Zoek op

bankgarantie

groei en conjunctuur, consumenten en producenten: een contract waarin een bank garant staat voor de betaling van de ene partij ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=bankgarantie

bankgarantie

vermogensrecht: de door de bank op schrift gestelde garantie dat als de daarin gestelde voorwaarde optreedt, de gegarandeerde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bankgarantie

bankgarantie

vermogensrecht: door de bank op schrift gestelde garantie dat als de daarin gestelde voorwaarde optreedt, de gegarandeerde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bankgarantie

bankgarantie

bankgarantie zelfst.naamw. [financieel] een contract waarin een bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen Bron: Wikiwoordenboek - bankgarantie. SpellingCorrect gespeld: 'bankgarantie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bankgarantie

BANKGARANTIE

1) Borgstelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BANKGARANTIE/1

bankgarantie

Een bankgarantie is een verklaring waarmee de bank zich borg stelt voor het nakomen van de verplichtingen
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Bankgarantie

Verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld, bijvoorbeeld bij een aanbetaling, zonder dat het geld daadwerkelijk op tafel behoeft te komen. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/bankgarantie.htm

Bankgarantie

In het voorlopig koopcontract wordt met de koper doorgaans een waarborgsom afgesproken in geval de verkoop niet doorgaat. In plaats van storting van dit bedrag (meestal 10% van de koopsom) kan een bank zich garant stellen voor dit bedrag zodat, indie...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Bankgarantie

Een door de bank gestelde garantie, meestal in opdracht van een cliënt of van een andere bank en voor diens rekening en risico. Met een bankgarantie stelt de bank zich garant voor het nakomen van een bepaalde financiële verplichting van de desbetreffende cliënt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Bankgarantie

Na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling-waarborgsom of bankgarantie gevraagd van 10% van de koopsom.
Garandeert dat de geldverstrekker op eerste aanmaning door de notaris een schuld van de aanvrager van de bankgarantie zal voldoen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Bankgarantie

De bank garandeert dat zij op eerste aanmaning uw schuld waarvoor de bank garant staat, voldoet. Dit wordt bankgarantie genoemd. Na het tekenen van de vooorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling-waarborgsom of bankgarantie gevraagd van 10% van de koopsom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Bankgarantie

Een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat vernoemd is. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook een bankgarantie gev...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Bankgarantie

Op verzoek en voor rekening en risico van de klant stelt een bank een garantie op. De bank legt de aansprakelijkheid van de klant vast op het moment dat zij de garantie afgeeft. Dit geschiedt via een contragarantie of akte van vrijwaring. Op grond van die akte is de bank gerechtigd de garantie op haar klant verhalen, indien deze wordt aangesproken ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

Bankgarantie

Een door de geldverstrekkende instelling gestelde garantie, dat op eerste aanmaning een schuld van de aanvrager van de bankgarantie zal worden voldaan. Een bankgarantie wordt vaak verstrekt indien een verkoper van een huis zekerheid wil hebben dat de koper bij de overdracht aan de betalingsverplichting kan voldoen. In plaats daarvan wordt ook regel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

bankgarantie

bankgarantie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Bankgarantie

Indien een verkoper van een onroerende zaak van de koper de garantie wil dat deze zijn financiële verplichtingen nakomt, kan hij de koper vragen een bankgarantie af te geven. Bij een bankgarantie garandeert de bank aan de verkoper tot een bepaald bedrag dat de koper aan zijn verplichtingen voldoet. Wanneer de koper in gebreke blijft is de bank ver...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Bankgarantie

Een bankgarantie is een eenzijdige en zelfstandige verbintenis van de bank om namens en voor rekening en risico van haar cliënt, onder de voorwaarden zoals vastgesteld in de garantie, een bepaald bedrag te betalen aan de ontvanger van de garantie - de begunstigde - wanneer de cliënt zijn in de garantie met name genoemde verplichtingen tegenover d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Bankgarantie

Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de koopsom (oplopend tot maximaal 10%) als waarborg stort bij de notaris.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/bankgarantie

Bankgarantie

Een bankgarantie is een zekerheidsinstrument, waarin de bank toezegt om een vastgesteld bedrag te betalen aan een begunstigde, indien deze lschriftelijk verklaart dat de tegenpartij (de opdrachtgever van de bankgarantie) bepaalde - met name genoemde - verplichtingen niet is nagekomen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_b.asp

Bankgarantie

Een bank garandeert dat zij op eerste aanmaning een schuld van de aanvrager van de bankgarantie zal voldoen
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

Bankgarantie

Het komt voor dat een leverancier, alvorens tot fabricage of levering van goederen over te gaan, een bankgarantie eist. Een bankgarantie is een schriftelijk stuk van de bank, waarin deze verklaart een bepaalde betaling onder bepaalde voorwaarden te garanderen. Betaal je niet, dan kan de leverancier de bank aanspreken en de bank moet dan betalen. Wa...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Bankgarantie

Vaak wordt er in plaats van het storten van een waarborgsom een bankgarantie afgegeven. Dit is een verklaring van de bank, dat zij de waarborgsom zullen voldoen, als de koper zijn verplichtingen niet nakomt.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Bankgarantie

Wanneer u bij de aankoop van een woning de waarborgsom zelf niet kan opbrengen, kan de bank voor u garant staan. Met deze bankgarantie belooft een bank 10% van de koopsom aan de verkoper te betalen als de koop niet doorgaat. U tekent hiervoor een overeenkomst met de bank. Gaat de koop niet door? Dan moet de bank die 10% aan de verkoper betalen. De ...
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/hypotheken-abc/b.html

Bankgarantie

De bankgarantie bij de koop van een huis, is een garantie dat de bank de waarborgsom zal voldoen aan de verkoper. Bij de koop van een woning moet je namelijk een waarborgsom (aanbetaling) betalen, meestal ter hoogte van 10% van de koopprijs. Hiermee krijgt de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. De afspraken over de waarborgsom staan in de...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/bankgarantie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.