Zoek op

Omzetsnelheid

De omzetsnelheid is het aantal malen dat de gemiddelde voorraad per jaar wordt verkocht. De omzetsnelheid wordt op de volgende wijze berekend.
Jaaromzet - Gemiddelde aanwezige voorraad = Omzetsnelheid (OS)
Een hogere omzetsnelheid resulteert automatisch in een hoger rendement. Een lagere omzetsnelheid daarentegen resulteert automatisch in e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

omzetsnelheid

Het aantal malen dat de gemiddelde voorraad van een artikel in een bepaalde periode wordt verkocht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Omzetsnelheid

Gegeven waaruit de verhouding blijkt tussen de jaaromzet en de gemiddelde hoogte van de voorraad. De ideale omzetsnelheid verschilt per sector. De omzetsnelheid van een bakkerswinkel moet heel hoog zijn; van een juwelier zal de omzetsnelheid hooguit 3 of 4 zijn. (drie- of viermaal de verkoop van de voorraad)
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Omzetsnelheid

Dit is hetzelfde als de omloopsnelheid, maar nu gerekend tegen verkoopprijzen. De formule luidt: jaaromzet tegen verkoopprijzen / gemiddeld aanwezige voorraad tegen verkoopprijzen. 1) Financieel kengetal. Kan worden berekend door de inkoopwaarde van de omzet te delen door de gemiddelde voorraad.
2) Tempo waarin een zekere omzet wordt bereikt. Go...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.