Zoek op

claim

financiële zaken: Engels: lett: eis, een recht dat iets opgeeist wordt. In de economie o.a.: 1. Bij verzekeringen wordt ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=claim

claim

aansprakelijkheidsrecht: Engels: eis of vordering in of buiten rechte gesteld. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=claim

claim

vennootschapsrecht: Engels: voorkeursrecht van koop van bestaande aandeelhouders als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=claim

claim

vennootschapsrecht: als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft krijgen de bestaande aandeelhouders meestal een voorkeursrecht ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/claim

claim

de claim zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [klem] Verbuigingen:   claim|s (meerv.) wat je van iemand opeist Voorbeelden:   `een claim van 500 euro indienen`, `schadeclaim` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'claim' komt voor in de W...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/claim

Claim

Nederlandsche handelswoorden uit het Engels (1914): aanspraak, eisch. Recht van voorkeur bij nieuw uit te geven leeningen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

Claim

Uit `De lagere vaktalen: Diamantbewerking` 1914 recht op een zeker gedeelte grond, waar diamant gevonden wordt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Claim

Als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft, dan zal dat vaak tegen een iets lagere emissiekoers gebeuren dan de beurskoers van dat moment. De onderneming zal dan vaak de bestaande aandeelhouders een voorrangssrecht toekennen bij het toewijzen van de nieuwe aandelen. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/claim.htm

Claim

Preferent kooprecht voor de bestaande aandeelhouders bij de emissie van nieuwe aandelen of (meestal converteerbare) obligaties door een onderneming.
De claim vertegenwoordigt zelf een op de beurs verhandelbare waarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Claim

Assurantiebegrip:
Dit is het indienen van een `verlies` gedekt door de verzekering bij de verzekeraar om een vergoeding te krijgen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Claim

Verhandelbaar voorkeursrecht voor bestaande aandeelhouders bij uitgifte van nieuwe aandelen of (meestal converteerbare) obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Claim

Eis, vordering. ~ Zie ook: Aanspraak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Claim

Voorkeursrecht van koop voor bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. De claim zelf vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden verhandeld
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Claim

Het recht van aandeelhouders om nieuwe aandelen te kopen bij nieuwe uitgifte van aandelen door een onderneming waar zij al aandelen hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Claim

Met een claim heeft de bestaande aandeelhouder een voorkeursrecht van koop bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. Een claim heeft ook een beurswaarde die verhandeld kan worden.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Claim

claim

aanspraak, vordering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/claim

Claim

Als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft krijgen de bestaande aandeelhouders meestal een voorkeursrecht van koop. Deze claim vertegenwoordigt ook een waarde die op de beurs kan worden verhandeld.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/claim

Claim

Een claim betreft de aanvraag van een vergoeding. U kunt bijvoorbeeld een claim indienen wanneer u bestolen bent. Als u een reisverzekering heeft, bent u namelijk veelal verzekerd voor diefstal. Wanneer uw bagage dan wordt gestolen, kunt u een claim indienen bij uw verzekeraar en deze zal een bedrag uitkeren dat door de verzekering gedekt wordt.
Gevonden op http://www.gerust.nl/begrippenlijst-verzekeren/

Claim

Onder een claim wordt in de beleggingswereld een verhandelbaar recht verstaan dat een voorkeurspositie geeft bij een emissie van nieuwe aandelen. Een claim wordt bij een emissie van nieuwe aandelen vaak aangeboden aan de bestaande aandeelhouders.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_c.asp

claim

wat je beslist wilt dat er gebeurt vb: mijn claim is dat je die schutting weghaalt Synoniem: voorwaarde
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=claim

Claim

(1) Bewering in een reclame-uiting over de werking van/eigenschappen van het product.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Claim

(2) Eis, vordering. Zie ook `Aanspraak`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Claim

(3) Schadevordering die uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst door de verzekerde bij de verzekeraar wordt ingediend.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

claim

[Nederlands] aanspraak op financiële vergoedingen
Gevonden op https://quizlet.com/33545860/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.