Zoek op

bijeen

bijeen bijwoordUitspraak:   [bɛiˈen] bij elkaar Voorbeelden:   `de kinderen zitten bijeen in de klas`, `na een scheiding weer bijeen zijn` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'bijeen' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Ta...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bijeen

Bijeen

Bijeen was een Nederland tijdschrift dat van 1968 tot en met juni 2004 werd uitgegeven. Omdat de belangstelling gedaald was tot minder dan 7000 abonnees, was het blad niet meer kostendekkend uit te geven. Bijeen werd in 1968 opgericht door Rooms-katholieke missieordes en -congregaties en berichtte over missie. Eind jaren negentig werd dat onderwer...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijeen

Bijeen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijwoord] te zamen, bij -, naast -, met elkander. (Al de met BIJEEN zamengestelde werkwoorden zie men op deze laatsten; zij zijn:
~BLIJVEN,
~BRENGEN,
~DOEN,
~DRAGEN,
~DRIJVEN,
~GOOIJEN,
~GROEIJEN,
~HAKEN,
~HALEN, -HANGEN,
~HOUDEN,
~JAGEN,
~KOMEN,
~LEGGEN, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Bijeen

Uit `De lagere vaktalen: De taal der hopkweekers` 1914 ik wacht van te verkoopen tot de mijne bijeen is. Zoo spreekt iemand, die liefst al zijn hop ineens verkoopt en daarom wacht tot alles gereed is.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

bijeen

bij of met elkaar vb: we zaten gezellig bijeen rond het vuur Synoniemen: samen gezamenlijk Tegenstellingen: apart afzonderlijk
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bijeen
Geen exacte overeenkomst gevonden.