Zoek op

compost

de (m)/het compost zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɔmˈpɔst] mest uit plantenresten en ander natuurlijk afval Voorbeeld:   `Compost is goed voor de planten.` © Kernerman Dictionaries. SpellingJuist gespeld: 'compost' komt voor in de spellingwoordenlijst van ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/compost

COMPOST

1) Gemengde mest 2) Gemengde meststof 3) Grondbemesting 4) Grondverrijker 5) Mengmest 6) Mest 7) Mestaarde 8) Mestsoort 9) Meststof 10) Meststof uit plantaardig afval 11) Natuurlijke meststof 12) Nuttige maar onaangename stof 13) Organische mengmest 14) Plantenvoedsel 15) Pootaarde 16) Teelaarde 17) Tuinmest 18) Verteerd tuinafval 19) Vruchtbaarmak...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COMPOST/1

Compost

U kunt op twee manieren aan goede compost komen: door zelf tuinalval te composteren of door het kant-en-klaar in het tuincentrum te kopen. Compost is een belangrijke meststof, omdat het ...
Gevonden op http://klus-info.nl/compost

Compost

Compost is een donkerbruin tot zwart, kruimelig product dat bestaat uit plantaardige resten zoals selectief ingezamelde groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren en snoeihout die door micro-organismen bijna tot humus zijn afgebroken. Composteren is te vergelijken met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten en ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Compost

compost

•is het residu dat ontstaat na ontbinding van organisch materiaal (d.w.z. van plantaardige of dierlijke oorsprong). (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/compost

Compost

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (in den landbouw.) mengselmest.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

compost

meststof
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Compost

Let op: Spelling van 1858 zie kompost
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

compost

Een mengsel van rottend organisch materiaal, meestal van plantaardig residu.
Categorie: Materialen > reststoffen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Compost

Afval verwerkt tot potgrond. Biologisch afval wordt door bacteriën omgezet in bruikbare aarde. Nadeel van deze wijze van afvalverwerking is, dat er veel ruimte voor nodig is. Het is echter wel zeer milieuvriendelijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Compost

Organisch materiaal dat vergaan is. Kan worden gebruikt als mest of bodemverbeteraar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11032

Compost

Wat is compost ?Compost is een donker, zwart-bruin, kruimelachtig materiaal dat naar bosgrond ruikt. Het is een humusproduct dat levende organismen en gemineraliseerde plantenvoedende elementen bevat. Het water en nutriënten worden door de compost goed vastgehouden en langzaam en naar behoefte ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

compost

meststof uit afval (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/compost

Compost

Een potgrondmengsel van lichte klei, zand, turfmolm, bladaarde of andere bestanddelen. Een compost kan bestaan uit groente-, fruit- en tuinafval. (GFT) In de tuin wordt het verteerde organisch materiaal, gebruikt als vervanging van stalmest.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Compost

Eindproduct van verwerking van organisch afval.
Compost heeft een drieledige werking:
1. verbetering van de fysische groeivoorwaarden voor de gewassen;
2. de toevoeging van organische stof stimuleert het microleven in de bodem;
3. naast nutriënten komen ook allerlei sporenelementen in de bodem die van groot belang zijn voor een...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Compost
Geen exacte overeenkomst gevonden.