Zoek op

omgevingsfactoren

algemeen overheid: Tot de omgevingsfactoren of het ondernemingsklimaat worden in de eerste plaats de relaties gerekend tussen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren

Factoren waar men zelf geen invloed op uit kan oefenen, zoals politieke situatie, economische situatie, taal, religie, cultuur, zeden en gewoonten, sfeer, e.d. Zie ook macrotoeristisch product
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Omgevingsfactoren

(1) Factoren die van invloed kunnen zijn op het commercile beleid, maar die niet of slechts in beperkte mate door de ondernemer benvloed kunnen worden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Omgevingsfactoren

(2) We maken een onderscheid tussen: 1) marketingomgeving: de 'buitenwereld' neemt bij de onderneming een belangrijke plaats in. De omgeving bepaalt de overlevingskansen en de bedreigingen voor de onderneming. We onderscheiden de micro- omgeving, de publieksgroepen en de macro-omgeving;
2) micro-omgeving: deze wordt gevormd door die organisaties...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

omgevingsfactoren

[Maatschappijleer] factoren die niet direct onderdeel van het probleem vormen, maar wel de besluitvorming beïnvloeden
Gevonden op https://quizlet.com/121314783/maatschappijleer-h3-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.