Zoek op

Lagrangepunt

Een Lagrangepunt is een specifieke vorm van baanresonantie. In een Lagrangepunt kan een klein object zoals een ruimtestation zonder aandrijving (behalve voor kleine correcties) een vaste relatieve positie behouden ten opzichte van twee hemellichamen die rond een gezamenlijk zwaartepunt draaien. Hierbij moet de massa van het object in het Lagrangep...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lagrangepunt

Lagrangepunt

Een punt in het zwaartekrachtsveld van een dubbelster waar een object ten opzichte van de twee om elkaar heen draaiende sterren stil kan blijven staan. Het Lagrangepunt tussen de twee sterren is het punt waar massaoverdracht kan plaatsvinden wanneer één (of beide) van de twee sterren zo groot wordt dat ze dit punt raakt.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

Lagrangepunt

Een punt in een systeem van twee massieve objecten, die rond een gemeenschappelijk zwaartepunt draaien. In dit punt zijn de de zwaartekracht van de twee objecten én de middelpuntvliedende kracht van de baan van het punt precies in evenwicht. Elk dergelijk systeem heeft vijf Lagrangepunten: L1 tot en met L5. Een †“ al dan niet kunstmatig †“...
Gevonden op http://www.astronova.nl/l.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.