Kopie van `Edublogs.nl - ICT in het onderwijs`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Edublogs.nl - ICT in het onderwijs
Categorie: Automatisering > Onderwijs
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 55


AICC
Het AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committee) is het oudste internationale samenwerkingsverband van professionals in de luchtvaartindustrie dat richtlijnen opstelt voor trainingsmateriaal. Op het moment niet zo zichtbaar actief, voornamelijk bekend van hun bijdrage aan het SCORM-referentiemodel.
Zie: http://www.aicc.org/

AOC
Agragrisch Opleidingscentrum. Zie: http://www.aoc-onderwijs.nl/

API
Application Programming Interface. Verzameling van afspraken (functies) over hoe een onderdeel van het ene programma kan communiceren met het andere.
Zie: wikipedia

Applicatieprofiel
Zie: Toepassingsprofiel

Assessment
Alle manieren waarop personen een taak moeten uitvoeren om informatie te krijgen over eigenschappen van die persoon (denk aan kennis of een competentie), met als doel een uitspraak te doen over die persoon in termen van certificering, plaatsing of diagnose in een formatieve en summatieve context.
Zie ook: PeerAssessment, PerformanceAssessment

Assets
Zie: bronmaterialen

CEN/ISS WSLT
De CEN/ISSS Workshop on Learning Technologies. ISSS is de Information Society Standardization System binnen CEN. Doel is het promoten van vrijwillig gebruik van technische standaarden in Europa, in samenwerking met andere instellingen die met standaardisatie bezig zijn, zowel binnen Europa als daarbuiten.
Zie: http://www.cenorm.be/isss/

CETIS
CETIS = Center for Educational Technology Interoperability Standards.
CETIS is de grote zus van SURF SiX voor het Verenigd Koninkrijk.
Website: http://www.cetis.ac.uk/

Closed source-software
Het tegenovergestelde van open source-software.

CMS
CMS = Contentmanagementsysteem.
Een computerprogramma dat tot doel heeft om de productie van documenten te faciliteren en, onafhankelijk van de uiteindelijke vorm, deze te presenteren.
Zie: WikiPediaNL:CMS
Voor een overzicht van OpenSource CMS: http://www.opensourcecms.com/

EDEX
EDucatieve EXport gegevens (ook wel EDucation EXchange). Verzameling afspraken voor de structuur van een tekstbestand dat gebruikt wordt binnen een systeem voor leerlingenadministratie, voor het uitwisselen van leerling-, groep- en docentgegevens.

EdNA
Australische organisatie gericht op het ondersteunen en bevorderen van het gebruik van internet voor onderwijs en training. Wordt gefinancierd vanuit de Australische overheid. Zie: http://www.edna.edu.au/EdNA

Edubox
Software om in EML gespecificeerde educatieve content af te spelen.
Zie: http://www.ou.nl/info-alg-edubox/

EducatieveContent
Zie: onderwijsmateriaal.

EDUCAUSE
EDUCAUSE stelt zich ten doel de toepassing van ICT in het hoger onderwijs te promoten. In Nederland vooral ook bekend van hun grote jaarlijkse conferentie en de SURFtrip er naar toe. SURF werkt nauw samen met EDUCAUSE. Zie: http://www.educause.edu/

EduPerson
De Amerikaanse EDUCAUSE-organisatie heeft een paar geleden het eduPerson-profiel ontwikkeld. Dit profiel is een informatiemodel voor het hoger onderwijs, om toe te passen in directory services. EduPerson heeft sterke overeenkomsten met het informatiemodel dat wordt beschreven in o.a de IMS Learner Information Package-specificatie en de IMS Enterprise-specificatie.
Zie: http://www.educause.edu/eduperson/

EKMA
The European Knowledge Media Association; EKMA is een pan-Europese organisatie waarbij de leden het begrip, de ontwikkeling en het gebruik van kennismedia binnen het hoger onderwijs stimuleren. Een van de activiteiten van EKMA is de uitreiking van de `academic software awards` (EASA). SURF is lid van EKMA.
Zie: http://www.ekma.net/ en http://www.easa-award.net/

Elektronische Leeromgeving
Een Elektronische Leeromgeving (ELO) of Digitale Leeromgeving (DLO) ondersteunt het onderwijsproces van een docent en het leerproces van een student met behulp van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). De wijze en omvang van ondersteunen vormt het belangrijkste verschil tussen de in de literatuur en op internet voorkomende alternatieve benamingen en begrippen.
Bij Afstandsleren is er sprake van een fysieke afstand tussen docent en student. Afstandsleren hoeft niet noodzakelijk plaats te vinden met behulp van een elektronische leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop de cursussen van de Open Universiteit in het verleden werden aangeboden. Teleleren wordt vaak gebruikt als synoniem voor afstandsleren. De Universiteit Twente gebruikt een afwijkende omschrijving, namelijk: ?Het geheel van toepassingsmogelijkheden van ICT in het onderwijs?. Daarbij hoeft er in dat geval geen sprake te zijn van afstandsleren.
SURF heeft in het verleden onderzoek laten doen naar leeromgevingen onder de titel ?Advies keuze Teleleerplatform? dat door CINOP in 1999 en 2000 uitgevoerd is.
In deze rapporten wordt het begrip Teleleerplatform gedefinieerd als ?de technische voorzieningen (hardware, software en telecommunicatie-infrastructuur die de interactie faciliteren tussen het proces van het leren, de communicatie die nodig is voor dat leren en de organisatie van het leren).
Ook bij de vooral in de Verenigde Staten gebruikte afkortingen als WBT (Web-based training), IBT (Internet-based training), WBI (Web-based instruction), IBI (Internet-based instruction) en WBL (Web-based learning) gaat het om de ondersteuning van de leeromgeving van de student met behulp van ICT.

Elektronische Leeromgeving
Het geheel van ICT-middelen ter ondersteuning van de leeromgeving van een student. Als wordt gesproken van `de ELO` wordt vaak ook een individuele applicatie binnen die totale elektronische leeromgeving bedoeld.

EML
Educational Modelling Language, ontwikkeld door de Open Universiteit Nederland. Modelleertaal voor het beschrijven van didactische scenario`s. EML is de voorloper van de IMS Learning Design-specificatie.

EUNIS
European University Information Systems. EUNIS wil de uitwisseling, samenwerking en discussie met en tussen de verantwoordelijken voor het ICT-beleid in de instellingen. Daarnaast wil EUNIS contacten aanknopen en onderhouden met toezichthoudende organisaties, zowel binnen de individuele landen als op Europees niveau. SURF is lid van EUNIS.
Zie: http://www.eunis.org/

HRM-XML
Het HR-XML-consortium is een non-profit organisatie die deze problematiek op een vergelijkbare manier aanpakt als het IMS-consortium, maar dan vanuit de invalshoek van Human Resource Management (HRM). HR-XML ontwikkelt informatiemodellen en XML bindings op de diverse aspecten van HRM.
Zie: http://www.hrm-xml.org/

IABB-datamodel
SURF/IABB (Innovatie Automatisering voor Bestuur en Beheer) is de voorloper van het huidige SURF-Platform ICT en Organisatie van SURF.

IB-Groep
Informatie Beheer-Groep. Zie: http://www.ib-groep.nl/

IEC
International Electrotechnical Commission. Organisatie actief op het gebied van standaarden met betrekking tot elektriciteit en elektronica. Zie: http://www.iec.ch/IEEE
The IEEE (Eye-triple-E) is a non-profit, technical professional association of more than 360,000 individual members in approximately 175 countries. The full name is the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., although the organization is most popularly known and referred to by the letters I-E-E-E. (bron)
De IEEE is een organisatie die als doel heeft het stimuleren van technische processen bij het maken, ontwikkelen, integreren, delen en toepassen van kennis over elektrotechnische en informatietechnologieën. Binnen IEEE is de werkgroep Learning Technology Standards Committee (LTSC) actief. Het doel van de IEEE LTSC-werkgroep is het ontwikkelen van technische standaarden, praktijkrichtlijnen, handleidingen voor software componenten, hulpmiddelen, technieken en ontwerpmethodes op het gebied van onderwijs en training. Iedereen kan deelnemen aan de activiteiten van IEEE door de vergaderingen te bezoeken.
Meer informatie Zie: http://www.ieee.org/ of http://ltsc.ieee.org/
De belangrijkste standaard van de IEEE is ongetwijfeld de IEEE LOM, maar er zijn meer werkgroepen actief:
WG1: Architecture & Reference Model WG4: Digital Rights Expression Language WG11: Computing Managed Instruction Data Model for Content to Learning Management System Communication ECMAScript API for Content to Runtime Services Communication WG12: Learning Object Metadata heeft de volgende materialen opgeleverd: IEEE Standard for Learning Object Metadata Standard for ISO/IEC 11404 binding for Learning Object Metadata data model Standard for XML binding for Learning Object Metadata data model Standard for Resource Description Framework (RDF) binding for Learning Object Metadata data model WG20: Reusable Competency Definitions

IEEE LTSC
Werkgroep Learning Technology Standards Committee (LTSC) van het IEEE. Het doel van de IEEE LTSC-werkgroep is het ontwikkelen van technische standaarden, praktijkrichtlijnen, handleidingen voor software componenten, hulpmiddelen, technieken en ontwerpmethodes op het gebied van onderwijs en training. Zie: http://ltsc.ieee.org/

Implementatiemodel
Zie: toepassingsprofiel.

IMS Contentpackaging-specificatie
Specificatie voor materiaalpakketten (content packages). Hierbij worden de materialen ingepakt in een zip-bestand en gaan vergezeld van een beschrijving van de inhoud en bijbehorende metadata in een zogeheten manifest. Zie: http://www.imsglobal.org/content/packaging/
Wat is een Contentpackage? In `goed` Nederlands is een Contentpackage een Materiaalpakket.
Een materiaalpakket wordt gebruikt om onderwijsmaterialen tussen bijvoorbeeld een repository en een elektronische leeromgeving te transporteren. Technisch gezien is het in praktijk een zip-bestand met een aantal bestanden. Dat zijn dan bijvoorbeeld HTML-bestanden, bijbehorende afbeeldingen, eventueel PDF-documenten, javascript-bestanden; alle bestanden die je nodig hebt om een stuk lesmateriaal weer te geven. Je kunt het vergelijken met het versturen van een stukje van een website.
Behalve al die bestanden bevat het zip-bestand ook een speciaal bestand genaamd imsmanifest.xml. Dit bestand (Manifest genaamd) beschrijft de inhoud van het materiaalpakket.
Het Manifest Het manifest (de paklijst) bevat een aantal onderdelen:
een opsomming van al de aanwezige materialen (resources) een indicatie van de onderlinge samenhang van die materialen (organisation) de metadata behorende bij de verschillende onderdelen (kan het manifest als geheel zijn, een van de resources etc.)
Het manifest wordt door de ELO gelezen en aan de hand daarvan weet de software wat geïmporteerd moet worden en (als de metadata in het manifest beschikbaar is) wie de auteur is, wat de copyright afspraken zijn etc.

IMS Enterprise-specificatie
Specificatie voor gebruikersinformatie. Zie: http://www.imsglobal.org/enterprise/

IMS Global Learning Consortium
Het IMS Global Learning Consortium is een international consortium van bedrijven en instellingen actief op het gebied van leertechnologie
Website: http://www.imsglobal.org/
SURF SiX vertegenwoordigd namens Stichting SURF het hoger onderwijs binnen IMSGlobalLearning

IMS Learning Design
IMS-specificatie voor het modelleren van didactische scenario`s.
Zie: http://www.imsglobal.org/learningdesign/index.cfm

IMS QTI
QTI = Question and Test Interoperability
Verzameling afspraken (specificatie) voor het uitwisselen van toetsmaterialen opgesteld door het IMS Global Learning Consortium
Zie ook: http://www.imsglobal.org/question/
Sinds februari 2004 is IMS QTI versie 2.0 final beschikbaar op de IMS website
Zie ook: overzicht IMS specificaties

IMS Simple Sequencing-specificatie
IMS-specificatie voor eenvoudige reeksen van leeractiviteiten. Zie: http://www.imsglobal.org/simplesequencing/

ISIS
Studentinformatiesysteem van de UvA.

JISC
Joint Information Systems Committee. JISC ondersteunt het voortgezet en hoger onderwijs in het gebruik van ICT in het onderwijs. Daarmee is JISC de tegenhanger van SURF voor het Verenigd Koninkrijk. Zie: http://www.jisc.ac.uk/

JTC1/SC36
De Joint Technical Committee 1 (JTC1) is het samenwerkingsverband van ISO en IEC voor standaarden op het gebied van informatietechnologie. JTC1 is onderverdeeld in subcommissies waar de verschillende deelonderwerpen behandeld worden. ISO, IEC en JTC1 werken volgens het landenmodel. Commissie 36 van JTC1 houdt zich bezig met Learning Technologies. NEN is het instituut dat Nederland in JTC1 SC36 vertegenwoordigt. Zie: http://jtc1sc36.org/

NWO
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs. Zie: http://www.nwo.nl/

OAI
Internationaal initiatief voor het ontwikkelen en promoten van standaarden die open en efficiënte disseminatie van informatie faciliteren. De basis voor het OAI ligt in het verlangen om betere toegang tot elektronische tijdschriften en artikelen te bewerkstelligen. Zie: http://www.openarchives.org/
Zie ook: DARE en OAI-PMH

OAI-PMH
Open Archives Initiave-Protocol for Metadata Harvesting. Verzameling afspraken voor de communicatie tussen repositories voor het uitwisselen (harvesten) van metadata.
Zie ook: DARE en EduRep

OSOSS
Programma Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid. Zie: http://www.ososs.nl/

QTI-vragen
Toetsvragen opgeslagen volgens de afspraken zoals vastgelegd in de IMS Question and Test Interoperability-specificatie.

Serviceprovider
Afnemer van metadata. Zie ook: DARE.

SIS
Studentinschrijfsysteem.

SSHO
Stichting Strategiegroep Onderwijs. Zie: http://www.hogeronderwijs.nl/

UoL
Zie: leereenheid.

URI
Uniform Resource Identifier, niet te verwarren met URL, is een gestandaardiseerde manier om bronnen (resources, denk aan webpages, text, afbeeldingen, etc) op het internet te identificeren. Zie: http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
Een URL is een URI die de bron (resource) identificeert aan de hand van een hierarchische beschrijving van de locatie van deze bron op een netwerk.

URL
Een Uniform Resource Locator (URL) (als het begint met een http vaak ook wel webadres genoemd), is een URI met een bepaalde semantiek die beschrijft hoe en waar men aan de bron (resource) kan komen op het internet.
Elke URL is ook een URI, maar URI`s hoeven niet per se een URL te zijn.

VCH
Virtual Clearing House. Het VCH beoogd een aantal basale, gemeenschappelijke behoeften met betrekking tot het uitwisselen van informatie tussen instellingen in het hoger onderwijs onderling en met aanverwante instellingen (zoals de IB-Groep) te lenigen. Zie: http://www.surf.nl/vch

Vocabulaire
Een beschrijving van de mogelijke waarden van de metadata-elementen of hoe elementen worden vastgelegd, zoals notatie van datum of het metadata-element opleidingstype bestaat uit de volgende waarden: PO, VO, BVE, HBO en WO.

Web Accesibility Initiative
Web Accesibility Initiative van het W3C. Zie: http://www.w3.org/WAI/Resources/#gl

WebCT
elektronische leeromgeving. Zie: http://www.webct.com

Webservice
Bij een webservice wordt een API van een applicatie via het internet beschikbaar gesteld voor andere applicaties.

WSDL
Web Service Definition Language. is een XML-taal waarmee de API van webservices beschreven wordt.

XML-Binding
Een technische vertaling van de elementen uit een informatiemodel (voor bijvoorbeeld metadata) naar structuren in XML, zodat deze op eenduidige wijze tussen systemen kunnen worden uitgewisseld.