Zoek op

Alternatieve geneeswijze

Een alternatieve geneeswijze is een behandel- of onderzoeksmethode waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is. In Nederland is de homeopaat de meest bezochte alternatieve behandelaar. ==Terminologie== De term alternatieve geneeswijze is in Nederland gangbaar geworden nadat de Commissie Munte...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Alternatieve_geneeswijze

Alternatieve geneeswijze

Alternatieve geneeswijze buiten het terrein van de reguliere, universitaire, geneeskunde. Het uitoefenen van de geneeskunde is vanaf 1865 (de wet van Thorbecke) voorbehouden aan diegenen die hiertoe bevoegd zijn. Deze bevoegdheid is te verkrijgen door het met goed gevolg afleggen van het artsexamen en het afleggen van de artseneed (de eed van Hippo...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/alternatieve-geneeswijze
Geen exacte overeenkomst gevonden.