Zoek op

Informatieplicht

De informatieplicht energiebesparing houdt in dat instellingen en bedrijven een rapportage in moeten dienen over de energiebesparing van hun pand(en). Dit rapport moet voor 1 juli 2019 ingediend zijn.
Gevonden op https://www.bedrijfsenergieadvies.nl/informatieplicht/

Informatieplicht

De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat informatieplichten voor financiëledienstverleners. Een gedetailleerde uitwerking daarvan is te vinden in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo). ~ Zie ook: Financiële bijsluiter,...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Informatieplicht

(c). Ook: mededelingsplicht. De verkoper is in bepaalde gevallen (zoals bij onroerend goed) verplicht de kandidaat-koper te informeren over de staat van het goed. Wanneer hem zichtbare of verborgen gebreken bekend zijn, is hij verplicht deze informatie - en andere van belang zijnde informatie - aan de kandidaat-koper te melden. Zie ook onderzoekspl...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Informatieplicht

De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat informatieplichten voor financile dienstverleners. Een gedetailleerde uitwerking daarvan is te vinden in het Besluit Gedragstoezicht financile ondernemingen Wft (BGfo) en de Nadere regeling gedragstoezicht financile ondernemingen Wft (NRgfo). Zie ook `Financile bijsluiter`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

informatieplicht

[Godsdienst] De plicht om je te informeren over de mogelijke gevolgen van je keuzes en over de verschillende visies die er bestaan. Deze plicht komt voort uit het verantwoordelijkheidsbesef
Gevonden op https://quizlet.com/39876102/begrippen-godsdienst-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.