Zoek op

aartsbisdom

kerkrecht: diocees van een aartsbisschop, zijn ambtsgebied in ruimere zin heet kerkprovincie. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aartsbisdom

aartsbisdom

aartsbisdom zelfst.naamw. religie het belangrijkste gebied van een kerkprovincie, dat geleid wordt door de aartsbisschop    Voorbeeld: ` Godfried Danneels staat aan het hoofd van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'aartsbisdom' k...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aartsbisdom

AARTSBISDOM

1) Aartsdiocees 2) Kerkelijk gebied 3) Kerkgebied
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AARTSBISDOM/1

aartsbisdom

• [religie] het belangrijkste gebied van een kerkprovincie, dat geleid wordt door de aartsbisschop.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aartsbisdom

Aartsbisdom

Stelsel binnen de kerk dat bestuurd wordt door een aartsbisschop. Dit komt het meeste voor in de Rooms-Katholieke Kerk en is samen met één of meer onderhorige, de zogenaamde suffragaanbisdommen een kerkprovincie. Er zijn ook aartsbisdommen die op zichzelf staan en geen deel uitmaken van een kerkprovincie. Deze zijn dan rechtstreeks ondergschikt a...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/aartsbisdom/
Geen exacte overeenkomst gevonden.