Zoek op

inflatie

groei en conjunctuur, markten en prijzen: Geldontwaarding: het teruglopen van de koopkracht van het geld. Ook: het stijgen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=inflatie

inflatie

economie: waardevermindering van geld, o.a. door alsmaar stijgende prijzen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inflatie

inflatie

de inflatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪnˈfla(t)si] Verbuigingen:   inflatie|s (meerv.) situatie dat je geld minder waard wordt economie Voorbeeld:   `Vorig jaar was de inflatie ruim één procent.`Antoniem:   deflatie Synoniem:  ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inflatie

inflatie

zwelling
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Inflatie

Een toename van het algemene prijspeil
Gevonden op http://homepages.vub.ac.be/~lmahens//ECN250_Woordenlijst.pdf

Inflatie

Waardevermindering van het geld, o.a. door hogere prijzen.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

inflatie

Zeer snelle uitdijing van het heelal vlak na de big bang. Zie ontstaan van het heelal /> inflatie & uitdijing.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

inflatie

waardevermindering van het geld door prijsstijging
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Inflatie

Vanaf februari 1994 de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens. Tot en met januari 1994 is het officiële cijfer gebaseerd op de CPI voor werknemers laag.
Werknemers laag betreft werknemersgezinnen met een inkomen beneden de mediaan.
Om de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese ...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=897

inflatie

opzetting van de buik - Jaar van herkomst: 1624 (Aanv WNT )
waardevermindering van geld - Jaar van herkomst: 1912 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

inflatie

Inflatie is het verschijnsel dat een bepaalde munteenheid binnen een bepaalde tijd minder waard wordt in vergelijking met een andere munteenheid. Bijvoorbeeld: in Turkije kon je in 1995 voor 10000 Turkse pond een kilo suiker kopen, in 1996 moet je daar 11000 voor betalen. Je geld is minder waard geworden. Voor toeristen uit Nederland is dat wel pre...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Inflatie

Het in waarde verminderen van de nationale munt ten opzichte van andere munteenheden. Turkije heeft te maken met een inflatie van in sommige jaren wel 75%. Dat is slecht voor de economie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

inflatie

uitzetting of opblazing
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

inflatie

Geldontwaarding. Het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen. Ofwel een stijging van het gemiddelde prijspeil. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/inflatie.htm

Inflatie

Inflatie is een economisch proces waarbij geld minder waard wordt door het stijgen van de gemiddelde prijzen (het algemeen prijspeil). De oorzaak van inflatie is veelal de stijging van het nationaal inkomen of het stijgen van de geproduceerde goederen. De waarde van een munteenheid daalt dan ten opzichte van andere munteenheden en de koopkracht van...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Inflatie

inflatie

geldwaardevermindering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inflatie

Inflatie

Als het algemeen prijspeil voortdurend stijgt. Als uitgangspunt neemt men het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/inflatie

Inflatie

Een langdurig economisch proces van algemene prijsstijging en geldontwaarding (koopkrachtdaling van het geld).
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

Inflatie

Inflatie is het stijgen van het algemeen prijspeil waardoor je met een bepaalde hoeveelheid geld minder kunt kopen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_i.asp

inflatie

waardevermindering van het geld vb: door de inflatie is ons spaargeld steeds minder waard
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inflatie

inflatie

meestal wordt hier een algehele stijging van het prijspeil bedoeld. Als uitgangspunt neemt men het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Men onderscheidt bestedingsinflatie en kostenin...
Gevonden op
http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

inflatie

betekent eigenlijk groter worden, aanzwellen of opblazen. Hiermee kan bedoeld worden dat alleen de geldstroom (M x V) groter is geworden, en dat dus het prijspeil nog niet hoeft te stijgen. In dat geval spreekt men van
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip04.htm

inflatie

[Verzorging] prijzen stijgen en geldwaarde daalt
Gevonden op https://quizlet.com/106266678/verzorging-hoofdstuk-2-flash-cards/

Inflatie

[Nederlands] Geld dat minder waard wordt (minder kunnen kopen voor het zelfde geld)
Gevonden op https://quizlet.com/71176323/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.