Zoek op

gezag

rechtswetenschap: persoon of instantie met gezag; gezagsdrager, met bevoegdheid bekleed persoon. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gezag

gezag

het gezag zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈzɑx] 1) persoon of instantie die officieel de macht heeft Voorbeelden:   `het ouderlijk gezag over de kinderen`, `het bevoegd gezag van de overheid`op eigen gezag  (zelfstandig zonder anderen iets te vragen) `Ik...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gezag

GEZAG

1) Autoriteit 2) Autoriteiten 3) Bedwang 4) Beheer 5) Bevel 6) Bewering 7) Bewind 8) Bewind over anderen 9) Commando 10) De overheid 11) De regering 12) Eerbied 13) Gebied 14) Geestelijk overwicht 15) Gezaghebbers 16) Gouvernement 17) Heerschappij 18) Hoogheid 19) Invloed 20) Kabinet 21) Macht 22) Macht over anderen 23) Machtsbevoegdheid 24) Meerde...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEZAG/1

Gezag

Gezag of autoriteit is de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie over een andere persoon of een groep te leiden. Gezag vormt de basis van de maatschappij, opdat er geen anarchie is. Het verschil tussen gezag en macht is dat gezag gelegitimeerd is. Het heeft het recht om deze macht uit te oefenen door bijvoorbeeld het opleggen van sanct...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezag

gezag

•bevoegdheid om ergens beslissingen over te nemen. •aanzien.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gezag

Gezag

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] aanzien, magt, vermogen; bevel; overmagt; autoriteit; [figuurlijk] ik heb het - van vele goede schrijvers in mijn voordeel, ik kan mij tot staving van mijn recht op hen beroepen.
~HEBBER, m. (-s).
~HEBSTER, v. (-s).
~TIGEN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik gezagtigde, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Gezag

Gezag of autoriteit is de toestand waarbij een persoon of instantie de officiële macht over iets of iemand heeft. De anderen dienen daar dan ook naar te luisteren. Gezag is op meerdere gebieden van toepassing. Het bevoegd gezag in Nederland bestaat onder andere uit de vier overheidsorganen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze instant...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Gezag

gezag

macht en recht om te bevelen, autoriteit (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gezag

gezag

wie iets te zeggen heeft over andere mensen vb: hij heeft gezag, want iedereen luistert naar hem Synoniemen: autoriteit gezaghebber overwicht
instelling die iets te zeggen heeft vb: het gezag bepaalt wat er gebeurt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gezag

gezag

[Maatschappijleer] Macht die in regels en wetten is vastgelegd (leraar, burgemeester)
Gevonden op https://quizlet.com/102291960/maatschappijleer-begrippen-voorkennis-12-flas

gezag

[Maatschappijwetenschappen] situaties waarin mensen de zeggenschap van anderen als legitiem ervaren
Gevonden op https://quizlet.com/12944130/pb-hoofdstuk-1-politiek-staat-en-macht-flash-c
Geen exacte overeenkomst gevonden.