Zoek op

Broedseizoen

(Vaak vaste) periode waarin een vogel één of meerdere eieren legt en uitbroedt, en de jongen opgroeien tot ze kunnen (uit)vliegen of zelfstandig zijn..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

broedseizoen

De periode waarin een vogel een ei legt, uitbroedt en de jongen opgevoed tot het stadium waarin ze kunnen vliegen. Soms worden ook de periode van paren en nestbouwen tot het broedseizoen gerekend. De meeste vogelsoorten leggen hun eieren gedurende slechts enkele weken of maanden per jaar. De aanvang van het broedseizoen wordt bepaald door factoren ...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti
Geen exacte overeenkomst gevonden.