Zoek op

hechtenis

strafrecht: soort gevangenisstraf. Er zijn drie vormen. A. vrijheidsstraf die bij overtredingen kan worden opgelegd; B. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=hechtenis

hechtenis

strafrecht: soort gevangenisstraf. Er zijn drie vormen: vrijheidsstraf die bij overtredingen kan worden opgelegd (voor hoogstens ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/hechtenis

hechtenis

Een vrijheidsstraf die voor ten minste een dag en ten hoogste een jaar wordt opgelegd. Je kunt voorlopig in hechtenis worden genomen als een strafzaak tegen je nog niet is behandeld, om te voorkomen dat je vlucht of nog meer kwaad aanricht. Ook kun je in hechtenis worden genomen ter vervanging van een geldboete die je niet kunt betalen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/hechtenis

hechtenis

de hechtenis zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈhɛxtənɪs] in hechtenis  (situatie dat je gevangen zit) `De politie heeft de verdachte in hechtenis genomen.` Synoniem: in bewaring © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'hechtenis' komt voor in ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/hechtenis

HECHTENIS

1) Arrest 2) Bewaring 3) Boete 4) Celstraf 5) Detentie 6) Gevangenhouding 7) Gevangenisstraf 8) Gevangenneming 9) Gevangenschap 10) Inbewaringstelling 11) Opsluiting 12) Preventieve gevangenhouding 13) Rechtskundige term 14) Rechtsterm 15) Straf 16) Straf in tijd 17) Verzekerde bewaring 18) Verzekering 19) Voorarrest 20) Vrijheidsstraf
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HECHTENIS/1

Hechtenis

Hechtenis is detentie maar anders dan gevangenisstraf. Hechtenis kan verschillende vormen hebben. Een ervan is het tijdelijk vastzitten wanneer iemand wordt verdacht van een misdrijf, wat we kennen als voorlopige hechtenis. Een andere vorm is de vervangende hechtenis die kan volgen wanneer men een taakstraf of een door de rechter opgelegde, strafr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hechtenis

Hechtenis

Principale - : vrijheidsstraf met een strafduur van maximaal één jaar en vier maanden, van lichtere aard dan gevangenisstraf en in de regel ondergaan in een huis van bewaring.
Subsidiaire - : vrijheidsstraf vanwege niet of niet volledige betaling van geldboete.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=313

hechtenis

gevangenschap
Jaar van herkomst: 1471 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Hechtenis

Soort gevangenisstraf. Er zijn drie vormen. De eerste is een vrijheidsstraf die bij overtredingen kan worden opgelegd. De tweede een vrijheidstraf die kan worden opgelegd als een geldboete niet wordt betaald. En de derde is de opsluiting tussen het moment dat iemand wordt gearresteerd en de berechting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Hechtenis

Vorm van vrijheidstraf, die bijvoorbeeld wordt opgelegd bij overtredingen of bij het niet betalen van een boete.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Hechtenis

is de vrijheidsstraf die kan worden opgelegd na een overtreding. Hechtenis komt niet zoveel voor omdat voor de meeste overtredingen een geldboete wordt opgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

hechtenis

Gevangenisstraf
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Hechtenis

Vrijheidsstraf. Lichter dan gevangenisstraf en in de regel ondergaan in het Huis van Bewaring. Ook mogelijk als vervangende hechtenis wegens het niet of niet volledig betalen van een geldboete. Zie ook Voorlopige hechtenis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

hechtenis

gevangenschap (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/hechtenis

hechtenis

[Belgisch Nederlands] vrijheidsstraf wegens misdaad, gevangenisstraf
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

hechtenis

gevangenisstraf vb: hij is veroordeeld tot drie maanden hechtenis
iemand in hechtenis nemen [hem arresteren]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=hechtenis

Hechtenis

Vorm van vrijheidstraf die bijvoorbeeld wordt opgelegd bij overtredingen of bij het niet betalen van een boete.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Hechtenis

Vorm van vrijheidstraf, die bijvoorbeeld wordt opgelegd bij overtredingen of bij het niet betalen van een boete. Zie ook Huis van Bewaring.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

hechtenis

[Politiek] een vrijheidsstraf voor een zware overtreding van maximaal 1 jaar
Gevonden op https://quizlet.com/109381127/ma2-politiek-en-criminaliteit-begrippen-flash

hechtenis

[Maatschappijleer] Vrijheidsstraf als je schuldig bent aan een overtreding. Dan moet je in een Huis van Bewaring (gevangenis) zitten.
Gevonden op https://quizlet.com/121349717/maatschappijleer-woorden-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.