rome een eeuwig vuur in haar sacellum, dat werd onderhouden door maagdelijke priesteressen. In de Romeinse mythologie, beschreven door Ovidius en Vergilius, wordt Cacus of Kakos genoemd als een vuurspugend monster en een menseneter. Volgens Propertius had hij drie hoofden. Hij is de zoon van Vulcanus, de vulkaangod, en leefde in een donkere grot op de Aventijnse heuvel, waar geen daglicht kon doordringen. Aan de deuren waren mensenhoofden gespijkerd. Langs deze grot passeerde Herakles met het vee dat hij had gestolen van Geryon, om het naar Azi? te brengen. Cacus stal vier koeien en vier stieren en verborg ze in zijn grot, een enorm labyrint. Hercules vond de beesten door hun geloei, en doodde Cacus in een donderende strijd. Caca was een voorloopster van Vesta. Ze is ook verwant met Fornax, de godin van het broodbakken en de oven.© nissaba.nl Deze pagina is 2376 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-caca.php

Cailleigh
(Caca) (Caca) Cailleigh. 'Oude vrouw'. In Schotland was dit de naam voor de korenschoof die als laatste werd gemaaid. Ze werd vereerd of gevreesd als Zwarte Moeder ( zie Zwarte Madonna). Ze was de schepster van de wereld, en van grote bergketens van stenen, die uit haar schort vielen. Verder bracht ze vele mensenrassen voort. Ze had vele echtgenoten gehad. De oude naam van Schotland, Caledoni?, is misschien verwant aan het woord cailleigh. De Cailleigh bracht de mensen ziektes, en wie ziektes kreeg als de pokken, offerde een schaap aan een uit hout gesneden beeld dat haar voorstelde. Walker wijst op de overeenkomst met de Indiase Kalika, en op de etymologische verwantschap tussen beide namen. In de Middeleeuwen werd de Cailleigh de Zwarte Koningin die heerste over een paradijs in het westen. Volgens een legende zouden de Spanjaarden haar Califia noemen; naar deze Amazone zou een deel van de nieuw ontdekte paradijselijke wereld worden genoemd, en uiteindelijk zou de staat Californi? naar haar worden genoemd.© nissaba.nl Deze pagina is 2336 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-cailleigh.php

Calliope
(Cailleigh) (Cailleigh) Calliope. Haar naam is te vertalen als 'Zij die een schone stem heeft'. Ze is de Muze van het hero?sch epos, de filosofie en de retoriek. Attributen: schrijftafel en schrijfstift, perkamentrol, bazuin. Calliope bracht het Fenicische alfabet naar Griekenland.© nissaba.nl Deze pagina is 1910 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-calliope.php

Callirhoe
(Calliope) (Calliope) Callirhoe. Als een van de Oceaniden is ze een dochter van Tethys en Oceanos. Ze was gehuwd met Chrysaor ('gouden zwaard'), de zoon van Medusa, een van de Gorgonen, en de god Poseidon. Chrysaor werd in volle wapenrusting uit Medusa's hoofd werd geboren. Callirhoe werd de moeder van de driehoofdige reus met de naam Geryon. Zijn vee werd bewaakt door de tweehoofdige hond Orthos, een kind van de slang-vrouw Echidna en Typhon. Geryon en Orthos werden gedood door Heracles toen deze zijn vee stal. Echidna en Typhon waren in sommige versies van de mythe ook de ouders van Gorgon, de vader van de Gorgonen. Callirhoe woonde op het eiland Erytheia (tegenwoordig Gadeira) bij Okeanos. Volgens sommige moderne interpretaties zouden deze gebeurtenissen zich hebben afgespeeld in het huidige Spanje, bij de rivier de Guadalquivir en de stad Cadiz. Het eiland Erytheia zou vlak voor de kust van Cadiz liggen. Cadiz was een Fenicische kolonie, de verste die ze vestigden, buiten het gebied van de Middellandse Zee, voorbij de mythische 'poorten van Hercules' (Gibraltar). Callirhoe werd ook nog genoemd als moeder van Chione, met als vader Neilus, en als moeder van Minyas, met Poseidon als vader. De naam van Chrysaor is verwant aan een titel van de graangodin Demeter, Chrysaoros. © nissaba.nl Deze pagina is 1495 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-callirhoe.php

Callisto
(Callirhoe) (Callirhoe) Callisto. Zie Kallisto. © nissaba.nl Deze pagina is 1441 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-callisto.php

Camenae
(Callisto) (Callisto) Camenae. Bos- of bronnimfen uit de Romeinse mythologie, die de kunst van het voorspellen machtig waren. De camenae werden vereerd in een heilig bos vlak bij Rome, buiten de Porta Capena, de beroemde Romeinse poort die naar de Via Appia leidt. De namen van de camenae waren Carmentia, Egeria, Antevorta en Postvorta. In een latere tijd werden ze ge?dentificeerd met de Muzen. De hoogste van de camenae was mogelijk de vroedvrouw en zieneres Carmenta. Deze schonk de Romeinen het alfabet, zoals de Grieken dit kregen via de muze Calliope. In Rome bevond zich een heilige bron van de Camenae, waaruit de Vestaalse maagden het water voor hun rituelen haalden tijdens de Carmentalia, de feestdag van Carmenta, op 11 en 15 januari. De feestdag op 11 januari viel samen met de Juturnalia, de feestdag voor Juturna, de nimf van de bron van de eeuwige jeugd. Haar bron in Latium was beroemd vanwege het geneeskrachtige water. Een andere bekende nimf was Egeria. Zij schonk haar naam aan de lokatie van het heiligdom waar hun verering plaatsvond. Deze bestond uit een dal, de Vallis Egeria, een bos, een bron, een grot en een altaar. De bron met het bos eromheen bevond zich aan de voet van de Caelische heuvel, het dal werd gekruist door de vicus Camenarum, die was verbonden met de Via Appia. Numa Pompilius, de mythische eerste Romeinse keizer, zou bij de bron een bronzen aedicula, een klein tempeltje of huishoudaltaar voor de lares en de penates, hebben geplaatst; deze werd later verplaatst en kwam terecht in een tempel voor Hercules, die sindsdien Aedes Herculis et Musarum
Camise
(Camenae) (Camenae) Camise. Ook Camasenea. Romeins. De tweehoofdige deurgod Janus werd genoemd als haar echtgenoot. Zij spelen een rol in de ontstaansmythologie van Rome. Haar bekendste zoon was Tiberinus, de zijn naam aan de rivier de Tiber gaf nadat hij hier verdronk. Volgens een andere mythe werd Janus als zoon van Kreusa, de dochter van Praxithea, en Apollo ge?dentificeerd met Ion, de stamvader van de Klein-Aziatische Ioni?rs; Janus werd in Itali? verwelkomd door de alleenheerser Camesus, met wie hij een verbond sloot. Janus stichtte een kolonie op de berg Janiculum, die ligt aan de Tiber tegenover de zeven heuvels waarop Rome is gebouwd. Een andere echtgenoot van Janus was ook verbonden met water, namelijk de bronnimf Juturna, de moeder van de god Fontus (bron of fontein).© nissaba.nl Deze pagina is 1816 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-camise.php

Camunda
(Camise) (Camise) Camunda. Hindoe?stische godin, die in India al werd vereerd in de pre-Arische tijd. Ze woonde bij begraafplaatsen en ontving mensenoffers. Haar metgezel was Yama, de Heer der Doden, die ook werd beschouwd als de echtgenoot van Yami. Camunda werd meestal afgebeeld boven een lijk. Camunda werd boven de Zeven Moeders geplaatst. In de godsdienst van Shiva werd dit achttal ook wel genoemd als de acht echtgenotes van acht manifestaties van Sjiva, de Bhairava's. De Saiva's vereerden Camunda als Tsamundi of Tsamunti. Ze was de sjakti van de dodengod Yama, maar ze werd niet zoals gebruikelijk in seksuele gemeenschap met Yama afgebeeld. Ze rijdt op Yama's been. Yama wordt wel vaak afgebeeld met een erectie. Deze voorstelling, waarbij Tsamundi half op Yama's been zit, is een oudere voorstelling van de yab-yum-positie. Yami en Tsamunda vertonen overeenkomst, maar ze worden onderscheiden door hun attributen. Yami draagt een kan gemaakt van een schedel en gevuld met bloed; Tsamundi draagt bovendien in haar andere hand een scepter, een drietand, en heeft vaak een ossehuid op de rug. Camunda is de naam die Kali ontving toen ze de demonen Canda en Munda, waarmee Doerga in oorlog was, doodde. Kali bestormde de demonen rijdend op haar leeuw, ontzag inboezemend met haar gebrul. Ze onthoofde hen en bracht de hoofden naar Durga als offer, of als dierenoffer, zoals zij het noemde. Durga gaf haar naar aanleiding van haar overwinning op Canda en Munda de naam Camunda.© nissaba.nl Deze pagina is 1772 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-camunda.php

Canens
(Camunda) (Camunda) Canens. 'Zangeres'. Canens was een oud-Italische bosnimf. Ze was de dochter van Venilia en de deurgod Ianus. Met haar mooie zang betoverde ze de bossen en de stenen; de dieren stroomden toe om haar stem te horen. Canens had de bosgeest Picus lief, maar deze was door Circe of Pomona veranderd in een specht. Picus was te vergelijken met de Griekse silenen. Picus werd genoemd als de vader van de bosgod Faunus, die bij de Grieken Pan heette. Gedurende zes dagen en nachten zocht Canens hem overal, tot ze ten slotte, uitgeput door vermoeidheid, neerdaalde in de rivier de Tiber, waarin ze zingend verdronk. Het verhaal herinnert aan de Griekse nimf Syrinx, die op de vlucht voor Pan veranderde in een rietbosje, waar de god zijn panfluit uit sneed. © nissaba.nl Deze pagina is 1880 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-canens.php

Cardea
[Andere spelling: Cardoea](Canens) (Canens) Cardea. Ook Cardoea. Een andere naam voor haar was Crana of Carna. Cardea was de godin of numen van de scharnieren van de deuren. De god van de deuren, Janus, gaf haar de functie van ius cardinis na een liefdesrelatie. Ook gaf hij haar een witte doorn (spina alba), om de kwade geesten buiten de deur te houden, vooral de heksen die het bloed van zuigelingen opzogen. Janus veranderde volgens de mythe ook haar naam van Cranea in Carna. Carna was ook de beschermster van de gezondheid en welzijn. Varkensspek en tuinbonen waren een heilige, aan haar gewijde maaltijd, die werd genuttigd op de eerste dag van de maand juni, de kalendaei iuniae, die eveneens aan haar was gewijd. Deze dag werd ook kalendae fabariaegenoemd, naar de tuinbonen (faba). Tuinbonen werden genuttigd als middel tegen allerlei kwalen. De deurgod en god van het begin Janus had een weinig verbreide vrouwelijke pendant, Jana. Janus en Jana werden later gelijkgesteld aan Jupiter en Juno. De eerste dag van juni was, net als alle eerste dagen van de maand, gewijd aan Juno. Het hoofd van Janus was geplaatst boven deuren. Dit gebruik doet denken aan de plaatsing van yoni's in India bij ingangen van tempels. In Groot-Brittanni? zijn er nog oude kerken met ingemetselde Sheela na gigs die onverhuld tonen waar het om gaat. Omdat ook Juno verwant is aan de 'yoni', is dit verband tussen de yoni en Jana-Janus mogelijk ook te leggen. Een verband met seksualiteit en doorgangen komt ook naar voren in een mythe over Carna. Zij lokte haar minnaars in een grot om daar de liefde met haar te bedrijven, waar zij hen vervolgens alleen en gefru...http://www.nissaba.nl/godinnen-cardea.php

Carmenta
[Andere spelling: Carmentis](Cardea) (Cardea) Carmenta. Ook Carmentis. Romeinse godin, Moeder van het Alfabet. Ze was de godin van de gesproken of geschreven magische woorden en van de voorspelling. Ze vertaalde de Griekse letters naar de Latijnse, en schonk zo de Romeinen het alfabet. Ze was ook beschermster van de geboorte. Oorspronkelijk heette ze Nicostrate. Haar priesteressen heetten pontifices of flamines, of carmentes, en hun gezangen heetten carmen. Door middel van hun bezwerende incantaties, carmen geheten, riepen ze geesten op uit de onderwereld of hemel. Via het op een bepaalde manier van zingen van bepaalde woorden hadden ze bijzondere machten over hen. Ons woord charmeren is hiervan afgeleid. De carmentes hielpen vrouwen bij de geboorte en voorspelden de toekomst van de pasgeborenen. Twee carmentes, Porrima en Postverta, stonden haar bij. Ze werden vereerd als Carmentas zusters. Porrima zong van wat voorbij was, Postverta zong over wat nog moest komen. Een tempel voor haar stond bij de Porta Carmentalis in Rome. Deze zou geheel door vrouwen zijn gebouwd. Aan Carmenta werden uitsluitend vegetarische offers aangeboden. Dierlijk vlees of leer was in haar tempel niet toegestaan. De Carmentalia, gevierd op 11 en 15 januari, werden voornamelijk bijgewoond door vrouwen. Op deze dagen offerde men rijst, en er werd met room gevuld gebak gegeten dat was gebakken in de vorm van mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen, of driehoekig, gevuld met frambozenjam. Carmenta was waarschijnlijk de belangrijkste van de Camenae, bronnimfen die konden voorspellen. Deze werden later gelijkgesteld aan de Muzen. Die ston...http://www.nissaba.nl/godinnen-carmenta.php

Cassiopeia
[Andere spelling: Cassiopea(Cassiopeia [Andere spelling: Cassiopea, Cassiepea, Kassiopeia](Carmenta) vorige volgende (Catha)) Cassiopeia. Ook Cassiopea, Cassiepea of Kassiopeia. Ze werd ook Jopes genoemd. In de Griekse mythologie wordt ze genoemd als koningin van Ethiopi? of Joppe in Fenici?. Moeder van Andromeda. Haar echtgenoot was Cepheus. Apollodorus noemde een zoon Atymnius van Cassiepea en Zeus, waar de kinderen van Europa verliefd op zouden zijn geworden in plaats van op Miletus. Diverse Griekse volksverhalen geven aan dat de stad Joppa naar Cassiopeia is genoemd. De tegenwoordige naam van de stad is Jaffa. De naam van de stad wordt etymologisch afgeleid van het Hebreeuwse yafo, 'schoonheid'. De Griekse mythologie spreekt over een vloek die de stad trof als gevolg van Cassiopeia's schoonheid. Toen Cassiopeia opschepte over haar schoonheid en die van haar dochter, die de schoonheid van de zeegodinnen de Nere?den overtrof, zond Poseidon een vloedgolf en een zeemonster Ceto of Cetos, die de stad Joppa terroriseerden. Het orakel Ammon zei dat de vloek zou ophouden als Andromeda zou worden geofferd. Deze werd toen vastgeketend aan een rots, maar net op tijd kwam Perseus langs, die het monster versloeg en Andromeda wilde huwen. De Romeinse Plinius de Oudere identificeert de naam van de stad met een godin Jopa, de dochter van de windgod Aeolus. Volgens de Hebreeuwse traditie is de stad genoemd naar Japhet, een van de zonen van Noach. Noach wordt geassocieerd met de zondvloed; maar de stad werd ook getroffen door een vloedgolf, die Poseidon stuurde uit boosheid over Cassiopeia. Na de vloedgolf zond hij de zeedraak Ceto. De stad Joppe werd al in oude tijden bewoond door de Fenici?rs, en had al vroeg betekenis ...http://www.nissaba.nl/godinnen-cassiopeia.php

Catha
(Cassiopeia) (Cassiopeia) Catha. Volgens sommigen Etruskische zonnegodin en godin van het begin en de dageraad. Haar naam werd ook gespeld als Cautha, Cauthas of Cath. Ook Ati Cath, 'Moeder Zon'. Sommigen brengen haar naam in verband met de naam Catherina. © nissaba.nl Deze pagina is 1606 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-catha.php

Cel
(Catha) (Catha) Cel. Etruskische moedergodin. Lotsgodin, onderwereld, zonnegodin (?). Ook Cilens.© nissaba.nl Deze pagina is 1506 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-cel.php

Ceres
(Cel) (Cel) Ceres. Graangodin, beschermster van de graanhandel. Bij de Grieken heette ze Demeter; haar naam is verwant met de naam van Demeters dochter Kore, die bij de Romeinen de dodengodin Proserpina is. Een titel voor Ceres was Alma Mater. Oud-Italische en Romeinse godin. Attributen: Krans van korenaren, fakkel of skepter, vruchten- of bloemenkorf in de handen. Godin der plebejers. Haar naam wordt in verband gebracht met de Indo-Europese wortel cer, wat iets betekent als 'groeien' of 'voortbrengen'. Ook woorden als cre?ren en crescent berusten hierop. Dezelfde betekenis is nog te herkennen in het Engelse woord voor graan of graanproducten, cereal. Deze wortel is ook te herkennen in de naam van de Griekse Kore, de dochter van de korengodin Demeter, met wie Ceres door de Romeinen werd gelijkgesteld in de tijd van de bloei van de Griekse cultuur. Ook het achtervoegsel in de naam Dioscuren, de tweelingbroers van Helena, verwijst oorspronkelijk naar deze groeikracht. Ceres werd ook wel vereerd gezamenlijk met de aardgodin Tellus of Terra Mater. Verder komt ze overeen met Ops ('overvloed'). Verder werd ze vereerd in een triade met Libera en Liber, die als haar dochter en zoon werden beschouwd. Libera werd gelijkgesteld aan Persephone, Liber aan Dionysos of Bacchus. De Romeinen gaven Ceres en Cybele de titel Alma Mater. Alma komt van het (vrouwelijke) woord almus, dat 'voedzaam' betekent, van alere ('voeden'). De titel betekent dus 'voedende moeder', wat herinnert aan de verwante godinnen Abundantia en Ops. Alma Mater is soms een titel voor de maagd Maria. In het Hebreeuws betekent 'almah' een jonge vrouw; het woord w...http://www.nissaba.nl/godinnen-ceres.php

Cerridwen
[Andere spelling: Cyrridven](Ceres) (Ceres) Cerridwen. Cerridwen is een Keltische tovenares, die vooral werd vereerd in Wales. Ze had een duistere, profetische kracht. Ze was beroemd vanwege haar toverkracht en voorspellende gaven. Dichters voelen verwantschap met haar omdat ze door een wonderbaarlijke geboorte de moeder was beroemde dichter Taliesin. De legendes en overleveringen die over haar worden verteld zijn verwant met de mythen van diverse godinnen. Cerridwen woonde op een eiland in een meer, dat bekend stond als het 'Eiland onder de Golven'. Het varken werd met haar geassocieerd. Een van haar titels was S?r (zeug). Een van haar attributen was een ketel, waarin een giftig brouwsel werd gemaakt, dat tevens inspiratie en goddelijke liefde verschafte. Deze ketel werd wel awen genoemd, 'Ketel van de Onderwereld'. Haar drank was zo machtig vanwege de grote kennis die ze had van de loop van de hemellichamen en van de werkzaamheid van de planten en kruiden. Over de etymologie van haar naam bestaan diverse suggesties. De oudste vorm van haar naam, Cyrridven, komt voor in het boek Llyfr Du Caerfyrddin ('Het zwarte boek van Carmarthen'), dat is geschreven rond 1250. Daarom is haar naam wel ge?nterpreteerd als 'kromme vrouw', van cwrr (dat dan wordt afgeleid van cyrrid), dat 'gebogen' zou betekenen, en ben ('vrouw'). Ze werd voorgesteld als een zeug; haar naam betekent misschien ook zeug. Het varken, dat vooral werd vereerd in chtonische, met de aarde verbonden godsdiensten, fungeerde als bemiddelaar tussen de onderwereld en de wereld van de mensen. Het had betekenis vanwege de grote vruchtbaarheid en het grote aantal jongen in een worp. Het werd ...http://www.nissaba.nl/godinnen-cerridwen.php

Ceto
[Andere spelling: Cetos(Ceto [Andere spelling: Cetos, Ketos, Keto](Cerridwen) vorige volgende (Chalchiuhtlicue))http://www.nissaba.nl/godinnen-ceto.php

Chalchiuhtlicue
(Ceto) (Ceto) Chalchiutlicue, de voedster van de mensen. Afbeelding uit de Borgia Codexhttp://www.nissaba.nl/godinnen-chalchiuhtlicue.php

Chantico
(Chalchiuhtlicue) (Chalchiuhtlicue) Chantico. Mexico: Azteken. Haar naam komt voor in de Borgia Codex. Deze bevindt zich in het Vaticaan. Chantico was de godin van het haardvuur en van vulkanen. Ze werd door de maisgod Tonecatecutli in een hond veranderd toen ze op de vastendagen gebakken vis met paprikasaus at. Ze werd ook Itzapapalotl genoemd. © nissaba.nl Deze pagina is 1582 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-chantico.php

Cherubijnen
[Andere spelling: Cherubim](Chantico) (Chantico) Cherubijn verzorgt de levensboom. In haar handen heeft ze bloemen, waarschijnlijk lotussen. Ivoor, 9e eeuw v.o.j., plaat van het bed van koning Hazael van Damascus.http://www.nissaba.nl/godinnen-cherubijnen.php

Chicomecoatl
(Cherubijnen) (Cherubijnen) Chicomecoatl. Mexico: Azteken. Koren- en vruchtbaarheidsgodin. Chicomecoatl was de godin van de jonge mais. Zij stond in verband met het ontkiemen en de groei hiervan. Aan haar werden mensenoffers gebracht. Ze veroorzaakte soms hongersnoden. Haar naam is te vertalen als 'Zeven slangen'. Ze wordt gesymboliseerd door een maiskolf en een ratel. Haar functie is te vergelijken met die van de korenmaagd in het oude Europa en Azi?, zoals bijvoorbeeld de Griekse Kore. Frazer geeft een beschrijving van hoe het offer voor haar plaatsvond. Als vertegenwoordigster van de onrijpe mais werd iemand geselecteerd uit de mooiste jonge meisjes, van ca. 12 jaar. Voor zij werd geofferd werd er zeven dagen gevast. Ze werd getooid met een mijter en een veer op het hoofd, en kreeg feestkleren aan. Ze moest dansen om de mensen wat op te monteren. De rituelen voor haar duurden een paar dagen. Er werden processies gehouden met dans en muziekinstrumenten, en er werd wierook gebrand. Ook hierbij werd een reliek rondgedragen, maar niet de godin of haar beeld zelf. De mensen brachten haar bloedoffers. Het hoofd van het meisje werd afgesneden, en haar bloed werd over de gewassen gesprenkeld, en over een houten beeld van de godin. Dan werd ze gevild en trok een priester haar huid en kleren aan, en kreeg haar attributen. Hij danste dan vooruit voor een processie, op trommelmuziek, in een extatisch ritueel. Identieke rituelen lagen ook ten grondslag aan zowel het christendom als aan verhalen uit het Oude Testament. Het koren werd wel opgevat als het vlees van de godin. Processies voor een korengodin spelen ook een rol in de Eleusinische Mysteri?n voor de Griekse Demeter en de Keltische Brigid. Soortgelijke rituelen bij de ...http://www.nissaba.nl/godinnen-chicomecoatl.php

Chuchabiba
(Chicomecoatl) (Chicomecoatl) Chuchabiba. 'Regenboog'. In Colombia in Zuid-Amerika werd zij vereerd als regenbooggodin en beschermgodin van de zwangere vrouwen. © nissaba.nl Deze pagina is 1401 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-chuchabiba.php

Cihuacoatl
(Chuchabiba) (Chuchabiba) Cihuacoatl. Mexico: Azteken. Zij kondigde oorlogen aan met haar gebrul.© nissaba.nl Deze pagina is 1389 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-cihuacoatl.php

Cihuateotl
(Cihuacoatl) (Cihuacoatl) Cihuateotl. Mexico: Azteken. Haar naam komt voor in de Borgia Codex (bevindt zich in het Vaticaan). © nissaba.nl Deze pagina is 1337 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-cihuateotl.php

Circe
[Andere spelling: Kirke](Cihuateotl) (Cihuateotl) Griekse tovenares. Haar moeder was Perseis, een van de Oceaniden. Haar vader was de zonnegod Helios. Circe woonde op het mythische eiland Aiaia in de Middellandse Zee. Hier ontvangt ze Odysseus en zijn bemanning, die, gedwarsboomd door Hera na vele omzwervingen op de weg naar huis vanuit het verslagen Troje op het eiland aanspoelen. Circe verandert de bemanningleden in varkens. De boodschappergod Hermes adviseert het kruid moly te nemen om de bezwering ongedaan te maken. Circe vat ook liefde op voor Odysseus. Volgens Hesiodus is heeft ze drie kinderen van hem, Agrius, Latinus en Telegonus. De laatste zou de stamvader zijn van de Etrusken. De naam van dit volk wordt soms in verband gebracht met Troje. Circe veranderde een andere geliefde, Glaucus, in een specht, en Scylla, de Mino?sche prinses op wie Glaucus verliefd was, veranderde ze in een monster met zes hondenkoppen. © nissaba.nl Deze pagina is 2285 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-circe.php

Clio
(Circe) (Circe) Clio. Verkondigende muze van de geschiedschrijving. Attributen: boekrol, bazuin.© nissaba.nl Deze pagina is 1863 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-clio.php

Clymene
[Andere spelling: Klymene](Clio) (Clio) Clymene. 'Beroemde macht'. Dochter van de zon Helios, moeder van onder andere Prometheus en Atalanta. Voor uitgebreide informatie zie Klymene.© nissaba.nl Deze pagina is 1370 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-clymene.php

Clytaemnestra
[Andere spelling: Klytaemnestra](Clymene) (Clymene) Clytaemnestra. Zie Klytaemnestra.© nissaba.nl Deze pagina is 1391 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-clytaemnestra.php

Coatlicue
(Clytaemnestra) (Clytaemnestra) Coatlicuehttp://www.nissaba.nl/godinnen-coatlicue.php

Concordia
(Coatlicue) (Coatlicue) Concordia met patera en cornucopeia. (Aquilia Severa, 220).http://www.nissaba.nl/godinnen-concordia.php

Coyolxauhqui
(Concordia) (Concordia) Coyolxauhqui. Azteken. Haar gezicht was de maan. Coyolxauhqui was de dochter van Coatlicue. Ze wilde als enige haar moeder beschermen tegen de wraak van haar kinderen, die niet wilden dat zij zwanger was. Huitzilopochtli sneed haar hoofd af met zijn obsidianen mes, waarop haar moeder Coatlicue, die haar Gouden Klokken noemde, verteerd werd door verdriet. Coatlicue vond haar gouden hoofd en plaatste het op een eervolle plaats aan de hemel, zodat Coyolxauqui nooit kon worden vergeten. Haar ronde, stralende gezicht verlicht nu nog steeds de nachtelijke hemel. Er wordt ook wel gezegd dat Coyolxauhqui de strijd tegen haar moeder leidde, en dat Huitzilopochtli vervolgens haar hoofd afsneed en naar de hemel wierp. In de Cronica Mexicayotl nam Coyolxauhqui Coatlicues plaats in als moeder van van Huitzilopochtli. Dit verhaal was meer historisch gekleurd dan mythologisch. De geboorte was niet wonderbaarlijk. Coyolxauhqui werd door Huitzilopochtli, die in deze versie dus haar zoon was, vermoord toen ze een opstand tegen hem leidde, omdat hij haar en haar volgelingen wilde verjagen. Ze werd onthoofd op de plaats waar het balspel plaatsvond. Haar hart werd opgegeten en haar lichaam verscheurd en over de 'Slangenheuvel' verspreid. De moord had het karakter van een offer. Coyolxauhqui droeg een sieraad in de vorm van de maansikkel door haar neus. Haar oorhangers stelden de Azteekse maankalender voor. Op haar wangen had ze bellen, die verwijzen naar haar naam 'Gouden klokken'. In 1978 werd bij Mexico-stad een steencirkel uitgegraven waar de verminking van Coyolxauhqui werd uitgebeeld. Dit was ten tijde van het Azteekse rijk een belangrijk religieus centrum. De manier waarop ze werd afgeb...http://www.nissaba.nl/godinnen-coyolxauhqui.php

Crana
(Coyolxauhqui) (Coyolxauhqui) Crana. Zie Cardea.© nissaba.nl Deze pagina is 1292 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-crana.php

Cuba
(Crana) (Crana) Cuba. Romeinse beschermgodin of numen van zuigelingen; zij wiegt de pasgeboren kinderen in slaap. Haar zusters waren Rumina en Cunina. Zie Rumina voor meer informatie. Verder werd samengewerkt met Edulica, Edula of Edulia, die het voedsel zegende en het kind leert eten, en Potina of Portina, die het drinken zegende, Vaticanus, Nundina etc.© nissaba.nl Deze pagina is 1579 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-cuba.php

Cunina
(Cuba) (Cuba) Cunina. Beschermster van zuigelingen in de wieg. Zij werkte samen met Rumina en Cuba. Zie Rumina voor meer informatie. © nissaba.nl Deze pagina is 1435 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-cunina.php

Cura
(Cunina) (Cunina) Cura. Romeinse of Griekse godin die de eerste mens vormde uit klei. De Romeinse schrijver Hyginus, die zich voornamelijk baseerde op Griekse bronnen, beschreef in zijn fabels hoe dit ging. Cura passeerde een rivier, en zag daar de modderige klei-oever. Ze modelleerde hieruit een mens. Met Jupiter, die de figuur leven schonk, en Tellus ('aarde'), die de materie verleende, ruziede zij er om wie dit wezen zijn naam mocht verlenen. Uiteindelijk besliste Saturnus (Kronos) dat Gaia zijn lichaam kreeg en Zeus zijn ziel; Cura mocht hem hebben zolang hij leefde. De naam werd 'homo', omdat hij was gemaakt van humus. Dit komt overeen met de naam Adam, die ook genoemd is naar de klei vermengd met bloed (Adamah) waarvan hij werd gemaakt, aldus sommige interpretaties. Ook de Soemerische Aroeroe kon uit klei en bloed mensen maken. In de Soemerische scheppingsmythologie werd ook van Belet Ili of van Nintu verteld dat zij mensen schiepen van klei.© nissaba.nl Deze pagina is 2508 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-cura.php

Cybele
(Cura) (Cura) Cybele op haar troon, tussen twee leeuwen, met haar trommel in de hand en een toren als kroon. Rome, ca. 2e eeuw AD.http://www.nissaba.nl/godinnen-cybele.php

Cynthia
[Andere spelling: Kynthia(Cynthia [Andere spelling: Kynthia, Kynthos, Kynthos. Cinzia.](Cybele) vorige volgende (Damia)) Cynthia. Ook Kynthia; Kynthos of Kynthus; Italiaans Cinzia. Bijnaam van Artemis, die verwijst naar de berg Kynthos op het eiland Delos, waar zij en haar broer Apollo waren geboren. Hun moeder Leto baarde de kinderen aan een rivier, bij een palmboom. Zie ook Berecynthia.© nissaba.nl Deze pagina is 2233 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-cynthia.php

Damia
(Cynthia) (Cynthia) Damia. Vruchtbaarheidsgodin. Griekenland: Epidauros. Attribuut: spelden. Damia werd gezamenlijk met Auxesia in Epidaurus vereerd. Auxesia is een naam voor Demeter. Toen in Epidaurus de oogst mislukte en er hongersnood heerste, werden op last van het orakel van Delphi houten beelden opgericht voor de twee godinnen: hiervoor mocht het hout van de heilige olijfbomen van de Atheners worden gebruikt, in ruil voor jaarlijkse offers. De olijf was door de godin Athene aan de stad geschonken. De beelden werden door Aigineten geroofd en naar Oia vervoerd, waar ze door vrouwen werden aanbeden met zoenoffers en scheldpartijen. De Atheners kwamen nu de beelden van hun hout terughalen, maar kregen ze niet van hun sokkel: door het trekken namen de beelden een hurkende houding aan (barenshouding), waarin ze sinds die tijd bleven staan. Aan de godinnen werden spelden geofferd. De godinnen werden ook vereerd in Troezen, het heilige domein van Hippolytus, de beminde van Artemis en zoon van een van de Amazones, Hippolyte. Hier werd een feest gehouden waarbij met stenen werd gegooid; dergelijke gebruiken hebben het binnenhalen van een goede oogst als doel. Hippolytos werd door Artemis naar Aricia in Itali? gebracht, waar hij trouwde met Egeria. In Itali? heeft de betekenis van Damia of Demeter verder invloed uitgeoefend op de cultus rond Bona Dea. © nissaba.nl Deze pagina is 2164 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-damia.php

Damkina
[Andere spelling: Dumkina](Damia) (Damia) Damkina. Dumkina. Akkadische godin uit Babylon. Haar echtgenoot is Ea. Damkina is de Akkadische parallel van de Soemerische Damgalnunna; Ea's Soemerische equivalent was Enki. Haar zoon was Bel Mardoek. In de Babylonische Enuma Elisj wordt verteld dat haar zoon Mardoek (Jupiter) wordt geboren in de Apsu, het zoete water. Zijn vader was Ea. In Eridu is ze de vrouw van Enki, de 'Grote vrouw van de prins'. In een klaagzang over de verwoesting van Eridu treurt de godin over de vernietiging van haar stad. Ze kan worden vereenzelvigd met Ninhursag. © nissaba.nl Deze pagina is 2082 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-damkina.php

Damona
(Damkina) (Damkina) Damona. Haar naam wordt vertaald als 'goddelijke koe', van het Keltische damh, 'os'. Ze werd door de Kelten in Galli? vereerd. Als godin van veeteelt werd ze gassocieerd met koeien en schapen. Op de Britse eilanden waren Verbeia en de Britse Boand haar equivalent. Ook wordt Damona wel in verband gebracht met de Noorse oerkoe Audumla, die ontstond uit het smeltende ijs; de eerste vier rivieren stroomden uit haar uier. Zelf voedde Audumla zich met het zoute ijs. Samen met Borvo (ook Bormo of Bormanus) vertegenwoordigde Damona overvloed. In Noordoost-Frankrijk, in Bourbonne-les-bains, hadden zij een heiligdom. In het Franse Al?sia was Apollo Moritasgus de metgezel van Damona; hij kan met Bormo worden ge?dentificeerd. Apollo komt ook overeen met de Keltische Belenus (van het Fenicische 'Ba?l'). In Arnay-le-Duc was Damona gekoppeld aan Abillus. Damona verschafte voedsel en ze had genezende kracht. Haar feestdag of vereringsdag viel op 24 augustus. Bormo was een bron- of watergod; de vrouwelijke tegenhanger hiervan was Bormona. Damona is verwant met de Griekse Hera, die ook met een koe werd geassocieerd. Haar moedermelk vormde de Melkweg aan de hemel. Ook de Indiase kosmische koegodin Aditi is verwant. In India stromen vier heilige rivieren vanuit het smeltwater van het ijs van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, in het Himalayagebergte. Ook de Indiase Sarasvati wordt geassocieerd met heilige rivieren.© nissaba.nl Deze pagina is 2283 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-damona.php

Dana
[Andere spelling: Danu(Dana [Andere spelling: Danu, Don](Damona) vorige volgende (Daphne)) Danu. Ierse godin. Modern Gaelic, gebruikt in Ierland en Schotland, is Dana. De vorm Don is Welsh. Haar echtgenoot is Amaethon (god van de landbouw). Van haar kwam het geslacht van de Thuata de Danann (volkeren van Danu). Moeder aarde; Vruchtbaarheid. Over Danu zijn weinig teksten overgeleverd. Sommigen menen dat ze identiek is aan Ana of Anu. Verschillende riviernamen worden met haar naam in verband gebracht: de Donau (Latijn Danuvius), Dniestr, Dniepr en de Don. Dit zou erop kunnen wijzen dat Danu door de gehele Keltische wereld werd vereerd.© nissaba.nl Deze pagina is 2024 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-dana.php

Daphne
[Andere spelling: Daphnis(Daphne [Andere spelling: Daphnis, Dafne](Dana) vorige volgende (Deianira)) Daphne. Ook Dafne of Daphnis. Haar naam wordt vertaald als laurier, maar kan ook met bloed of de dageraad in verband staan (Daphoene, Daphoenissa). Ze was een priesteres of pythia van Moeder Aarde, die de eigenares was van het orakel van Delphi. Daphne zat hier op een drievoet, een krukje met drie poten, boven een gat in de grond, waar ze de bedwelmende dampen opsnoof die de voorspellende gave aanwakkerde. Ook het kauwen van laurier stimuleerde haar voorspellende gave. De laurier was een boom die het hele jaar door groen was. Er werd een geneeskrachtige werking aan toegeschreven. Als haar moeder werd Creusa of Kreusa ('Almachtige') genoemd; haar vader was de Thessalische riviergod Peneus of Peneios. Apollo had ook een kind verwekt bij Creusa, namelijk Ion, de echtgenoot van Helike. Deze Kreusa was de dochter van Praxithea en Erechtheus. Als kind van Creusa en Peneios had Daphne een zuster Stilbe. Een Stilbe werd ook genoemd als dochter van Eosphoros ('drager van de dageraad'); haar echtgenoot was Hermes, de metgezel van Apollo. Daphne werd soms de moeder genoemd van Tisiphone ('wreekster van moord'), een van de Erinyen, wier hoofd omwonden was met slangen. Toen Apollo zich het orakel van Delphi toe-eigende, doodde hij eerst de Python en viel vervolgens de pythia Daphne lastig. Maar Daphne was niet ge?nteresseerd in zijn avances; haar belangstelling ging uit naar het zwerven in de bossen en naar de jacht. Moeder Aarde (Gaia) redde haar door haar naar Kreta te brengen, waar ze Pasiphae ging heten. In Daphnes plaats liet ze een laurierboom achter; van de bladeren maakte Apollo als troost voor zichzelf zijn lau...http://www.nissaba.nl/godinnen-daphne.php

Deianira
(Daphne) (Daphne) Deianira. Echtgenote van Hercules. Haar naam probeert men wel te vertalen als 'zwarte godin'. Deianira bewaarde wat van Hercules' bloed toen deze werd verwond door een giftige pijl van de centaur Nessus, die de bergstroom bewaakte die Hercules moest oversteken tijdens zijn reis uit de onderwereld. Deianira dacht dat zij zich van zijn liefde kon verzekeren door middel van een mantel gedoopt in zijn bloed, maar toen Hercules later de mantel omsloeg, werd hij gedood door het gif. Hij sleepte zich naar een brandstapel; door de vlammen werd hij omhoog gevoerd en op de Olympus als god opgenomen. Deianira heeft een zelfde aandeel in de dood van Hercules als Delila in de dood van Samson, de bijbelse Hercules, wiens naam een verbastering van de zonnegod Shamash is (zie Helikonis). Een Deianira werd genoemd als een van de Amazones die het tegen Hercules opnam toen hij de gordel van Hippolyte wilde stelen. Negen Amazones legden het af in een afzonderlijke strijd tegen Hercules, die werd beschermd door een magische leeuwenhuid, alvorens de Amazones het gezamenlijk tegen hem opnamen.© nissaba.nl Deze pagina is 2308 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-deianira.php

Demeter
(Deianira) (Deianira) Demeter met kroon, scepter en korenschoof. Tegenover haar haar dochter Persephone met Eleusinische fakkel, terwijl ze een plengoffer uitvoert.http://www.nissaba.nl/godinnen-demeter.php

Derdriu
[Andere spelling: Deirdre](Demeter) (Demeter) Derdriu. De moderne spelling van haar naam is Deirdre. Ierland. Zij is de Keltische godin van de donder. Zij wordt ook wel genoemd als een van de zonnevrouwen of priesteressen van de Keltische zonnegodin Sul of Sul-Minverva, tezamen met Iseult en Grainne. Bij haar geboorte voorspelde de dru?de Cathbhadh dat zij heel mooi zou worden, maar dat ze Ulster schade zou berokkenen. Hierom stonden velen haar naar het leven. Derdriu werd opgevoed door de wijze vrouw Lebhorcham. Toen op een dag haar vader een kalf slachtte in de sneeuw en op het rode bloed een raaf afkwam, herinnerde Derdriu zich een voorspelling dat zij verliefd zou worden op een man met haar zwart als een raaf, bloed rood als dat van een kalf en een huid wit als sneeuw. Dit was Naoise, en ze zocht hem op in het bos. Hij herinnerde zich de oude voorspelling, en hij vluchtte met haar naar Schotland. Een oude man die Derdriu voor zichzelf had voorbeschikt, liet het daar niet bij zitten. Door zijn wraak, bepaald door list en moord, veroorzaakte deze een aantal grote slachtpartijen in Ulster. Na gedurende een jaar weg te kwijnen aan de zijde van de oude moordenaar doodde Derdriu zich door uit een rijdende wagen te springen. Sommige motieven in deze legende keren terug in het sprookje van Sneeuwwitje.© nissaba.nl Deze pagina is 1505 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-derdriu.php

Derketo
(Derdriu) (Derdriu) Munt met op de ene zijde de Seleucidische heerser Demetrius III Eucaerus en de andere kant Derketo. Eerste eeuw v.o.j.http://www.nissaba.nl/godinnen-derketo.php

Devi
(Derketo) (Derketo) Devihttp://www.nissaba.nl/godinnen-devi.php

Dewi Danu
[Andere spelling: Dewi Ulun Danu Bratan](Devi) (Devi) Dewi Danu. Indonesi?, vooral vereerd op Bali. Ook Dewi Ulun Danu Bratan. Een andere naam is Ida Ratu Ayu Dalem Pingit. Dewi Danu is de beschermvrouwe van alle waterbronnen, zowel natuurlijk als kunstmatig. Verder is ze de godin van het kratermeer Bratan en het meer Batur (Danau Batur) op Bali. De tempelcomplexen hier worden bezocht door pelgrims en toeristen. De tempel voor Dewi Ulun Danu Bratan werd in 1633 gebouwd door de koning van Mengwi, in een schilderachtig aangelegde tuin. De tempel drijft gedeeltelijk in het Bratanmeer, bij Bedugul. De rituelen die aan het Bratanmeer in de aan haar gewijde tempel worden gehouden, dienen voor het zekerstellen van de watertoevoer. Dewi Danu wordt verantwoordelijk gehouden voor de irrigatie van de landbouwgrond in de omgeving. De rijstsawa's hier vormen de belangrijkste bron van bestaan. De godin zorgt voor het water, dat ontspringt uit de vele natuurlijke bronnen op de hellingen van de berg Batur. Pelgrims uit heel Bali komen hier naartoe. In het complex aan het Bratanmeer worden nog twee goden vereerd. De tempel van de de Zwarte Lotus is gewijd aan Brahma, en een kleinere tempel is gewijd aan Dewi Bhogawati, de godin van het voedsel en het drinken. De godin is zelf een verschijningsvorm van Brahma als Vishnu. Haar tempel bij het Baturmeer staat hoog op de berg Batur, langs de route van Penelokan naar Kintamani. Het is een complex dat uit 9 tempels bestaat, en waar nog altijd verder wordt aangebouwd. Het complex is speciaal gewijd aan Dewi Ulun Danu. Dewi Danu wordt vereerd door alle Balinezen. Haar vruchtbaarheidsaspect wordt beschouwd als pre-hindoe?stisch, en ze was al bekend bij de oorspronkelijke Balinezen, die nog altijd rond de Danau Batur wonen. H...http://www.nissaba.nl/godinnen-dewi-danu.php

Dewi Ratoe Kidoel
[Andere spelling: Dewi Ratu Kidul](Dewi Danu) (Dewi Danu) Dewi Ratoe Kidoel. Ook: Dewi Ratu Kidul Indonesi?. Dewi Ratoe Kidoel was de Javaanse Koningin van de Zuidzee. Als jong meisje heette zij Dewi Kadit? of Kandita, of Dewi Srengenge of Srengege, 'prinses Zon'. Andere namen en spellingen: Loro Kidul ('maagd van de zuidzee'), Nyai L?r? Kidul, Nyai Loro Kidoel of Nyi Rara Kidoel; Ratoe Loro Kidoel; als Samudra Kidul is ze de Indische Oceaan. Als Ratu Lelembat. is ze de vorstin van de wind. Als de Gusti Kanjeng Ratu Kidul is ze de vorstin van de demonen en geesten van de onderwereld. Ze werd wel de maagdelijke godin van de jeugd en de schoonheid genoemd. In China en op Macau wordt de koningin van de Zuidzee door de lokale vissers ook vereerd, onder de namen A-ma, Kum Ian of Kwan Yin. Ratoe Kidoel was de beschermster van de vissers, die aan haar offerden ter wille van een goede visvangst en een behouden terugkeer. Ook beschermde Ratoe Kidoel de mensen die langs de rotsen afdaalden op zoek naar eetbare zwaluwnestjes. In de bossen die deel uitmaken van haar domein wordt ook geofferd door de houthakkers alvorens zij op zoek gaan naar geschikt hout voor het maken van de schede voor de kris of keris, een Javaanse dolk. Hoewel de mensen veel aan de godin te danken hebben, kon ze ook woedend worden als men bedrog pleegde bij het offeren, of de offers niet uitvoerde zoals het hoorde. Houthakkers die haar bos niet betreden in het voorgeschreven schoeisel wacht de wraak van de godin. Een volkslegende vertelt het verhaal over de jongen Kert?, die tijdens de barre tocht naar de rotsen, waar hij met zijn vader vogelnestjes zou gaan plukken, zijn honger niet meer kon bedwingen, en stiekem van het offer at. De godin was zo ra...http://www.nissaba.nl/godinnen-dewi-ratoe-kidoel.php

Dewi Shri
[Andere spelling: Dewi Sri](Dewi Ratoe Kidoel) (Dewi Ratoe Kidoel) rijstpop of rijstmoeder voor dewi shri; variant op de Europese korenmoederhttp://www.nissaba.nl/godinnen-dewi-shri.php

Dia
(Dewi Shri) (Dewi Shri) Dia. Haar naam betekent 'heldere'. De naam Dia is verwant met namen als Diana en Dione.Ze is mogelijk dezelfde als Pandeia, die in de homerische hymne voor de maan Selene een dochter van Selene werd genoemd. Dia is een naam voor Hebe en voor haar moeder Hera. Ook wordt ze ge?dentificeerd met de schenkster van de goden Ganymeda. Dia was de echtgenote van Ixioon, de koning der Lapithen. Haar zoon was Piritho?s, de latere koning der Lapithen. Ixion liet zijn schoonvader Deioneus verbranden om aan het betalen van een bruidschat te ontkomen. Zeus, die hier wel begrip voor had, reinigde hem van zijn schuld en liet hem op de Olympus wonen, maar Ixion maakte van de gelegenheid gebruik om achter Hera aan te zitten. Toen hield Zeus hem voor de gek en maakte voor hem als echtgenote Nephele, een manifestatie van Hera als wolk. Uit deze verbintenis zouden de mythische Centauren zijn voortgekomen, strijders die voor de helft man en voor de helft paard waren. Het verhaal herinnert aan het jaarlijks gevierde heilige huwelijk van Hera en Zeus, dat dient om de vruchtbaarheid van mensen en gewassen te verzekeren. Ixion werd vanwege zijn hybris aan een vurig zonnewiel gebonden en draait zo voor eeuwig langs het hemelgewelf. Het kruisvormig gespaakte wiel was een zonnesymbool; het kan ook met Dia worden geassocieerd vanwege haar naam, die naar de 'heldere hemel' verwijst. De Lapithen waren een krijgersvolk in Thessali?, beroemd vanwege hun strijd met de Centauren. De Centauren werden uiteindelijk verslagen nadat een ander bruilofstfeest, van de Lapithische koning Piritho?s, de zoon van Dia en Ixion, door de drank volkomen uit de hand was gelopen. Bij deze geleden werden de ...http://www.nissaba.nl/godinnen-dia.php

Diana
[Andere spelling: Deana(Diana [Andere spelling: Deana, Deuinana, Diuiana](Dia) vorige volgende (Dido)) Cultusbeeld van de drievoudige Diana Nemorensis, die een baar ondersteunen waarop vijf cypressen worden gedragen. Denarius uit het jaar 43 v.c.http://www.nissaba.nl/godinnen-diana.php

Dido
[Andere spelling: Deido](Diana) (Diana) Dido. Grondlegster van Carthago, een Fenicische kolonie in het huidige Tunesi? in Noord-Afrika. Ook Deido. Dido werd ook Elissa genoemd, en het was een andere naam voor Tanit. Ze speelt ook een rol in de Romeinse ontstaansmythen. Zie Elissa voor meer informatie. © nissaba.nl Deze pagina is 1923 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-dido.php

Dike
[Andere spelling: Dice](Dido) (Dido) Dike verslaat Adikia, het onrecht, met een hamer. Attische vaas,ca. 500 v.o.j.http://www.nissaba.nl/godinnen-dike.php

Diktynna
[Andere spelling: Dictynna](Dike) (Dike) Dictynna. 'Heerseres van het net'. Diktya betekent net. Ze werd vereerd op West-Kreta, en was de godin van de berg Dicte. Diktyon betekent net. Haar ouders waren de oogstgodin Karme, een dochter van de Fenicische Phoenix, en Zeus; door de gelijkstelling met Artemis werd ook Leto als haar moeder genoemd. Op Oost-Kreta werd zij Britomartis genoemd. Zij werd gezien als een jachtgodin, in het bijzonder de godin van de visvangst. De Grieken stelden haar gelijk aan Artemis. Deze godin zou uit liefde voor haar haar naam hebben aangenomen en liet zich als haar vereren. Volgens een verhaal raakte ze eens tijdens de jacht in een net verstrikt; ze werd hieruit door Artemis bevrijd en door haar vergoddelijkt. Op Aigina noemde men haar Aphaia of Aphaea, of Artemis Aphaia, en gaf haar als epitheton Vrouwe van het meer. Op Kaphallenia heette ze Laphria. De Filistijnen kenden haar als Derketo, de visgodin of walvisgodin, die dezelfde is als het zeemonster aan wie Andromeda bijna werd geofferd, en die wordt genoemd als de moeder van Semiramis, een Syrische vorm van ondermeer Rhea. Door ondermeer Vergilius werd ze verbonden met de maan. Volgens een verhaal vluchtte ze voor de avances van de Kretenzische koning Minos, de zoon van Europa en net als Diktynna zelf een kind van Zeus; ze stortte zich om aan hem te ontkomen van een rots in zee. Ze werd gered door vissers, die haar ophaalden in hun net. Volgens Strabo sprong ze van de berg Dikte op Kreta, en daarom wordt ze Diktynna genoemd. De grot in de berg Dikte is de geboorteplaats van Zeus; deze plaats kan nog altijd worden bezichtigd. Ook in Elis vluchtte ze in zee, voor de stroomgod van de rivier Alpheios. Op Sicili? heette ze Arethusa; zij was...http://www.nissaba.nl/godinnen-diktynna.php

Dione
(Diktynna) (Diktynna) Dione. Grieks. Haar naam kan worden vertaald als koningin van het licht of 'Hemelkoningin'. De naam Dione is de vrouwelijke vorm van Zeus (Dios). Dione heet soms ook Theia of Thetis. Theia is een Titaanse, dus een dochter van Gaia en Ouranos. Thetis is een der Nere?den, dochters van Dorus en Nereus. Hesiodus noemde Dione als een van de Oceaniden: zij was een dochter van Tethys en Oceanus. Maar Dione kwam ook voor als een van de Titanen: Apollodorus noemde als haar ouders de aarde Gaia en de hemel Uranus; Hyginus noemde de moeder Ge ofTerra, de vader Aether (hemel). Ze kan worden ge?dentificeerd met Phoebe, die wordt geassocieerd met het orakel van Delphi. Maar Phoebe wordt ook genoemd als haar Titaanse zuster, samen met Mnemosyne, de moeder van de Muzen, die het orakel van Lebadeia beheerde, en Themis, die wordt genoemd in verband met de orakels van Delphi and Dodona; verder met Thetys. Rhea, Theia. Homerus noemde een Olympische Dione als moeder van Aphrodite. Verder werd Atlas nog genoemd als haar vader. In het oeroude heiligdom te Dodona gold Dione als Zeus' echtgenote; ze kan ook worden ge?dentificeerd met Dodone. Zij bezaten hier een orakel. Dione zou Zeus' echtgenote zijn voor Hera dat werd. De Pleiaden {'duiven') worden door Strabo genoemd als priesteressen van Dione. Strabo suggereert dat de Peleiaden geen duiven maar oude vrouwen waren geweest. Voor deze drie oude vrouwen het orakel beheerden zouden mannelijke profeten, hypophetai, hebben geprofeteerd. Uit de vlucht van fazanten werd door de orakelpriesters profeties afgeleid. De echtgenoot van de Titaanse Dione was Tantalus, zoon van Plouto ('overvloed') en Zeus. Haar kinderen waren Niobe, Pelops en Broteas. Het k...http://www.nissaba.nl/godinnen-dione.php

Diti
(Dione) (Dione) Diti. Indiase aardgodin. Diti is een van de zestig dochters van Daksha, een zoon van Brahma. Haar moeder is Veerni. Ze is de moeder van de stormgoden die bekend zijn als de Maruts, met de stormgod Rudra als vader. Een andere echtgenoot van Diti is Kashyapa. Aditi, de moeder van de hemelgoden en de zon, was haar zuster. Volgens de Ramayana hoopte Diti op een zoon die machtiger zou zijn dan Indra. Ze was honderd jaar zwanger terwijl ze deze wens had. Indra wierp zijn bliksem op haar af, zodat het foetus versplinterde, met als resultaat vele kleinere goden met minder macht. © nissaba.nl Deze pagina is 1773 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-diti.php

Djata
(Diti) (Diti) Djata. Onderwereldgodin vereerd door de Dajaks op Borneo in Indonesi?. © nissaba.nl Deze pagina is 1420 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-djata.php

Doerga
[Andere spelling: Durga](Djata) (Djata) Doerga op haar tijger, met attributen als zwaard, pijl en boog, schelp, lotus, drietand etc. in haar armen.http://www.nissaba.nl/godinnen-doerga.php

Dorus
[Andere spelling: Doris](Doerga) (Doerga) Dorus. Ook Doris. Griekse zeegodin. Ze bewoonde de diepte van de Ege?sche Zee met haar echtgenoot, de zeegod Nereus (natte, van neros). Hesiodus noemt haar de dochter van Oceanus, de perfecte rivier. Dorus was de moeder van de Nere?den, met Nereus als vader. Ook zou er sprake zijn van een zoon Nerites. Apollodorus noemde de volgende Nere?den: Cymothoe, Spio, Glauconome, Nausithoe, Halie, Erato, Sao, Amphitrite, Eunice, Thetys, Eulimene, Agave, Eudore, Doto, Pherusa, Galatea, Actaea, Pontomedusa, Hippothoe, Lysianassa, Cymo, Eione, Halimede, Plexaure, Eucrante, Proto, Calypso, Panope, Cranto, Neomeris, Hipponoe, Ianira, Polynome, Autonoe, Melite, Dione, Nesaea, Dero, Evagore, Psamathe, Eumolpe, Ione, Dynamene, Ceto en Limnoria. Hesiodus noemt: Ploto, Eucrante, Sao, Amphitrite, Eudora, Thetys, Galene en Glauce, Cymothoe, Speo, Thoe de beminnelijke Halie, Pasithea, Erato, Eunice met de roze armen, de sierlijke Melite, Eulimene, Agaue (Agave), Doto, Proto, Pherusa, Dynamene, Nisaea, Actaea, Protomedea, Doris, Panopea, de aanminnelijke Galatea, de lieflijke Hippothoe, Hipponoe met de roze armen, Cymodoce die met Cymatolege en Amphitrite met gemak de golven en rukwinden kalmeerden op de mistige zee, Cymo, Eione, Alimede met haar kostbare kroon, Glauconome, die hield van lachen, en Pontoporea, Leagore, Euagore, en Laomedea, Polynoe, Autonoe, Lysianassa, Euarne, die zo mooi was zonder een tekortkoming, en de mooie Psamathe, de goddelijke Menippe, Neso, Eupompe, Themisto, Pronoe, en Nemertes. © nissaba.nl Deze pagina is 2351 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-dorus.php

Duttur
(Dorus) (Dorus) Duttur. Soemerische godin van de schapen, beschermgodin van de kuddes. Zij was de moeder van Gesjtinanna en Dumuzi, de geliefde van Inanna. © nissaba.nl Deze pagina is 1462 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-duttur.php

Echidna
[Andere spelling: Echidne](Duttur) (Duttur) Python en Delphische Apollo op omphalos op lekythos van 6e eeuw v.o.j. Python is afgebeeld als Echidna, met een vrouwenhoofd en borstenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-echidna.php

Egeria
(Echidna) (Echidna) Heiligdom van Egeriahttp://www.nissaba.nl/godinnen-egeria.php

Eileithyia
[Andere spelling: Ilithia(Eileithyia [Andere spelling: Ilithia, Eileythyia, Eileythyia](Egeria) vorige volgende (Eir)) Eileithyia ([kindbarende). Griekenland, Kreta. Een naam voor Artemis als beschermster van de geboorte. De godin Hera werd als haar moeder genoemd, maar werd ook met haar gelijkgesteld. In Itali? werd Mater Matuta als Eileythyia vereerd. Ook was het een naam voor de Etruskische Uni. De Etruskische geboortegodin Thalna was een equivalent van Eileithyia. Eileithia veroorzaakte moeilijkheden tijdens de zwangerschap van Leto, de moeder van Artemis en Apollo, en de zwangerschap van Alkmene, de moeder van Hercules.© nissaba.nl Deze pagina is 1705 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-eileithyia.php

Eir
(Eileithyia) (Eileithyia) Eir. Geneeskunst. Scandinavi?. Eir was de godin van de geneeskunst. Ze was arts en werd beschouwd als de beste dokter, die zich vooral met sjamanistische geneeswijzen bezighield. Ze was een van de goden die de berg Lyfia ('genezen door magie') bewoonde. Ze leerde haar kunst aan Skandinavische vrouwen. Alleen vrouwen hielden zich bezig met genezen. Zij hielden zich bezig met zowel het genezen van het lichaam als met psychologie. Eir verschijnt in het gezelschap van Frigga. © nissaba.nl Deze pagina is 1389 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-eir.php

Ekhi
[Andere spelling: Eki](Eir) (Eir) Ekhi of Eki. Baskische zonnegodin. Ook Eguzki. Haar zuster is de maan Illargui ('maanlicht'), Iretargui of Ilazki, haar moeder is de aarde Lur, die soms gelijk werd gesteld aan Andre Mari. Ekhi's warme stralen kunnen de kwade macht van tovenaars en nachtgeesten verdrijven; ??n lichtstraal is al voldoende om de nachtelijke demonen weg te jagen. Eguzki ('zon') komt van egun, 'dag', en het achtervoegsel zki. Andere spellingen zijn iguzki en iduzki. De oostelijke variant Eki wordt gevormd uit egun en suffix ki. Het woord voor 'dageraad' is egunantz of eguantz. Aberri Eguna is een Baskische nationale feestdag, die altijd wordt gevierd op paaszondag. Het is een Baskisch nationalistisch feest, ingesteld door Sabino Arana in de negentiende eeuw. De Baskische taal heeft geen enkele bekende verwantschap met andere talen. Wel is het woord voor het cijfer 2 in Alta?sche talen (o.a. Turks) eki of iki, in het Hongaars eghi. Het Turkse woord g?n betekent 'dag', g?nus is zon. Hoewel de Baskische taal geen geslachtsvormen kent, en er geen oude Baskische teksten zijn overgeleverd, komt uit de Baskische folklore naar voren dat de Basken de zon voorstelden als vrouwelijk. Dat was vroeger in heel Europa normaal; 'zon' was vrouwelijk in bijna alle Europese talen, zoals blijkt uit Sunna in de Edda. Ook de Baltische Saule, eveneens vooral bekend uit de folklore, is hiermee verwant.© nissaba.nl Deze pagina is 2001 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-ekhi.php

Electra
[Andere spelling: Elektra](Ekhi) (Ekhi) Electra. 'Barnsteen'. Ook Elektra. Haar naam betekent barnsteen. Een Electra wordt genoemd als de legendarische stichtster van Troje. Als de dochter van de zeegodin Tethys en de zeegod Oceanos is ze een van de Oceaniden. Ze is de moeder van Iris en de Harpijen; haar echtgenoot is Thaumas ('wonderbaarlijk'), een zoon van de aarde Gaia en Pontus. Ook is Electra een der Pleiaden, dochters van Atlas, en een van de Dana?den. Een Electra werd genoemd als echtgenote van ene Oedipus. Zij was de moeder van Dardanus, de stichter van Troje, en Iason, de aanvoerder van de Argonauten. De Pleiade Electra werd genoemd als moeder van Iasion, de mooie jongen op wie Demeter verliefd werd, en met wie zij het heilig huwelijk voltrok in een driemaal omgeploegd veld. Ook is ze de vrouw van Corythus; verleid door Zeus wordt ze zwanger van Dardanus, stichter van Troje en een voorouder van koning Priamos. Als Oceanide is ze gehuwd met Thaumas, en moeder van de harpijen en de psychopompos Iris. Bij Euripides trouwt ze met Pylades, die een vorm is van de psychopompos Hermes. Deze huwelijken wijzen op een relatie met de doden en de onderwereld. Ook als Pleiade is er een relatie met de zielen; de Griekse versie van Allerzielen viel als de Pleiaden in november weer onder de horizon verdwenen. Haar rol in de literatuur als moordenares van haar moeder, samen met haar broer, kan zijn ge?nspireerd door deze functie van dodengodin of geleidster van zielen. Een van Electra's dochters, de harpij Celaena ('zwarte', 'duistere'), komt tevens voor als een van de Pleiaden. Bij Euripides, Sophokles en Aischylos is Elektra de dochter van Klytaemnestra en Agammemnon, en de zuster van Orestes. Zij hielp...http://www.nissaba.nl/godinnen-electra.php

Elissa
[Andere spelling: Elyssa(Elissa [Andere spelling: Elyssa, Elyssar, Elishat](Electra) vorige volgende (Eneth)) Elissa. Ook Elyssa, Elyssar of Elishat. Dido, Deido. Fenicische, mythische stichteres van de stad Carthago. Elissa is waarschijnlijk een weergave van de Fenicische naam, de naam Dido is Romeins. Elissa werd ook gelijkgesteld aan Tanit, sinds de vijfde eeuw v.o.j. de belangrijkste godin van Carthago. De naam Elissa is bekend van o.a. Junianus Justinus, een Romeinse historicus uit de derde eeuw, die tekstfragmenten overleverde van oudere schrijvers als Trogus en Plinius. Vergilius noemde haar in de Aenaeas Dido of Deido ('zwerfster'), vanwege haar lange zwerftocht. De Romeinse Servius noteerde dat Vergilius de originele namen in Romeinse veranderde, indien dat beter paste. Volgens hem was de oorspronkelijke naam van Elissa's echtgenote Sichaeus Sicharbas, wat meer overeenkomt met Acerbas, de naam die Justinus gebruikte. Elyssa was de mythische stichtster van de Fenicische stad Carthago. Romeinse munten tonen Dido die de stad bouwt, of Dido met een galei waarin ze de stad Tyr ontvlucht. Haar vader was de koning Mutto (Mutgo) of Belus, de koning van Tyr. Belus is een Griekse weergave van het Fenicische 'Ba'al' ('heer'), een titel voor een god, in dit geval voor de stadsgod van Tyr. Josephus noemde hem Matgenus. Ook komt de naam Methres nog voor, en Agenor, die ook wordt genoemd als de vader van Europa en Cadmus. Verder wordt de naam 'Mattan' genoemd als vader van Elissa. Josephus noemt een Mattan als priester van de Baal-tempel die was opgericht door Athaliya, de dochter van Izabel, en haar echtgenoot Jehoram. Zij werden alle vermoord door Jehoiada, die vervolgens de Levieten installeerde. Melqart, de aan Poseidon verw...http://www.nissaba.nl/godinnen-elissa.php

Eneth
[Andere spelling: Anuta](Elissa) (Elissa) Eneth. Anuta. Hongaars. Ook Boldog Asszony. Godin van de wateren, rivieren en vruchtbaarheid. Ze werd ook door de Skythen vereerd. Ze stond aan de hemel als het sterrenbeeld maagd. In de Hongaarse mythologie wordt Nimrod als haar echtgenoot genoemd. Nimrod is de bijbelse verbastering van de Soemerisch Ninurta ('Heer Aarde'), de echtgenoot van Bau. De Soemerische Bau werd in een latere tijd door de Babyloni?rs en Irani?rs Anuta genoemd. In Hongaarse en Assyrische legenden waren Anatu en Nimrod de ouders van de tweeling Hunor en Magor, de voorouders van de Hunnen en de Magyaren. Ze waren volgens de legende ook de voorouders van de Irani?rs. Een hinde leidde de tweeling naar hun toekomstige land. Het Hongaarse Eneh of Uno is mogelijk verwant aan het woord voor koe of hinde. Assyrische mythen noemen zonen van Nimrod met titels die lijken op Magor. De naam Anuta is verwant aan de Fenicische naam Anat.© nissaba.nl Deze pagina is 1652 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-eneth.php

Enyo
(Eneth) (Eneth) Enyo. Griekse oorlogsgodin. Ze begaf zich vaak in de strijd in gezelschap van de oorlogsgod Ares Enyalios. Enyo werd vaak gebruikt als een andere naam voor Eris ('twist'). De Romeinen stelden haar gelijk aan Bellona. Hesiodus noemde Enyo als een van de Graiae ('grijzen' of 'oude vrouwen'), de zusters en bewaaksters van de gorgonen. Het hoofd van de gorgoon Medusa was afgebeeld op het borstschild of de aegis van de meer gecultiveerde oorlogsgodin Athene. De moeder van de graien en de gorgonen was het zeemonster Ceto. Enyo droeg een saffraankleurig gewaad. Griekse schrijvers als Apollodorus en Aeschylos zeiden dat de Graien het uiterlijk hadden van zwanen, dat ze samen ??n oog en ??n tand deelden. Perseus kreeg het oog in zijn bezit toen hij Medusa's hoofd veroverde, dat vervolgens op het borstschild van de aan Enyo en Medusa verwante godin Athene terecht kwam. In de Ilias werd Enyo gezamenlijk met Athene voorgesteld als 'plunderaars' van de stad Troje. Quintus Smyrnaeus, die in de vierde eeuw een versie van de val van Troje schreef, gaf een voorstelling van Enyo die overeenkomt met Anat in haar strijd tegen de zee Yam. Als in een roes waadde de verwoestende strijdgodin door het bloed van de vele slachtoffers die werden gemaakt tijdens het hoogtepunt van het gevecht, onder het uiten van een verschrikkelijk gebrul. Ook Tryphiodorus vermeldde hoe zij dronken van het bloed, in hevige extase, door de nachtelijke straten van de stad danste. Samen met Eris en Ares veroorzaakten zij een geweldig tumult. In de Dionysiaca wordt het krankzinnige geweld vergeleken met het oogsten tijdens maaiseizoen. Dit roept de verwante Fenicische strijdster Anat in de herinnering, maar ook de Egyptische leeuwgodin Sekhme...http://www.nissaba.nl/godinnen-enyo.php

Eos
(Enyo) (Enyo) Eosphoros leidt Eos met haar vierspan langs de hemel. In hun kielzog Helios met de zonnewagen. Krater, vierde eeuw.http://www.nissaba.nl/godinnen-eos.php

Epione
(Eos) (Eos) Epione. Griekse moeder van Hygieia, de godin van de gezondheid.© nissaba.nl Deze pagina is 1603 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-epione.php

Epiuna
(Epione) (Epione) Epiuna. Etruskische graangodin. Haar naam staat in verband met het woord ep (doen, werken). Haar Latijnse naam is Ops. © nissaba.nl Deze pagina is 1284 keer bekekenhttp://www.nissaba.nl/godinnen-epiuna.php

Epona
(Epiuna) (Epiuna) Eponahttp://www.nissaba.nl/godinnen-epona.php

Erato
(Epona) (Epona) Erato speelt op haar lier. Romeins, tweede eeuw.http://www.nissaba.nl/godinnen-erato.php

Ereshkigal
[Andere spelling: Eresjkigal](Erato) (Erato) Eresjkigal. Ook Ereshkigal. Haar naam betekent Koningin van het grote rijk beneden. Soemerische en Assyrische godin van de dood en onderwereld, Irkilla of Aralu. Haar verering is al bekend van ca. 3500 jaar v.o.j. Eresjkigal heerste over de doden, en was niet aan een bepaalde stad verbonden. Haar Semitische naam was Allatu. Ninazu ('Heer genezer') werd zowel als haar zoon als als haar echtgenoot genoemd. In Babylonische gezangen kwam hij voor als de 'koning der slangen'. Later werd Eresjkigal gecombineerd met de onderwereldgod Nergal, als zijn moeder of echtgenote. Nergal werd ge?dentificeerd met de planeet Mars. Hij kan worden gelijkgesteld aan de Kana?nitische Resjeph. De onderwereldgodin Nungal was een dochter van Ereshkigal. Zij strafte de zondaren. Eresjkigals Semitische tegenhangster heette Husbisjag. Husbishag kondigde de dood aan; zij hield het boek bij waarin de naam en tijd om te sterven van ieder levend wezen stond opgeschreven. In haar naam werden plechtige eden gezworen. De boeken van de onderwereld worden bijgehouden door Beletseri. In het verhaal De afdaling van Inanna naar de onderwereld noemt Inanna haar 'oudere zuster'. Eresjkigal werd bezocht door Inanna in verband met de begrafenis van Gugul-ana, de 'hemelstier', Eresjkigals echtgenoot. Dit is de enige bekende tekst waarin zijn naam wordt vermeld. Ereshkigal liet Inanna niet meer uit de onderwereld vertrekken. Het verhaal over Inanna's afdaling naar de onderwereld (Irkalla of Aralu) symboliseerde de wisseling der seizoenen en de continu?teit van het sterven en opnieuw tot leven komen van de natuur. Het was zo belangrijk dat het in ...http://www.nissaba.nl/godinnen-ereshkigal.php