Zoek op

expiratiedatum

financiële zaken: 1. Afloopdatum van een optie of warrant (Schöndorff c.s.). 2. Vervaldatum van bijv. een verzekeringspolis. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=expiratiedatum

expiratiedatum

bankrecht: datum waarop het door de warrant of optie toegekende recht vervalt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/expiratiedatum

expiratiedatum

verzekeringsrecht: vervaldatum van bijv. een verzekeringspolis. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/expiratiedatum

expiratiedatum

De expiratiedatum is de datum dat een contract afloopt. Dit kan bijvoorbeeld de datum zijn waarop de rentevaste periode afloopt
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

expiratiedatum

De laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend. In de praktijk de derde vrijdag van de maand. De eigenlijke expiratie vindt de zaterdag daarop plaats, maar dan is er geen handel mogelijk. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/expiratiedatum.h

Expiratiedatum

Het moment waarop een contract of een deel ervan afloopt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Expiratiedatum

De expiratiedatum is het moment waarop een contract of onderdeel daarvan afloopt. Een voorbeeld hiervan is: het einde van een rentevaste periode, het einde van een hypotheekcontract, enz...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Expiratiedatum

De datum dat een contract of afspraak afloopt. Bijvoorbeeld de einddatum van een verzekering of rentevaste periode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Expiratiedatum

Dag waarop de optie vervalt (vervaldatum)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Expiratiedatum

De dag waarop de optie vervalt (vervaldatum).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Expiratiedatum

De afloopdatum van een optie. Meestal de derde vrijdag van de afloopmaand. De expiratiedatum is de laatste mogelijkheid om openstaande posities te sluiten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Expiratiedatum

Datum waarop een optie afloopt. De afloopdatum is de derde vrijdag van de betreffende maand. Na deze datum heeft de optie geen waarde meer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Expiratiedatum

De datum waarop een overeenkomst eindigt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Expiratiedatum

De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Expiratiedatum

Vaste datum waarop een contract afloopt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Expiratiedatum

Laatste dag waarop een optierecht kan worden uitgeoefend. Bij aandelen de derde vrijdag van de maand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Expiratiedatum

Afloopdatum van bijv. een optie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Expiratiedatum

De expiratiedatum is de laatste dag waarop een optierecht kan worden uitgeoefend. Bij aandelen is dat de derde vrijdag van de maand.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Expiratiedatum

Expiratiedatum

Het moment waarop een bepaald contract of onderdeel daarvan afloopt. Bijvoorbeeld het einde van een rentevastperiode.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/expiratiedatum

Expiratiedatum

De expiratiedatum is de datum waarop een derivaat expireert, of te wel ophoudt te bestaan.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_e.asp

Expiratiedatum

een berekening van de kosten en opbrengsten van alle grond in een bouwplan
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/E

Expiratiedatum

uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden. In veel contracten staan clausules van deze strekking
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/E

Expiratiedatum

De expiratiedatum is de datum dat een contract of afspraak afloopt. Bijvoorbeeld de einddatum van een verzekering of rent vastperiode.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Expiratiedatum

De einddatum (afloopdatum) van een optie.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/e.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.