Zoek op

SPREIDING

1) Decentralisatie 2) Dislocatie 3) Gelijkmatige verdeling 4) Gelijkmatige verdeling over een ruimte 5) Sprei 6) Standaardafwijking 7) Verdeling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SPREIDING/1

Spreiding

Spreiding is een begrip uit de statistiek, waarmee in algemene zin wordt aangeduid dat de mogelijke waarden van een stochastische variabele onderlinge verschillen vertonen. In striktere zin is de spreiding een maat voor deze onderlinge verschillen en slechts een andere naam voor de standaardafwijking. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spreiding

spreiding

manier waarop bewoners over een land zijn verdeeld
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Spreiding

Ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan. Dat wil zeggen dat we meerdere sectoren, meerdere landen of regio`s en bijvoorbeeld zowel aandelen als obligaties opnemen. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/spreiding.htm

Spreiding

(1) Het gespreid zijn van resultaten van een onderzoek. De afwijking naar boven en beneden vanuit het gemiddelde; ook het verschil tussen hoogste en laagste waarneming. Zie ook `Distributie-intensiteit`, `Numerieke distributie`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Spreiding

(2) Mate waarin de individuele waarnemingen afwijken van de centrale tendentie. Voor de vaststelling van de mate van de afwijking van de centrale tendentie worden spreidingsmaatstaven gebruikt als: 1) de variatiebreedte of spreidingsbreedte: het verschil tussen de hoogste en de laagste waarneming. Het is niet zo'n goede maatstaf, omdat extreme uite...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Spreiding

Synoniem: strooiing, variabiliteit, dispersion (Eng) , scattering (Eng)
Fluctuaties in de uitkomsten van experimenten of waarnemingen, die we niet nader kunnen of willen verklaren en die we daarom toeschrijven aan het toeval.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.