Zoek op

Rechtbank

Rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. Zie ook: kaart gerechtelijke indeling.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Rechtbank

Rechtscollege dat in eerste aanleg kennis neemt van alle zaken waarvoor niet een andere rechter is aangewezen. Er zijn negentien rechtbanken.
De sector kanton (vroeger: kantongerecht) is sinds 1 januari 2002 opgenomen in de organisatie van de rechtbank.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=82

Rechtbank

Arbeidsrechtelijke zaken komen niet snel voor de rechtbank, omdat in arbeidszaken de rechtbank slechts in hoger beroep tegen vonnissen van de kantonrechter bevoegd is.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

Rechtbank

Rechtsprekend orgaan dat onder andere misdrijven behandelt. Ook het gebouw waarin de rechtbank zetelt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

rechtbank

De rechtbank behandelt in principe alle misdrijven en de hoger-beroepzaken van het kantongerecht. Eenvoudige zaken worden door één rechter behandeld, de politierechter genoemd. Moeilijker zaken worden door drie rechters bekeken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

rechtbank

Bij de rechtbank spreken de rechters recht in een college dat bestaat uit drie rechters.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Rechtbank

Rechtbank, een vonnis van de rechtbank moet altijd uitgevoerd worden. Wanneer een vonnis spreekt over de omgangsregeling, dan moet dit worden uitgevoerd tot de kinderen 18 jaar zijn. Een beslissing van de rechtbank kan enkel herroepen worden door een nieuwe beslissing van de rechtbank.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

rechtbank

gebouw waarin recht gesproken wordt vb: in de rechtbank zag ik de verdachte
voor de rechtbank verschijnen [beoordeeld worden door een rechter]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=rechtbank

Rechtbank

De rechtbank is een officiële overheidsinstantie en de ‘laagste’ rechter in Nederland. Dat betekent dat je bij het starten van een nieuwe zaak meestal eerst naar de rechtbank moet gaan. Met andere woorden de rechtbank is de rechter in eerste aanleg.
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/rechtbank/

rechtbank

• [juridisch] instelling waar rechtgesproken wordt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/rechtbank

Rechtbank

Arrondissementsrechtbank.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Rechtbank

[Maatschappijleer] hier worden overtredingen en misdrijven behandeld door rechters.
Gevonden op https://quizlet.com/120405494/maatschappijleer-deeltoets-2-flash-cards/

rechtbank

Verspreid over heel Nederland zijn er in totaal 19 Rechtbanken. De omvang daarvan kan verschillen; zo heeft Amsterdam, de grootste, meer dan zeven maal zoveel rechters als Middelburg, de kleinste. De Rechtbank heet ook wel Arrondissementsrechtbank.In civiele zaken, waarbij veelal de ene (rechts)persoon tegenover de andere staat, behandelt de Rechtb...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Rechtbank

- Rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. Zie ook: k
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Rechtbank

Een rechtbank is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben. Dat wil zeggen dat personen die vinden dat hen onrecht is aangedaan, zich tot een rechtbank kunnen wenden met het verzoek hun zaak te behandelen. Daarnaast kunnen aanklagers namens het volk of namens de overheid zich tot...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtbank

Rechtbank

[Nederland] - De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg in Nederland voor het bestuursrecht (waaronder begrepen het fiscaal recht), het civiel recht en het strafrecht. In civiele en strafzaken is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. Bij bestuursrechtszaken is tegen een uitspraak van de rechtbank hoger beroep mogeli...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtbank_(Nederland)

Rechtbank

Een rechtbank is een rechtscollege dat in zowel eerste aanleg alsmede - in bepaalde uitzonderingsgevallen - in hoger beroep rechtspreekt. Rechtbanken zijn – naast gerechtshoven en de Hoge Raad – onderdeel van de rechterlijke macht, zoals staat geregeld in artikel 2 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie gebaseerd op de ideologie van ‘trias...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Rechtbank

rechtbank

de rechtbank zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈrɛx(t)bɑŋk] Verbuigingen:   rechtbank|en (meerv.) instelling waar rechters beoordelen of iemand schuldig is aan een misdrijf en welke straf hij of zij krijgt Voorbeeld:   `voor de rechtbank moeten verschi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rechtbank

RECHTBANK

1) Aanrecht 2) Balie 3) Bijl 4) Forum 5) Gebouw van het openbaar ministerie 6) Gerecht 7) Gerechtsgebouw 8) Gerechtshof 9) Hof 10) Inrichting om recht te doen 11) Juridisch college 12) Juridisch gebouw 13) Kadi 14) Officiële instantie 15) Rechterlijk college 16) Rechterstoel 17) Rechtscollege 18) Rechtsprekend college 19) Tribunaal 20) Vierschaar ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTBANK/1

RECHTBANK

1) Aanrecht 2) Balie 3) Bijl 4) Forum 5) Gebouw van het openbaar ministerie 6) Gerecht 7) Gerechtsgebouw 8) Gerechtshof 9) Hof 10) Inrichting om recht te doen 11) Juridisch college 12) Juridisch gebouw 13) Kadi 14) Officiële instantie 15) Rechterlijk college 16) Rechterstoel 17) Rechtscollege 18) Rechtsprekend college 19) Tribunaal 20) Vierschaar ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTBANK/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.