Kopie van `Medische woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Medische woordenlijst
Categorie: Medisch
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 335


Amygdalitis
zie keel-ontsteking

Ammomium-vergiftiging
(ammoniak-vergiftiging, hyper-ammoniëmie) Ophoping van stikstof in het lichaam, waardoor het ammonium (= ammoniak)-gehalte in het bloed te hoog is (= hyoer-ammoniëmie) - Mogelijke verschijnselen (o.a.) Hersen-vergiftiging met als gevolg verminderd bewustzijn en bewusteloosheid (= coma). - Mogelijke oorzaken (o.a.) Stikstof uit eiwitten wordt normaliter door het lichaam omgevormd tot ureum dat via de urine wordt uitgescheiden. Bij bepaalde lever-aandoeningen (o.a. het ontbreken van of tekort aan bepaalde lever-enzymen) wordt onvoldoende ammonium omgezet in ureum gevormd. Hierdoor hoopt ammonium zich op in het lichaam (vooral na het eten van eiwit-rijk voedsel). - Mogelijke behandelingen (o.a.) - eiwitarm dieet , medicijnen: zie hieronder

Amoeben-dysenterie
(amoebiasis) Ernstige ziekte van de dikke darm (= colon). Dysenterie is een meestal uitheemse tropische ziekte, die slechts zelden inheems (= inheems dysenterie) voorkomt. - Mogelijke verschijnselen (o.a.): - Afwisselend verstopping en diarree al of niet met slijm en bloed, gevoelige buik, buikkrampen, winderigheid (= flatulentie), lichte koorts, bloedarmoede (= anemie) en gewichtsverlies. - In de darm kan vanuit de amoebe-kyste een grote knobbel (= amoeboom) ontstaan die de darm-doorgang kan verstoppen (= darm-obstructie) en de darmwand doorboren met als gevolg buikvlies-ontsteking. - Chronische amoeben-dysenterie kan leiden tot lever-abcessen (= lever-dysenterie) en-of buikvlies-ontsteking door darmzweren. - Mogelijke oorzaken (o.a.): - Besmetting met kysten van de ééncellige parasiet (= amoebe) Entamoeba histolytica via oraal-anaal seksueel contact of via besmet water of voedsel (ook fruit en groeten!). De kysten kunnen goed overleven buiten het lichaam. Na besmetting nestelen ze zich in de darmwand. Amoebiasis komt vooral voor in tropische gebieden met slechte hygiënische omstandigheden. - Mogelijke behandelingen (o.a.): , vocht-aanvulling (= rehydratie) , medicijnen: o.a. diloxanide, clioquinol, metronidazol en tinidazol

Amandel-kanker
Gezwel (= tumor) in de amandelen. Komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De vijfjaar-overlevingskans bedraagt bij tijdige ontdekking en behandeling ca. 50%. - Mogelijke verschijnselen (o.a.) Keelpijn (meestal eerste verschijnsel), pijn-uitstraling naar oor, (soms) knobbel in de hals (= uitzaaiing naar lymfeklier) - Mogelijke oorzaken (o.a.) Aanleg, langdurig roken en-of alcoholgebruik. - Mogelijke behandelingen (o.a.) - bestraling (= radio-therapie) , chirurgische verwijdering, inclusief hals-lymfeklieren en deel van de kaak

Amfetamine-verslaving
Amfetaminen zijn verslavende middelen met een sterk stimulerende werking op alle lichamelijke en geestelijke functies. - Onderscheiden worden o.a. , amfetamine , methamfetamine (sterker dan amfetamine) , ecstasy (= methyleen-dioxy-methamfetamine = MDMA = XTC) - NB. , Amfetamine-gebruik leidt zowel tot ernstige lichamelijke als geestelijke verslaving. , Het produceren, verhandelen en gebruiken van amfetaminen is overal ter wereld streng verboden.

Amyloïdose
Deels erfelijke aandoening waarbij stapeling optreedt van een ongewoon eiwit (= amyloïd) in de weefsels. - Mogelijke verschijnselen (o.a.) - primaire vorm (onbekende oorzaak): Orgaanfunctie-stoornissen, waaronder hart-, long-, schildklier-, nier-, lever- en zenuw-aandoeningen en dikke tong, snel blauwe plekken, tunnesyndroom, etc. , secundaire vorm (bekende oorzaak): - Vergrote milt en lever, die hard en rubberachtig aanvoelen, nier-, bijnier-, lymfeklier en soms bloedvataandoeningen. - NB. Aard en ernst van de verschijnselen bij amyloïdose worden bepaald door de plaats waar de amyloïde-stapeling plaatsvindt en kunnen uiteenlopen van onschuldig, mild, ernstig tot levensbedreigend. - Mogelijke oorzaken (o.a.) - onbekend (= primaire amyloïdose) , bekend (= secundaire amyloïdose): o.a. bot-infecties, reumatoïde artritis (RA), tuberculose, erfelijke lever-afwijking, veroudering (met name hart-amyloïdose), dementie (= Alzheimer)

AMC
(arthrogryposis multiplex congenita) - artrogrypose

Amblyopie
Blijvend gezichtsverlies aan één oog.

AML
(acute myeloïde of myelocytaire leukemie) - leukemie

Amenorroe
Afwezigheid-uitblijven (a-)van menstruatie.

Amandel-ontsteking
(tonsilitis) Ontsteking (= itis) van de amandelen (= tonsillen) boven achter in de keel. - Mogelijke verschijnselen (o.a.) Rode, opgezwollen amandelen mogelijk met witte, etterende stippen, keelpijn, pijn bij slikken, oorpijn, slecht eten (kleine kinderen), ziek gevoel (= malaise), koorts, hoofdpijn, braken - Mogelijke oorzaken (o.a.) Infectie met bacterien (meestal stroptokokken) of virussen. - Mogelijke behandelingen (o.a.) - bacteriele infectie: kuur van 5-7 dagen met geschikt antibioticum , herhaalde ontstekingen: operatieve verwijdering van de mandelen (het effect daarvan is omstreden)

Applicatie
Toepassing-, toediening(swijze).

Apoptose
(celdood) Natuurlijke celproces dat leidt tot het afsterven van cellen die een afwijking vertonen en daardoor niet (meer) goed functioneren. - Als de apoptose-processen zijn geblokkeerd, bijvoorbeeld door genetische aanleg (bijv. genoom-defecten), virussen of chemicaliën (o.a. roken), kunnen cellen met afwijkingen zich ongehinderd vermenigvuldigen, waardoor kankergezwellen kunnen ontstaan.

APL
(Acute Promyelocytaire Leukemie) - leukemie

Apraxie
Onvermogen om bepaalde bewuste taken uit te voeren waarbij een gecoödineerde beweging moet worden onthouden en uitgevoerd. - Mogelijke oorzaken (o.a.) Hersenletsel door ongeluk, verwonding, beroerte, hersenbloeding, hersentumor, dementie, ALD, MS, bepaalde psychische aandoeningen - Mogelijke behandelingen (o.a.) - behandeling van de oorzaak (= causaal, curatief) , behandeling van de verschijnselen (= symptomatisch)

Asperger-syndroom, verschijnselen
Mogelijke verschijnselen bij Asperger-syndroom (o.a.): , niet graag aangeraakt-geknuffeld willen worden , problemen-conflicten in de omgang met andere kinderen door gebrek aan inzicht en gevoel voor de emoties van anderen (gebrek aan medeleven) , beperkte kennis van sociale omgangsvormen (= sociale conventies) , de neiging om zich te storten op één enkele activiteit (= monomaan gedrag) , neiging tot rituelen , moeilijk onderscheid kunnen maken tussen eigen mentale beleving en de werkelijkheid (fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar) , leerproblemen en andere ontwikkelingsstoornissen

Astma, oorzaken
Mogelijke oorzaken van astma (o.a.): , verhoogde gevoeligheid (= bronchiale hyper-reactiviteit) van het longweefsel (bronchiën) door vervuilde (o.a. rook, tabaksrook, ozon en zwavel- of stikstofoxiden), koude lucht, (huis)stof, lichamelijke inspanning , luchtweg-infecties met micro-organismen (= astmatische bronchitis). , allergenen , zoals pollen, huismijt en huidschilfers van o.a. katten en cavia`s (= seizoensgebonden astma) , erfelijke aanleg (= atopische of constitutioneel astma) , hartfalen : inspanningsastma (= astma cardiale) , combinatie van bovengenoemde factoren (meestal)

Astma, test
Lijst met 5 vragen waaruit na beantwoording kan worden afgeleid of de astma goed onder controle is of niet. - De test is verkrijgbaar bij het Astma Fonds.

Aspergillose
Schimmel-infectie van de longblaasjes (= alveoli) door inademing van sporen van de schimmel Aspergillus fumigatus, die voorkomt op het lichaam, in het voedsel en in of rond het woonhuis. - Mogelijke verschijnselen (o.a.) Jeuk in de gehoorgang, groei van bolvormige schimmelmassa in de longen, aantasting (via de bloedbaan) van nieren, hersenen en andere organen. - NB. In plaats van een infectie kan het lichaam ook een allergische reactie op de schimmel(sporen) ontwikkelen.

Astma, cardiale
(inspanningsastma) Kortademigheid door stuwing van bloed in de kleine bloedsomloop van de longen. - Mogelijke oorzaken (o.a.) Verzwakte pompfunctie van de linker hartkamer ( = linkszijdig hartfalen = links-decompensatie van het hart). Hierdoor treedt bij inspanning kortademigheid op. - Mogelijke medicijnen (o.a.) , medicijnen: o.a. bumetanide, Burinex® - furosemide, Lasiletten®, Lasix®, Lasix® Retard.

Aseptische ontsteking
(steriele ontsteking) Ontsteking zonder infectie met bacteriën of virussen. - Mogelijke oorzaken (o.a.) Langdurige irritatie (o.a. druk, wrijving, peuteren) van weefsels of organen, al of niet met verhoogde gevoeligheid (= hyper-reactiviteit). - Mogelijke behandelingen (o.a.) - medcijnen: ontsteking-remmende (= anti-inflammatoire) middelen, zoals corticosteroïden

Astma, status asthmaticus
Lang-aanhoudende astma-aanval die (zeer) ernstige ademnood tot gevolg heeft. - Mogelijke behandelingen (o.a.) - acute behandeling : luchtwegverwijdende therapie met luchtwegverwijder , vervolgbehandeling : injectie (i.v.) met een relatief hoge dosis (= oplaaddosis) corticosteroïd en daarna een corticosteroïd-infuus (= onderhoudsdosis). De werking daarvan begint na 6-8 uur.

Aseksualiteit
Ongeslachtelijk; zonder geslacht.

Astma, allergische
Astma van allergische oorsprong en-of een sterke allergische component.

Atopisch eczeem, verschijnselen
Mogelijke verschijnselen bij atopisch eczeem (o.a.): , acute fase : hevige tot ondraaglijke jeuk (= pruritis), roodheid (= erytheem), warme huid, zwellingen (= oedeem), bultjes (= papula), vochtblaasjes (= vesiculae), vochtafscheiding (= `nattend eczeem`), krabsporen en slaapproblemen (vanwege nachtelijke jeuk) , chronische fase (= subacute fase): huidschilfers (= `roos`) en korstjes, dikkere, grovere en rimpelige huid (= lichenificatie van het eczeem) en huidkloven - NB. , De perioden met ernstige klachten (= eczeem-aanvallen) worden vaak afgewisseld door rustige perioden (= remissie) met betrekkelijk weinig klachten. , Atopisch eczeem is genetisch bepaald (= erfelijke aanleg), maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. De aandoening komt vaak samen voor met hooikoorts (= allergische rhinitis), tranende en ontstoken ogen (= allergische conjunctivitis) en astma (= asthma bronchiale). In dat geval wordt gesproken van een atopisch syndroom .Atonie
Verminderde spier- of weefselspanning. Voorbeelden: darm-atonie (= darmverlamming = ileus), maag-atonie (= maagverlamming), baarmoeder-atonie.

Atrofische aandoeningen
Afname van de omvang (= verschrompeling) van weefsels of organen. Voorbeelden: hart-, lever- en spier-atrofie. - Mogelijke oorzaken (o.a.) Afknelling van bloedvat(en), verminderde beweging (= immobiliteit), verminderde weefsel-druk, ouderdom - Mogelijke behandelingen (o.a.) - opheffing van de oorzaak (= causale therapie) , behandeling van de atrofische verschijnselen

Atherotrombose
Afsluiting van een slagader (= arterie) met een bloedprop (= trombus).

Atrio-ventriculair block
(AV-block) - hartblok

Atherosclerose
Aderverkalking

Atrium
(boezem) (1) Voorhof (2) Hartboezem: zie hart

Ataxie
Bewegingscoördinatie-stoornis

Atrofie
Afname van weefsel- of orgaanmassa.

AV-block
(atrio-ventriculair block) - hartblok

B-lymfocyten
(B-cellen) Witte bloedcellen (=leukocyten) die zorgen voor de zgn. humorale afweerreactie van het lichaam (= humorale immuniteit). - B-lymfocyten worden steeds vers aangemaakt door bepaalde cellen (= lymfoblasten) in het beenmerg. Na rijping tot plasma-cellen produceren ze anti-stoffen (= immunoglobulinen) tegen lichaamsvreemde stoffen, zoals bacteriën, virussen en allergenen.

BMI
(body mass index) - overgewicht

CF
(cystische fibrose) - taaislijmziekte

CGD
(chronic granuloma disease) - chronische granulomateuze ziekte

CG
Chronisch gebruik.

CLL
(Chronische Lymfatische Leukemie) - leukemie

Claustrofobie
(engtevrees) Hevige angst om kleine, gesloten open ruimten met of zonder ramen, zoals liften en WC-cabines, te betreden. - Terug naar fobieën

CTCL
(Cutaan T-Cel-Lymfoom) - T-cel-lymfoom van de huid

CTD
(Connective Tissue Disease) - bindweefsel-aandoeningen

Curatief
Genezend (Eng. cure)

Cushing
(syndroom, ziekte van) Aandoening door een verhoogde productie van het cortisol door de bijnierschors. - Mogelijke verschijnselen (o.a.) Vollemaansgezicht, moeheid, emotionele labiliteit, bloeddrukverhoging (= hypertensie), vetzucht, botafbraak (= osteoporose = `botontkalking) en verhoogd glucose-gehalte van het bloed (= hyperglykemie). - Mogelijke oorzaken (o.a.) Tumor (= adenoom) van de bijnierschors of een tumor van de hypofyse-voorkwab (hypofyse = hersenaanhangsel), waardoor een overmatige hoeveelheid ACTH (= adrenocorticotroop hormoon) wordt geproduceerd door de bijnierschors. - Mogelijke behandelingen (o.a.) Behandeling van de bijnieren of hypofyse : , operatieve verwijdering van de bijnier (`cortisonkaart-ketting-dragers`) of hypofyse , (na)bestraling , corticosteroïden - NB. In ca. 5-10% van de gevallen ontstaat na verwijdering van de bijnieren het zogenaamde syndroom van Nelson , waarbij de hypofyse is vergroot en en grote hoeveelheden hormonen (o.a. ACTH en MSH) gaat produceren. Hierdoor kan de huid donker kleuren. Zo nodig kan de hypofyse bestraald of operatief verwijderd worden.

Cutaan
De huid (= cutis, derma) betreffende.

CVA
(cerebro-vasculaire aandoeningen) - hersen-doorbloedingsstoornissen

DNA, genetische code
Alle erfelijke informatie ligt opgeslagen in het DNA van de celkern en bestaat uit reeksen van steeds drie basenparen (= tripletten). Elke groep van drie treden van de DNA-trap bevat de genetische code voor de prodcutie van één van de 20 verschillende aminozuren (= bouwstenen van de eiwitten) van het lichaam. Elk gen bestaat op haar beurt uit een reeks van tripletten, die zowel qua aard als aantal van elkaar kunnen verschillen. Elk chromosoom bestaat uit een reeks van genen. De plaats (= locus) van het gen op het chromosoom bepaalt de aard van de eigenschap die dat gen vertegenwoordigt (bijv. kleur van het haar).

DVT
(diep-veneuze trombose) - trombo-embolische aandoeningen

Dwerggroei, behandeling
Mogelijke behandelingen van dwerggroei (= achondroplasie) o.a.: , aanpassingen in woon- en werkomstandigheden , dieet-fitness om overgewicht te voorkómen , regelmatige oefeningen, zoals fietsen en zwemmen, om spieren te versterken en gewrichten soepel te houden , voorkómen of behandelen van complicaties door bijv. operatieve correctie van botmisvormingen , operatie om de te korte botten te verlengen , behandeling met groeihormonen

Dyslipidemie
Verhoging en-of verlaging van één of meer van de bloedvetten (= lipiden, cholesterol, triglyceriden).

Dysmelie
(softenon-syndroom) Lichamelijke handicap gekenmerkt door misvorming (bijv. `korte armpjes`) of afwezigheid van één of meer ledematen. - Mogelijke oorzaken (o.a.) - belemmering van de foetale groei van de ledematen tijdens de zwangerschap , infectie met bepaalde virussen tijdens de zwangerschap (?) , gebruik van bepaalde medicijnen die als bijwerking de ongeboren vrucht kunnen beschadigen (= teratogeniteit), zoals veel anti-kankermiddelen (= oncolytica, cytostatica) en Softenon® (= thalidomide)

Dystrofie
Groeistoornis van weefsels, organen en spieren waardoor deze achterblijven in hun ontwikkeling, onvoldoende functioneren en kunnen degenereren (= atrofie)

Dysosmie
Tijdelijke of blijvende verandering van de reukzin.

Dyskeratose
Stoornis van het verhoorningsproces (= keratinisatie) van de huid.

Dysurie
Moeilijke, soms pijnlijke (= strangurie) urinelozing, waarbij geen of maar weinig urine afvloeit. - Mogelijke oorzaken (o.a.) - organisch : bijv. kramp van de blaas of urinewegen, blaas- of urinewegstenen , psychisch : bijv. niet kunnen plassen in bijzijn van anderen

Dypsie
(dorst) - droge mond

Dysgeusie
Verandering van smaak.

Dyskinesie
Abnormale (= dys-) bewegingen (= kinesie).

Dysostosis
Slecht = dys-) ontwikkelde botten (bot = os).

ED
(erectiele disfunctie) - erectie-stoornissen - Klik hier voor het CialisTM begeleidingsprogramma

Eeltknobbel
Eelt-aangroeisel bij een gewricht, meestal van de grote teen. De teen zwelt op en is gevoelig en pijnlijk bij aanraking. - Eeltknobbels kunnen erfelijk zijn, het gevolg van slecht passend schoeisel of spontaan ontstaan. - Mogelijke behandelingen (o.a.) - fysiotherapie om loopwijze aan te passen en het gewricht beweeglijk te houden , vermindering van de druk op het gewricht door , dragen van corrigerende binnenzolen , bij pijn: eenvoudige pijnstillers , operatieve verwijdering van de eeltknobbel

Eetlust, slechte
Slechte eetlust (= anorexie). - Mogelijke zelfzorg-medicijnen o.a. , apéritief (volwassenen) , Traxacum A.Vogel (homeopathie) , Thuja D6 A.Vogel (homeopathie) , Thuja Tinctuur A.Vogel (homeopathie)zie hieronder

Eet-stoornissen
Ernstig verstoord eetgedrag als gevolg van psychische problemen. - Onderscheiden worden: , anorexia (= anorexia nervosa) , boulimie (= boulimia nervosa) , vreetbui-stoornissen (= vraatzucht) , slechte eetlust , overgewicht , ondergewicht

Efflorescentie
Elke vorm van huiduitslag .

Egomanie
(egotisme) Overwaardering van zichzelf; zelf-overschatting; grootheidswaanzin; overmatig superioteitsgevoel.

Egofilie
Het hebben van een positief oordeel over zich zelf; van zichzelf (-go) houden (-filie).

Egofobie
Niet gelukkig zijn met zichzelf of afkeer (-fobie) hebben van zichzelf als persoon (-ego).

EHBO
(Eerste Hulp Bij Ongelukken) NB. In veel gevallen kan bij ongelukken alleen de noodzakelijke medische hulp worden geboden door iemand met een (recent) EHBO-diploma of een arts. - Tips: (1) Noodgevallen : , raak niet in paniek , denk goed om uw eigen veiligheid en die van anderen , stel het slachtoffer ondanks alles zo goed mogelijk gerust (`er komt zo hulp`, etc.) , bescherm het slachtoffer met een jas of deken tegen afkoeling , verplaats het slachoffer alleen als dat strikt noodzakelijk is (te water geraakt, bij brand of explosiegevaar, etc.) en beweeg de nek en rug zo weinig mogelijk , bel het landelijke alarmnummer: 112 (2) Alarmnummer (112) bellen : , meldt de plaats van het ongeluk , vertel wat er aan de hand is , vertel hoeveel gewonden en doden er zijn , geef uw naam, adres en telefoonnummer , wacht met ophangen totdat u dat gezegd wordt , ga na het bellen direct terug om het slachtoffer verder gerust te stellen , wacht op de hulpverleners (3) Rampen (als de sirene gaat): , ga direct thuis of ergen anders naar binnen , sluit deuren en ramen , zet TV of radio aan voor nieuws en richtlijnen

Ejaculatie-stoornissen
(zaadlozingsstoornis) Bij een normale zaadlozing wordt het zaad (= sperma) uit de pisbuis (= urinebuis = ureter) gedreven. - Bij een deficiënte zaadlozing (= ejaculatio deficiëns) vindt geen of slechts geringe zaadlozing plaats. - Bij vertraagde zaadlozing (= ejaculatio retardata) verloopt de zaadlozing langzaam en moeizaam. - Bij een voortijdige zaadlozing (= ejaculatio praecox) komt de zaadlozing te vroeg, waardoor er geen of slechts een zwak orgasme optreedt. - Mogelijke verschijnselen (o.a.) Verstoorde zaadlozing wordt van man tot man zeer verschillend ervaren. Wanneer de aandoening tot verlies van zelfvertrouwen leidt kan dat problemen geven op zowel het persoonlijke als relationele vlak. - Mogelijke oorzaken (o.a.) Geslachtelijke en-of psychische aandoening.

Ejaculatio retardata
Vertraagde (= retarda) zaadlozing (= ejaculatio).

Ejaculatio praecox
Voortijdige (= praecox) zaadlozing (= ejaculatio).

Emetogeen
Braken opwekkend (bijv. als bijwerking van bepaalde medicijnen of tijdens-na een chemokuur).

Emotionele verwaarlozing
(affectieve v.) Onvoldoende liefde en genegenheid tijdens de kindertijd, waardoor op latere leeftijd gebrekkige vertrouwensrelaties ontstaan.

Emotie
(affect, gevoel) Bepaald gevoel als gevolg van een zintuiglijke waarneming en-of mentale ervaring (o.a. herinneringen, gedachten, fantasieën). - Waarschijnlijk speelt het limbische systeem van de hersenen een belangrijke rol in het ontstaan en de verwerking van gevoelens.

Empyeem
Pus-ophoping in een lichaamsholte.

Emotionele aandoeningen
(affect-stoornissen) Aandoeningen van het persoonlijke gevoelsleven (= emotie = affect).

Eosinofilie
Toename van het aantal eosinofiele (= zich kleurend met zure stoffen) witte bloedcellen (= leukocyten). - Eosinofilie komt voor als verschijnsel (= symptoom) bij o.a. bindweefsel-ziekten (= collageenziekten), bloedkanker (= leukemie), pemphigus, roodvonk en worm-infectie.

Epilepsie, behandeling
Mogelijke behandelingen van epilepsie (o.a.): , medicijnen : epilepsie-middelen (= anti-epileptica) , hersenoperatie - NB. De behandeling van epilepsie met medicijnen (= anti-epileptica) duurt meestal levenslang en vooral gericht op het voorkómen van nieuwe epileptische aanvallen. Naar wordt aangenomen leidt iedere nieuwe aanval tot een verdere verslechtering van de epilepsie. - NB. - Gebruikt u een geneesmiddel tegen epilepsie en bent u zwanger of wilt u zwanger worden? - In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar: , gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap , de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind - Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Epilepsie, oorzaken
De mogelijke oorzaken van epilepsie (o.a.): , erfelijk (= aangeboren, familiair, genetisch) , traumatisch , d.w.z. het gevolg van hersenbeschadiging (= hersentrauma) door een kleine (TIA) of grote beroerte (= herseninfarct), een hersenbloeding of een hersentumor , psychisch , o.a. bij zware psychische stress en ernstige slaapstoornissen , infectueus , t.g.v. hoge koorts en herseninfecties , metabool , t.g.v. bepaalde stofwisselingsstoornissen , chemisch , o.a. als bijwerking van bepaalde medicijnen, vergiften of het plotselinge stoppen met het gebruik van veel alcohol (= abstinentie- of onthoudingsverschijnsel)

Epidurale anesthesie
(intrathecale anesthesie) Verdoving door injectie van een verdovingsmiddel in de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggemergsvlies (= dura mater).

Epidemie
Lichamelijke of geestelijke aandoening die zich -meestal vrij snel- op betrekkelijke grote schaal verspreidt. Zo kent in Nederland ieder jaar wel één of twee griep-epidemieën.

Epicondylitis
(tennisarm, brei-arm,etc.) Pees-irritatie (`ontsteking`) bij de aanhechting van de pezen aan het bot van de opperarm vlak boven het ellebooggewricht. - Mogelijke verschijnselen ( o.a.) - Pijn (vooral bij gebruik) en bewegingsbeperking. - Mogelijke oorzaken (o.a.) Verkeerde en-of overmatige (= surmenage) belasting van de armspieren bij o.a. tennissen (`tennis-arm`), breien, wringen, schroevendraaien of vioolspelen. - Mogelijke behandelingen (o.a.) - rust , geringere belasting , verbetering houding-gebruik (bijv. aanpassing van de tennisslag) , hulpmiddelen om pijn te onderdrukken (vraag uw apotheker of huisarts om inlichtingen) , ontstekingremmers ( corticosteroïden : zie ook hieronder) , eenvoudige pijnstillers

Epiglottis
(strotklepje) - strottenhoofd

Epilepsie, verschijnselen
Mogelijke verschijnselen bij epilepsie (o.a.): , lichte aanval (= absences, petit mal): - Kortdurende (tot 30 sec) geestelijke afwezigheid (= absence = petit mal), die ongemerkt voobij gaan, maar ook gevaarlijk kunnen zijn omdat ze ongelukken kunnen veroorzaken. , eenvoudige gedeeltelijke aanval , Veel verschillende uitingsvormen, maar geen vallen en bewustzijnsverlies; gaat meestal gepaard met een schokje of tinteling in arm of been. , complexe gedeeltelijke aanval - Bewustzijnsdaling zonder vallen, maar met onwillekeurige bewegingen zoals smakken en wrijven en soms doelloos rondlopen. , grote aanval (= grand mal) - Gevoelsstoornissen, spierschokken (soms met harde schreeuw) en bewustzijnsverlies , status epilepticus - Aanhoudende epilepsie-aanval of opeenvolgende aanvallen waartussen geen herstel van bewustzijn plaatsvindt.

Erythema nodosa, behandeling
Mogelijke behandelingen van erythema nodosa (o.a.): , bedrust: om de pijn te verlichten , staken van gebruik van het medicijn dat de klachten veroorzaakt , antibiotica (vaak langdurig) bij bacteriële, antivirale middelen bij virale en antischimmel-middelen bij schimmel of gistinfecties als oorzaak. , corticosteroïden , zoals prednison, als tablet of injectie in de bulten) , acetylsalicylzuur , zoals Aspirine®: om de ontstekingsreactie te remmen en zo de pijn te verminderen

Eros
Griekse god van de liefde.

Erosie
Oppervlakkige beschadiging. Voorbeelden: slokdarm-, maag- of darmwand-erosie.

Ervaring
Dat wat men in het verleden heeft meegemaakt en zo nodig in de praktijk van alle dag kan toepassen en-of overdragen op anderen (= praktische overlevering).

Erotomanie
(liefdeswaanzin, erotomaan, erotisme, oversekstheid) Overmatig versterkte geslachtsdrift (= libido) met overdreven verliefdheid zónder seksuele bijgedachten

Erotiek
Alle menselijke voorstellingen (dromen, fantasieën, gedachten) en handelingen die indirect (= sensueel)of direct (= seksueel) te maken hebben met seksualiteit.

Erectie-stoornissen, oorzaken
De meest voorkomende oorzaken van erectie-stoornissen (= ED = erectiele disfunctie) zijn: , slechte lichamelijke conditie (o.a.)Vermoeidheid, zwakte door chronische ziekte , leeftijd (o.a.) - Ruim 50% van alle mannen tussen 40 en 70 jaar heeft meer of minder last van kampt regelmatig erectie-problemen. , genotmiddelen (o.a.) - Overmatig alcohol-gebruik, roken en drugs (o.a. amfetamine, cocaïne, XTC) zijn belangrijke oorzaken van erectie-stoornissen. , psycho-sociale problemen-aandoeningen (o.a.) - Relatie-problemen waaronder te beperkt erotisch repertoir, te hoge verwachtingen en seksuele faalangst, verder stress, rouw, overmatige prestatiedrang, trauma`s, en depressie , ziekten (o.a.) , hart- en vaataandoeningen: dichtgeslibte bloedvaten (= atherosclerose) zijn de belangrijkste oorzaak van erectiestoornissen; verder bloeddrukverhoging (= hypertensie), suikerziekte (= diabetes mellitus). , zenuwstelsel (= neurologische aandoeningen): o.a. ziekte van Parkinson, hersenberoerte, hersenbeschadiging (= hersentrauma), dementie (= Alzheimer) en ruggenmerg-aandoeningen (o.a. ruggenmerg-lesie), , aandoeningen van urinewegen en-of geslachtsorganen : o.a. geslachtsziekten, hormonale stoornissen (o.a. hypo-gonadisme en hyper-prolactemie) , aandoeningen aan de urinewegen en-of prostaat, geslachtsorgaan-afwijkingen (o.a. ziekte van Peyronie), , bijwerking van medicijnen , anti-androgene middelen , anti-depressiva , bloeddrukverlagende middelen (= anti-hypertensiva) -

Erytheem
(erythema, rode huidvlekken) Rode huidvlekken door bloedovervulling (= hyperemie) als gevolg van bloedvatverwijding (= vasodilatatie). - Onderscheiden worden o.a.: , erythema anulare : ringvormige, rode plekken op de romp, o.a. bij reuma. , erythema caloricum : rode plekken door bevriezing (1ste graads) van de huid. , erythema chronicum migrans : licht verheven rode huidplek met wit centrum na tekenbeet; vaak eerste teken van teken- of Lyme-ziekte. , erythema dischronicum perstans : goed-aardige asgrauwe plekken op de huid, die na enige tijd weer spontaan verdwijnen. , erythema exudativum multiforme (syndroom Stevens-Johnson): licht verheven onregelmatige, rode huidplekken die spontaan (ziekte van Hebra) ontstaan of een allergische of toxische (giftige stoffen) oorsprong hebben. , erythema fixatum : ronde, roodbruine plekken bij bepaalde huidziekten of na gebruik van bepaalde medicijnen , erythema ab igne : rode huidplekken na warmtestraling , erythema induratum ( ziekte van Bazin ): blauwpaarse knobbels vaak op beide benen (= symmetrisch) bij jonge vrouwen, die kunnen gaan zweren en littekens achterlaten , erythema infectiosum ( vijfde ziekte ): rode guirlande-achtige vlekken op de strekzijden van armen en benen en soms de romp, rode wangen, koorts, milde gewrichtsklachten (bij volwassenen) en ziek gevoel , erythema marginatum : voorbijgaande paarsrode vlekken met wit centrum met name bij acuut reuma , oorzaken , voorkómen-behandelen , naar (huis)arts? , angststoornissen

Erotomane waan
Obsessieve gedachte (= waan) dat een ander, meestal van hogere sociale status, verliefd is op hem of haar.

Erfelijke aandoeningen
Aandoeningen die via de genen van één of beide ouders kunnen worden overgedragen op één of meer van de kinderen. - Mogelijke erfelijke aandoeningen (o.a.): , Adams-Oliver-syndroom , albinisme , amyloïdose , artro-grypose , Asperger-syndroom , ataxie van Friedreich , Bassen-Kornzweig-syndroom , Becker-spierdystrofie , chronische myeloïde leukemie (= CML, Philadelphia-leukemie) , Down-syndroom (= mongolisme, trisomie) , Duchenne-spierdystrofie , dwerggroei (= achondroplasie) , Edwards-syndroom , fenylketonurie , fragiel X-syndroom , fructose-intolerantie , anesthesie , verdoving

Erytropenie
Tijdelijke of blijvende vermindering van het aantal rode bloedcellen (= erytrocyten).

Erythema induratum
(erythema indurativum scrofulosorum) - Bazin

Erogeen
Seksueel gevoelig; geslachtsdrift-stimulerend.

Erogene zones
Huidgebieden die bij aanraking de geslachtsdrift stimuleren.

Esoforie
Binnenwaarts scheelzien.