Zoek op

kwaliteitssysteem

Een samenhangend geheel van kritieke procesbeschrijvingen met indicatoren, periodieke audits en gerealiseerde verbeteringen.í
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Kwaliteitssysteem

Systematiek voor het sturen en beheersen van een organisatie met betrekking tot kwaliteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

kwaliteitssysteem

Def.: organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, activiteiten, etc. die tezamen gericht zijn er voor te zorgen dat producten, processen of diensten zullen voldoen aan gestelde eisen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Kwaliteitssysteem

Samenhangend geheel van organisatiestructuren, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, procedures, processen, voorzieningen en middelen dat nodig is voor het ten uitvoer brengen van het kwaliteitsbeleid, het bereiken van de vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen en het waarborgen van de kwaliteit van zorg.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Kwaliteitssysteem

Organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteitszorg.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Kwaliteitssysteem

Organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, activiteiten, etc. die tezamen gericht zijn er voor te zorgen dat producten, processen of diensten zullen voldoen aan gestelde eisen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Kwaliteitssysteem

De organisatorische structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen nodig voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en het bereiken van de vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen.
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.