Zoek op

Werkproces

De uitvoering van de taak of handeling uit hoofde waarvan archiefbescheiden door een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Werkproces

Een logisch samenhangend geheel van stappen of transacties en procedures, waarmee een taak wordt uitgevoerd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Werkproces

Samenhangend geheel van stappen en procedures in het kader van de voering van een taak.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.