Zoek op

competenties

economie: combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes nodig om bv een beroep of functie te kunnen uitoefenen of als ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/competenties

competenties

staatsrecht: de bevoegdheid van rechtbanken. Absolutie competentie betreft de vraag welke rechtbank inhoudelijk over een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/competenties

COMPETENTIES

1) Vaardigheden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COMPETENTIES/1

Competenties

Ontwikkelbare en leerbare vermogens die nodig zijn om in beroepssituaties op een juiste en professionele wijze te kunnen handelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10177

Competenties

Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen, dat wil zeggen passende procedures te kiezen en toe te passen om de juiste resultaten te bereiken.
Competenties kennen verschillende dimensies zoals vakmatig-methodisch (VM), be...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10271
Geen exacte overeenkomst gevonden.