Zoek op

dienst

algemeen: ~ zijn niet tastbare zaken.Het kenmerkend verschil tussen een concreet goed en een dienst is dat een dienst niet ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=dienst

dienst

verbintenissenrecht: opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door een leverancier of opdrachtnemer te verrichten of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dienst

dienst

de dienst zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [dinst] Verbuigingen:   dienst|en (meerv.) 1) keer dat je iemand helpt Voorbeelden:   `Je bewijst een blinde vrouw een dienst als je haar helpt met oversteken.`, `Een automatiseringsbedrijf verleent betaalde d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dienst

DIENST

1) Afdeling 2) Ambt 3) Baan 4) Bediening 5) Betrekking 6) Beurt 7) Ceremonie 8) Dienstplicht 9) Emplooi 10) Eredienst 11) Functie 12) Gedienstigheid 13) Gerief 14) Godsdienstoefening 15) Gunst 16) Het verrichten van werkzaamheden 17) Instituut 18) Kerkdienst 19) Kerkelijke viering 20) Kerkviering 21) Krijgsdienst 22) Militaire instelling 23) Mis 24...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIENST/1

dienst

Een manier om waarde te leveren aan klanten door het faciliteren van uitkomsten die klanten willen realiseren zonder dat zij eigenaar zijn van specifieke kosten en risico's. De term dienst is soms synoniem voor kerndienst, IT-dienst of dienstenpakket. Zie ook nut; garantie.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Dienst

[economie] - Onder een dienst verstaat men in de economie niet-fysieke goederen. Dit onderscheid tussen goederen en diensten wordt wel gemaakt in het dagelijks spraakgebruik of in statistieken, maar niet in de economische wetenschap. Zowel goederen als diensten worden vaak aangeduid als producten. Een goed is stoffelijk, bi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dienst_(economie)

Dienst

[instelling] - Een Dienst is in Nederland een organisatie die onderdeel uitmaakt van een grotere organisatie. Deze term wordt gebruikt voor een al dan niet openbare instelling. In andere landen wordt een dienst ook wel een departement genoemd. Voorbeelden zijn: Dienst Onderzoek & Statistiek, Dienst Maatschappelijke Ontwikke...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dienst_(instelling)

dienst

• [beroep] dienst, een eenheid voor werktijd, zoals bij ploegendienst. • [economie] een dienst instelling in de regel onderdeel van een overkoepelende organisatie. • [economie] een economische dienst, verschillend van een goed. • [religie] kerkdienst, een godsdienstoefening. • [militair] dienstplicht, het ingevolge van de opkomstplicht ve...
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dienst

Dienst

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), bijstand, verrichting ten behoeve of ten nutte eens anderen; kerk-, krijgsdienst; - doen bij (iem.); eene - doen of bewijzen aan (iem.); hij is in - bij; waarmede kan ik u van - zijn? hij heeft daar eene gemakkelijke -; uit de - gaan, de - verlaten; [iemand] zijne goede -en (bemiddeling) aanbieden...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

Dienst

Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 binnenlandsche, buitenlandsche, locale, interlocale, internationale, Zondagsdienst. Doorloopende dagdienst, uitgebreide dagdienst. Diensturen, dienstreglement.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

dienst

het dienen
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Dienst

Een dienst is arbeid die men ten behoeve van anderen verricht.
Diensten worden aan anderen verleend. Bij het verlenen van diensten brengt de door een bedrijf verrichte arbeid geen product voort dat vervolgens aan klanten geleverd kan worden. Bij dienstverlening wordt de arbeid direct verricht ten behoeve van de klant, zoals in de gezondheidszorg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Dienst

activiteit die door derden op contractbasis worst verricht zonder eigendomsoverdracht van goederen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Dienst

Een dienst is een niet-tastbaar element dat je als verkoper kan aanbieden. Voorbeelden zijn een kapbeurt of een taxirit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927

dienst

het dienen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dienst

dienst

[Belgisch Nederlands] bediening, service
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

dienst

de tijd dat je als soldaat in het leger bent vb: hij moet volgend jaar in dienst
de tijd waarin je moet werken vb: ik heb vanavond late dienst
de dokter heeft geen dienst [werkt vandaag niet]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dienst

Dienst

Een dienst is arbeid die men ten behoeve van anderen verricht. Diensten worden aan anderen verleend. Bij het verlenen van diensten brengt de door een bedrijf verrichte arbeid geen product voort dat vervolgens aan klanten geleverd kan worden. Bij dienstverlening wordt de arbeid direct verricht ten behoeve van de klant, zoals in de gezondheidszorg en...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Dienst

Een dienst die door een overheidsorganisatie in het kader van aan hem toebedeelde taak wordt aangeboden aan een natuurlijke of niet-natuurlijke persoon. Een dienst kan een (op rechtsgevolg gericht) besluit van de desbetreffende overheidsorganisatie betreffen, of feitelijk handelen door die overheidsorganisatie (het verstrekken van goederen, informa...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

dienst

(diensten) diensten zijn niet tastbare zaken.Het kenmerkend verschil tussen een concreet goed en een dienst is dat een dienst niet op voorraad geproduceerd kan worden.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.