Zoek op

appartementsrecht

burenrecht: aandeel in en uitsluitend gebruik van een deel van een flatgebouw of gebouw waarin zich minimaal twee woningen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/appartementsrecht

appartementsrecht

Het appartementsrecht (‘horizontale eigendom’) op een flat, een garagebox, is geen eigendom : u hebt mede-eigendom op het gehele gebouw met een gebruiksrecht op die flat, die box. Daar staat tegenover dat u evenredig moet bijdragen in de onderhoudskosten van het gebouw enzovoort.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/appartementsrecht

Appartementsrecht

Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar zijn eigendomsrecht op een gebouw (met daarbij behorende grond) splitst in meerdere appartementsrechten. ==Typering== ===Primair: aandeel in een gemeenschap=== Een appartementsrecht is een aandeel in de eigendom van het gebouw of grond met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Appartementsrecht

appartementsrecht

Aandeel in een gebouw en de daarbij behorende grond, dat is gesplitst in appartementen. Het appartementsrecht geeft recht op het exclusief gebruik van een deel van het gebouw en-of de grond, bijvoorbeeld een flatwoning, een parkeerplaats of een stuk tuin
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Appartementsrecht

Men koopt het mede-eigendom van een gebouw en het exclusieve recht van gebruik van een precies omschreven deel daarvan.
In het gebouw bevinden zich minimaal twee woningen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Appartementsrecht

Bij appartementsrecht koopt men het mede-eigendom van een gebouw en het exclusieve recht van gebruik van een precies omschreven deel daarvan. In het gebouw bevinden zich minimaal twee woningen. Het recht komt ook voor in de vorm van winkels, kantoren en parkeerplaatsen. U koopt geen appartement, maar een appartementsrecht. Dat is het exclusief gebr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Appartementsrecht

Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft ook recht op alleengebruik van dat bepaalde gedeelte van een gebouw. Bovendien geeft het appartementsrecht recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis. Het aandeel en het bijbehorende gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht. Dit a...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Appartementsrecht

Recht van mede-eigendom van een in appartementen gesplitst gebouw, waaraan het recht van uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw, bijvoorbeeld een flatwoning, is verbonden. De eigenaar van een appartement heeft dus niet de eigendom van een bepaald deel van het gebouw (een flatwoning), maar van een deel van het gebouw in zijn geh...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Appartementsrecht

Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht (erfpachtrecht) op gebouw en grond. Dit appartementsrecht omvat het recht op gebruik van de gemeenschappelijke ruimten in het gebouw en het exclusieve gebruiksrecht van bepaalde gedeelten van gebouw en grond.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Appartementsrecht

Eigendomsrecht en recht op het gebruik van een bepaald deel van een gebouw dat blijkens zijn inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Ieder mag zijn aandeel vervreemden, doch heeft niet de bevoegdheid om het appartement op te delen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Appartementsrecht

Een appartementsrecht is een aandeel (gedeeld eigendom) in een gebouw en het exclusieve recht van gebruik van een precies omschreven deel daarvan.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_a.asp

Appartementsrecht

Appartementrecht geldt voor iedereen die een appartement koopt. Bij het kopen van een appartement koop je eigenlijk een gedeelte van het hele gebouw. Appartementen bevinden zich tenslotte altijd in gebouwen met meerdere appartementen. Het appartementsrecht houdt in dat de de eigenaar van het appartement niet alleen recht heeft op het gebruik van he...
Gevonden op http://www.huurwoningen.nl/info/appartementsrecht/

Appartementsrecht

men koopt het mede-eigendom van een gebouw en het exclusieve recht van gebruik van een precies omschreven deel daarvan. In het gebouw bevinden zich minimaal twee woningen. Het recht komt ook voor in de vorm van winkels, kantoren en parkeerplaatsen.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/A

Appartementsrecht

Hiermee wordt u gedeeltelijk mede-eigenaar van het hele pand en heeft u het recht om een woning te mogen gebruiken.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/a.html

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht van een gebouw. Hiervoor is een splitsingsakte van de notaris vereist. Het eigendomsrecht van het gebouw wordt dan opgesplitst in appartementsrechten. Door splitsing kunnen appartementseigenaren exclusief gebruik maken van hun appartement in het gebouw. Bij het vestigen van een appartements...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/appartementsrecht/
Geen exacte overeenkomst gevonden.