Zoek op

kwaliteitsborging

(ITIL Servicetransitie) Het proces dat verantwoordelijk is om te garanderen dat de kwaliteit van een dienst, proces of andere dienstenbedrijfsmiddel de verwachte waarde levert. Kwaliteitsborging wordt ook gebruikt om te verwijzen naar een functie of een team dat kwaliteitsborging uitvoert. Dit proces wordt niet in detail beschreven in de ITIL-kern...
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Kwaliteitsborging

Geheel van maatregelen (systeem) om het beleid en doelstellingen op het vlak van kwaliteit vast te stellen en om deze doelstellingen ook effectief te behalen. Dit behelst ondermeer plannen, implementeren, bewaken en corrigeren. Dikwijls wordt ook de term “autocontrole” gebruikt voor aanduiding van een kwaliteitsborgingsysteem dat gericht is op ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10450

Kwaliteitsborging

Voor de vergunning van een kerntechnische installatie is de waarborg van de kwaliteit van de voor de bouw gebruikte materialen, apparaten, containers, pijpleidingen, e.a. een absolute voorwaarde. De vereiste maatregelen worden ingepast in een kwaliteitsprogramma. Bij keuringen en inspecties schakelt men veelal onafhankelijke deskundigen in.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Kwaliteitsborging

Definitie kwaliteitsborging volgens NEN-ISO 9000: het geheel van alle geplande en systematische acties nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Opmerking: kwaliteitsborging is slechts compleet, indien de gestelde eisen de volgende weergave zijn van de behoeften van de afne...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Kwaliteitsborging

Alle geplande en systematische activiteiten die geïmplementeerd zijn binnen het kader van het kwaliteitssysteem. Om in voldoende mate vertrouwen te geven dat een entiteit aan kwaliteitseisen zal voldoen, is het nut van deze activiteiten -waar nodig- aangetoond.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.