Zoek op

digitaal

digitaal bijv.naamw.Uitspraak:   [dixiˈtal] als het door de computer verwerkt kan worden Voorbeelden:   `Kun je me de tekst ook digitaal toesturen?`, `digitale fotografie`een digitale klok  (een klok zonder wijzers die de tijd met cijfers aangeeft)digitaal lok...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/digitaal

digitaal

Kenmerk van signalen en systemen met slechts een beperkt aantal vaste toestanden. Zo geeft een digitaal horloge de tijd niet vloeiend aan, maar verspringt het steeds van het ene vaste getal naar het volgende. Er zijn geen oneindig aantal `tussenstanden’ mogelijk, zoals bij analoge klokken.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/technologie-en-techniek/digitaal

DIGITAAL

1) Cijfermatig 2) Cijferverwerkend 3) Geluidsbestand 4) In cijfers 5) Niet analoog 6) Tegengestelde van analoog 7) Weergave in cijfers
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIGITAAL/1

Digitaal

Getalsmatig, d.w.z. dat het over te dragen (geluids) signaal voorgsteld wordt door een reeks getallen met een enidige precisie. Zie het hoofdstuk over analoog en digitaal.
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

digitaal

cijferverwerkend
Jaar van herkomst: 1959 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

digitaal

rekenend of waarden aangevend met cijfers (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/digitaal

Digitaal

een eigenschap van de elektronische technologie nl. dat zij gegevens creëert, verwerkt en bewaart in termen van twee statussen.
Gevonden op http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woo

digitaal

wat gegevens verwerkt in de vorm van cijfers vb: het digitale horloge gaf 12:23 aan
de digitale snelweg [internet]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=digitaal

Digitaal

Niet analoog, stuurt niet "gewoon" alle data door de lijn, maar maakt gebruik van verschillen in spanning, frequentie etc. om zo een stroom van 0-en en 1-en door te geven
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

digitaal

(digital) Wijze van gegevensverwerking, gebaseerd op continue waarden, waarbij slechts twee waarden mogelijk zijn. In datacommunicatie worden via normale telefoonlijnen gegevens analoog verzonden en vervolgens in de modem omgezet in digitale gegevens.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/d.php?id=2839

Digitaal

(Informatie die is opgeslagen in een computer wordt 'digitaal' genoemd omdat de basiselementen van de gegevens, de zogenaamde bits, slechts bestaan uit twee mogelijke waarden) nul (uit) en êên (aan) . Het tegenovergestelde van digitaal is analoog
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Digitaal

1 op de vingers of de tenen betrekking hebbend; 2 cijferverwerkend: digitale rekenmachine, waar bij het probleem numeriek wordt opgelost, zonder tussenkomst van de analogie; digitale elektronica; digitale computers: verwerken discrete gegevens, waarbij tussen twee willekeurige waarden slechts een beperkt aantal waarden mogelijk is; digitale chips; ...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Digitaal

[Elektronica produktie] Electronische technologie waarbij de gegevens opgewekt, opgeslagen en verwerkt wordt in twee toestanden; positief en niet-positief
Gevonden op https://piek.nl/terminologie/

DIGITAAL

Niet geleidelijk , maar stapsgewijs variabel getransporteerd, uitgezonden of weergegeven signaal, meestal twee (binair) niveaus, een 0 of een 1. Door combinaties zijn er onuitputtelijke mogelijkheden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10245

Digitaal

Computersignaal bestaande uit enen en nullen ofwel pulsen die gezamenlijk een patroon vormen. Dit patroon kan door de decoder vertaald worden naar bruikbare signalen. Door toepassen van compressietechnieken en pakketcontrole is de kwaliteit optimaal terwijl het maximale uit de beschikbare capaciteit gehaald kan worden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10280

Digitaal

Tegengesteld aan analoog. Een digitaal signaal heeft slechts twee discrete waarden: aan-uit of 1-0. Tussen deze twee uitersten zijn er geen tussenliggende waarden gedefinieerd. De bit is de eenheid van digitale informatie. Bit is de afkorting van binary digit of binair cijfer (1 of 0). Een byte is een samenstelling van 8 bits. Digitale gegevens heb...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10368

digitaal

Computers kunnen enkel omgaan met digitale gegevens, d.w.z. gegevens gecodeerd in bits en bytes, met eindige waarden. Tegengestelde van analoog.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Digitaal

Een meet- en opnamesysteem waarin aspecten uit de fysische wereld, waartoe beelden behoren, worden omgezet in elektrische lading die in dezelfde verhouding staat als de waarden van het origineel. Deze waarden worden vervolgens omgezet in groepen van binaire cijfers (bits) zodat de gegevens kunnen worden opgeslagen op magnetische of andere media voo...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10440

digitaal

Op cd-rom, computer, etc.(dus niet op papier)
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Digitaal

Met betrekking tot de vinger(s) en tenen..
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Digitaal

De taal van de computer, of: het Elektronische schrift waarmee de computer alles vastlegt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10860

digitaal

Het weergeven van gegevens, zonder nuances, op slechts één manier, zoals 1 en 0, koud of warm, aan of uit.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11394

Digitaal

- Gegevens uitgedrukt in binaire getallen, zodat ze door computerchips kunnen worden bewerkt. Digitaal heeft betrekking op discrete gegevens, waarbij tussen twee willekeurige waarden slechts een beperkt aantal waarden mogelijk is. Digitaal staat tegenover analoog. Ook gebruikt voor apparaten die gel...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/33362375

Digitaal

Digitaal impliceerd dat waarden gerepresenteerd worden door een verzameling waarden welke met discrete stappen van elkaar verwijderd staan. Bijvoorbeeld: in de digitale wereld (een byte) zitten tussen de waarde 0 en 255, slechts 256 stappen, te weten 1, 2 , 3, ?, 254, 255. In analoge wereld zit er een oneindige aantal stappen tussen beide waarden. ...
Gevonden op https://www.weethet.nl/dutch/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.