Zoek op

romantiek

de romantiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [romɑn'tik] 1) intellectuele en artistieke stroming aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw waarin gevoel en verbeelding centraal stonden Voorbeelden:   `het ontstaan van de romantiek als...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/romantiek

romantiek

Europese (literaire) beweging aan het eind van de 18de en het begin van de 19de eeuw. De intellectuele wortels lagen in een reactie op het rationalisme en het classicisme; de politieke inspiratie lag bij revoluties en vrijheidsstrijd. De romantici onderstreepten de waarde van individuele ervaring en emotie, en toonden interesse voor volkstaal en -p...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-literatuur/romantiek

romantiek

In de muziek omvat de romantiek 19de-eeuwse componisten als Mendelssohn, Schumann, Chopin, Wagner, Berlioz, Liszt, maar ook Brahms. De periode strekt zich uit tot ver in de 20ste eeuw en was een reactie op een overmatige nadruk op de rede in de kunst. Ze legt de nadruk op het gevoel. De romantiek in de muziek vindt haar oorsprong in de literatuur e...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/klassieke-muziek/romantiek

ROMANTIEK

1) Als in een roman 2) Cultuurperiode 3) Heerschappij van het gevoel 4) Kunstrichting 5) Kunststijl 6) Kunststroming 7) Literaire stijl 8) Richting in de kunst 9) Richting in de letterkunde 10) Romantisme 11) Tijdperk in de kunst 12) Wat tot de fantasie spreekt
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ROMANTIEK/1

Romantiek

==Kunst en geschiedenis== Een kunstzinnige en maatschappelijke stroming uit de 18e, 19e en vroege 20e eeuw: ==Psychologie== ==Romantisch== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek

Romantiek

[muziek] - De romantiek is een kunststroming uit de 19e eeuw. In de romantische periode van de klassieke muziek maken componisten steeds grotere composities met steeds meer noten en moeilijkere ritmes. Ze gebruiken veel en vreemde, niet eerder toegepaste muziekinstrumenten. Er is veel drama en emotie te horen. Alles draait ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(muziek)

Romantiek

[stemming] - Romantiek is de gemoedstoestand van mensen die op emotioneel en-of erotisch vlak wederzijdse geestverwantschap ervaren met elkaar. Deze gemoedstoestand kan opgeroepen worden door een context die beide personen stimuleert exclusieve aandacht aan de ander te besteden en waarin beide personen zich behaaglijk voele...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(stemming)

Romantiek

[stroming] - De romantiek was een stroming in de Westerse cultuur die zich aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw sterk deed gelden in de kunst en het intellectuele leven van met name Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland. In de romantiek werd, in reactie op de Verlichting, ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(stroming)

romantiek

stroming in de cultuur die is gebaseerd op het gevoel
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Romantiek

Richting in de literatuur en de kunst. Reactie op het classicisme. Nadruk op het gevoel, natuurbeleving, fantasie en verbeelding. In de mode ca. 1830.
Gevonden op http://www.cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/i000681.html

romantiek

Periodebegrip voor een stroming in de literatuur die gewoonlijk in de tijd gesitueerd wordt tussen ongeveer 1790 en 1830. In feite kent de term een veel bredere toepassing en duidt men er de culturele beweging mee aan die het gehele westerse leven en denken in de eerste helf...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Romantiek

Begrippenlijst: Europese geschiedenis - Periode rond 1800 waarin het gevoelsleven opkwam en de nationale geschiedenis werd verheerlijkt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/beurop.htm

Romantiek

Een levensvisie die geen basis in de werkelijkheid heeft en die een voortbrengsel is van een overdreven optimisme. De term wordt hier niet zozeer gebruikt voor een historische stroming, maar meer voor een levenshouding die ongefundeerd optimistisch is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

romantiek

Een gevoelige en dromerige sfeer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Romantiek

Aan het begin van de 19e eeuw was dit de periode van romantische reizen, bijv. Rijnreizen, culturele reizen, reizen om inspiratie op te, e.d
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

romantiek

romantische richting in de literatuur (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/romantiek

Romantiek

Muziekstijl uit de 19de eeuw waarin het gevoel domineert boven het verstand. De Romantiek wordt gekenmerkt door een zucht naar vrijheid.
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

romantiek

wat tot het gevoel en de verbeelding spreekt vb: hij is erg zakelijk, heeft geen gevoel voor romantiek
stroming in de kunst vb: in de Romantiek overheerste de gevoelige kunst
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=romantiek

Romantiek

cultuurstroming die eind 18de eeuw begon, in haar zuiverste vorm duurde tot midden 19de eeuw en een lange nabloei kende tot in de 20ste eeuw. Kenmerkend waren o.a. een herwaardering van het gevoelsleven in reactie op Verlichting en classicisme, hernieuwde belangstelling voor de middeleeuwen en een nieuw gevoel voor de natuur.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Romantiek

Een levensvisie die geen basis in de werkelijkheid heeft en die een voortbrengsel is van een overdreven optimisme. De term wordt hier niet zozeer gebruikt voor een historische stroming, maar meer voor een levenshouding die ongefundeerd optimistisch is. (F.A.S.)
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Romantiek

[Geschiedenis] Kunststroming in de 19e eeuw waarin het gevoel en de vlucht naar het verleden en andere culturen belangrijk waren.
Gevonden op https://quizlet.com/123023327/geschiedenis-flash-cards/

Romantiek

[Literatuur] Literaire stroming (19de eeuw) als reactie op het rationalisme, waarbij het gevoel en beleving centraal stonden.
Gevonden op https://quizlet.com/4504791/literair-historische-begrippen-deel-2-bladzijde
Geen exacte overeenkomst gevonden.