Zoek op

Nederlands

Rond de Tachtigjarige Oorlog als nationale taal ontstaan op basis van het scala aan Nederduitse dialecten dat in de prille Republiek gesproken werd. Een belangrijke rol daarbij speelde de Statenvertaling van de bijbel, mede bedoeld om het gevoel van saamhorigheid tussen de gewesten in de oorlog met Spanje te versterken. Aanvankelijk is het nog voor...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/nederlands

Nederlands

I het Nederlands zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈnedərlɑn(t)s] taal die in Nederland, Vlaanderen en Suriname wordt gesproken Voorbeeld:   `Ruim twintig miljoen mensen spreken Nederlands.` II Nederlands bijv.naamw.Uitspraak:   [ˈnedərlɑn(t)s] wat t...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/Nederlands

NEDERLANDS

1) Belgische taal 2) Europese taal 3) Germaanse taal 4) Hollands 5) Leervak op school 6) Nederduits 7) Schoolvak 8) Taal 9) Taal op curaçao 10) Vak op school 11) Zuid-afrikaanse taal
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NEDERLANDS/1

Nederlands

[naamsgeschiedenis] - De taal die tegenwoordig met Nederlands wordt aangeduid, heeft in de loop van de eeuwen verschillende namen gehad, zoals: ==Þeudisk en theodiscus== ===Latijnse alternatieven=== Later noemde men het Nederlands en het Duits in het Latijn teutonicus en germanicus. ===Þeudisk in de volkstaal=== In het Ne...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_(naamsgeschiedenis)

Nederlands

• [taal] een Germaanse taal die gesproken wordt in Nederland, Vlaanderen, Suriname en op de Nederlandse Antillen en Aruba.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/Nederlands

Nederlands

Verwijst naar de cultuur van de moderne natie Nederland, of meer algemeen naar culturen die hetzelfde gebied langs de Noordzeekust in Noordwest-Europa hebben bewoond. Wordt ook wel gebruikt voor het gebied dat zich uitstrekte tot in het Middeleeuwse Vlaanderen en delen van Noord-Frankrijk.
Categorie: Stijlen en Perioden > Europese landstreken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.