Zoek op

conditionering

Term uit de behavioristische leerpsychologie voor de leerprocessen, oorspronkelijk gebaseerd op lichamelijke reacties, vaak reflexen, op bepaalde prikkels. Als die prikkels worden gekoppeld aan een prikkel die aanvankelijk de reactie niet oproept, zal die na enige tijd toch optreden. Beroemdste voorbeeld: de hond van Pavlov , die ook ging kwijlen b...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/conditionerin

Conditionering

[projectvoorbereiding] - Conditionering is afgeleid van het begrip conditie, in de betekenis van "voorwaarde". Het begrip conditionering wordt steeds vaker gebruikt als aanduiding voor een aantal voorbereidende processen bij (infrastructurele) projecten. Deze condities (voorwaarden) moeten vervuld zijn voordat een project i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conditionering_(projectvoorbereiding)

Conditionering

[psychologie] - Conditionering is de vernederlandsing van de Engelse term conditioning, die als betekenis heeft: "van voorwaarden (condities) afhankelijk maken". Zo wordt onder "geconditioneerd gedrag" verstaan dat gedrag dat is aangeleerd, dat onder bepaalde condities tot stand komt en gewoonte wordt. Bekende condities zij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conditionering_(psychologie)

Conditionering

Geheel van verrichtingen waarbij gebruik gemaakt wordt van een conditioneringsmatrix om een vast, compact, chemisch neutraal en niet-verspreidbaar materiaal te bekomen, waardoor het afval kan worden vervoerd en opgeslagen, in afwachting van zijn berging. Conditionering omvat doorgaans het immobiliseren van het afval, door inkapseling...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10415

conditionering

een leerproces waardoor gedragingen of reacties kunnen optreden nadat ze aan bepaalde voorwaarden of condities gekoppeld zijn geweest; onderscheiden worden klassieke en operante conditionering
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Conditionering

Mentale- en gedrags-beinvloeding door systematische inprogrammering met een bepaalde informatie; alles wat we in ons leven leren betekent uiteindelijk ook een zekere conditionering.
Gevonden op http://www.universele-beschaving.nl/Universele_beschaving__definit/body_uni
Geen exacte overeenkomst gevonden.